Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Η διαδρομή τής Ολυμπιακής Φλόγας διά τής… τεθλασμένης! (ΙΙΙ)

Λίγες μόλις ώρες πρίν από την αφή τής Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία, γιά να μεταφερθεί με Λαμπαδηδρόμους στην Αθήνα, και εκείθεν στο Πεκίνο, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2008, δημοσιεύουμε εδώ το τρίτο κατά σειράν και τελευταίο κείμενο, γιά την από κάθε απόψεως απαράδεκτην τροποποίηση τής διαδρομής τής Φλόγας. Τροποποίηση, η οποία, καθ’ υπόδειξη, ως φαίνεται, τών διαχειριστών τού Δήμου Αμαλιάδος, στέλνει την Φλόγα να περάσει με Λαμπαδηδρόμους από τού … Παπακασελά, παρακάμπτοντας, γιά πρώτην φοράν εδώ και 70 χρόνια, τον Καρδαμά καί την ιστορικήν διαδρομήν μέσα από αυτόν!
Αποκαλύπτεται, έτσι, ότι ακόμη καί τέτοια σημαντικά γεγονότα, όπως είναι η διαδρομή τής Ολυμπιακής Φλόγας, χρησιμοποιούνται από τους τοπάρχες για την «ανάδειξη» ακόμη και τών…χωραφιών τους, έστω και εάν αυτό αποτελεί βάναυση ασέβεια προς την τοπικήν Ιστορία!
Τα δύο προηγούμενα κείμενα ( Εδώ, και Εδώ! ) αφορούσαν σε διαμαρτυρία τού Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά τόσον πρός τον Δήμον Αμαλιάδος και την Νομαρχία Ηλείας (το πρώτον), όσον και προς την Ελληνικήν Ολυμπιακήν Επιτροπήν (το δεύτερον) για το θέμα αυτό.
Το κείμενο, που ακολουθεί, είναι ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ τού ιδίου δραστηρίου Συλλόγου τού Καρδαμά, κείμενον το οποίον δημοσιεύθηκε στον Τοπικόν Τύπον τής Ηλείας και, γιά ιστορικούς λόγους, δημοσιεύουμε κατωτέρω, συμφωνούντες με το περιεχόμενόν του μέχρι κεραίας:
---------------------------------------------

Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδαμά
« Κωστής Παλαμάς »
Γραφεία: Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμά
27200 Καρδαμάς Ηλείας
Τηλ. Κινητά: 697-8197763, 697-6148082
Ηλεκτρον. Διεύθυνση:
efkardamas@in.gr

Καρδαμάς, 20.03.08
Αριθ. Πρωτ. 10

Δελτίον ΤύπουΓια την αυθαίρετη καί ανιστόρητη αλλαγή τής διαδρομής
τής Ολυμπιακής Φλόγας

Το Δ.Σ. τού Μορφωτικού καί Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς» μόλις επληροφορήθη, περί τα τέλη Ιανουαρίου 2008, ότι η πορεία τής Ολυμπιακής Φλόγας με Λαμπαδηδρόμους, την 24ην Μαρτίου 2008, δεν θα διέλθει μέσα από τον Καρδαμά, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα από τής θεσπίσεως αυτής τής εκδηλώσεως( εδώ και 70 χρόνια) εν όψει τών εκάστοτε Ολυμπιακών Αγώνων, προέβη σε έντονη διαμαρτυρία προς την Νομαρχία Ηλείας καί προς τον Δήμο Αμαλιάδος, διά τού υπ’ αριθ. πρωτ. 7/14.02.2008 εγγράφου του.
Επειδή από την πλευρά Νομαρχίας Ηλείας καί Δήμου Αμαλιάδος δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά μας να παρέμβουν προς την Ελληνικήν Ολυμπιακήν Επιτροπή, και να διαφωνήσουν με την αλλαγή αυτήν και να ζητήσουν την αποκατάσταση τής ιστορικής διαδρομής μέσα από τον Καρδαμά, το Δ.Σ. τού Συλλόγου απέστειλε ακολούθως καί άλλο έγγραφο ( Α.Π. 9/15.03.2008) , με αποδέκτη την Ελληνικήν Ολυμπιακήν Επιτροπή.
Τόσον διά τού πρώτου όσον καί διά τού 2ου εγγράφου του, ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμά, επεσήμανε, ότι η ανωτέρω, για πρώτην φορά στην Ιστορία, αλλαγή τής πορείας τής Ολυμπιακής Φλόγας, με παράκαμψη τού Καρδαμά καί με διέλευσή της από… τού Παπακασελά(!), 1) είναι αυθαίρετη και ακατανόητη, καί 2) είναι καί ανιστόρητη!
Είναι αυθαίρετη καί ακατανόητη
, διότι επιλέγεται για πρώτην φορά μία διαδρομή ( Λατίφι Καρδαμά-Παπακασελάς-Αμαλιάδα), που είναι μεγαλύτερης αποστάσεως(!!) από την από δεκαετιών καθιερωμένη ( Λατίφι Καρδαμά-Καρδαμάς-Αμαλιάδα)!
Είναι, δε, καί ανιστόρητη αυτή η αλλαγή τής διαδρομής, διότι:
καθώς είναι γνωστόν, ο Καρδαμάς είναι το χωριό, από την ανατολικήν πλευρά τού οποίου διήρχετο ο αρχαίος πεδινός δρόμος Ήλιδος-Ολυμπίας, για την τέλεση τών αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, και ως εκ τούτου η αλλαγή τής πορείας και η μη διέλευση τής Φλόγας από τον Καρδαμά, αφ’ ενός μεν είναι ασύμβατη με την Ιστορία, αφ’ ετέρου, δε, ακυρώνει την ιστορικήν διαδρομή, με την οποίαν είναι συνδεδεμένη και η νεώτερη ιστορία τού Καρδαμά, εδώ και εβδομήντα χρόνια!
Επειδή είναι ευνόητον, ότι ο χρόνος, που απομένει μέχρι την εκκίνηση τής λαμπαδηδρομίας, δεν είναι αρκετός πλέον για την αποδοχήν τού αιτήματός μας και την ακύρωση αυτής τής αλλαγής τής πορείας τής Φλόγας, το Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά ζητεί από την Ελληνικήν Ολυμπιακήν Επιτροπή, να λάβει υπ’ όψη της όλα τα ανωτέρω, για τα οποία , ως φαίνεται, δεν ενημερώθηκε από την Νομαρχία Ηλείας και τον Δήμο Αμαλιάδος, και να αποκαταστήσει στο μέλλον την ιστορικήν διαδρομήν τής Ολυμπιακής Φλόγας, μέσα από τον Καρδαμά.
Τονίζει, δε, ότι τόσον η Τοπική, όσον καί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχουν μεγάλη ευθύνη γι’ αυτήν την αδιανόητη αλλαγή. Διότι είναι αδύνατον να πιστέψει κάποιος, ότι η Αντιπροσωπεία τής Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που συνεργάσθηκε με τον Δήμον Αμαλιάδος καί με την Νομαρχία γιά την Λαμπαδηδρομία, «ανακάλυψε» και προέκρινε, ξαφνικά καί μόνη της, διαδρομή τής Φλόγας μέσα από τού…Παπακασελά καί με μεγαλύτερη μάλιστα απόσταση από την από δεκαετιών καθιερωμένη μέσα από τον Καρδαμά!
Σε κάθε περίπτωση, οι δύο ανωτέρω τοπικές αρχές όφειλαν να απαιτήσουν την διατήρηση τής ιστορικής διαδρομής τής Φλόγας, μέσα από τον Καρδαμά, πράγμα, που, ως φαίνεται, δεν έπραξαν!
Και, εν τέλει, το δικαίωμα στην Ιστορία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο τών Εδρών τών Δήμων! Δικαίωμα στην Ιστορία έχουν και τα χωριά, πόσον μάλλον εκείνα τα χωριά, που το όνομά τους και ο χώρος τους είναι συνδεδεμένα με το επίμαχο κεφάλαιο τής Ιστορίας !

Ή διαφωνούν οι κ.κ. αιρετοί;

Το Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: