Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

4 Φεβρουαρίου 1843: Ὁ Θρυλικός "Γέρος τοῦ Μωρηᾶ" περνάει στήν Αἰωνιότητα!Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης!  
( 1770-1843)

 Ὁ θρυλικός Γέρος τοῦ Μωρηᾶ!  

 Ὁ μέγας πολέμαρχος τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος,  ἡ ἔξοχη  στρατιωτική φυσιογνωμία τῆς νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. 

Σάν σήμερα ( 4 Φεβρ. 2013), 170 χρόνια πρίν ( 4 Φεβρουαρίου 1843), ἔφυγε  ἡ κορυφαία μορφή τῆς  Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ὁ ἀνυπότακτος Ἐπαναστάτης, καί τιμωρός  τῶν δωσιλόγων καί τῶν προσκυνημένων !
"…Εἰς τόν  καιρὸν τοῦ προσκυνήματος μόνον ἐφοβήθηκα διὰ τὴν  πατρίδα μου, ὄχι ἄλλη φορὰ.  Οὔτε εἰς τὰς ἀρχὰς, οὔτε εἰς  τὸν  καιρὸν τοῦ Δράμαλη, ὅπου ἦλθε μὲ 30.000 στράτευμα ἐκλεκτὸ, οὔτε ποτέ, μόνον εἰς τὸ  προσκύνημα ἐφοβήθηκα. Ἡ Ρούμελη ἦτον ὅλη προσκυνημένη, ἡ Ἀθήνα πεσμένη, τὰ  ρουμελιώτικα στρατεύματα διαλυμένα, μόνον ἡ Πελοπόννησος ἦταν μενεμένη μέ τά δυό νησιά, Ύδρα καὶ Σπέτσαις, ὁποῦ εἶχαν δύναμιν."

 "… Ἅπλωσα τά στρατεύματα εἰς τὰ  προσκυνημένα χωριά, καὶ έκαμα διαταγαῖς, ὅτι ὅποιο χωριό δὲν γυρίσει ὁπίσω, εἶναι τὰ σπίτια του καϊμένα, τὰ αμπέλια τους καϊμένα, θὰ τοὺς ἀφανίσω ἀπό τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, καὶ ὅτι, ἄν ἐπιστρέψη, τὸ ἔθνος θὰ τοὺς συγχωρήση, καὶ ἄλλα περισσά, φοβέραις…
Καὶ ἔτσι ἐγύρισαν ὁπίσω τὰ χωριά, ὁποῦ ἦταν προσκυνημένα, καὶ ἐπαίρναμε  ὁπίσω τὰ προσκυνοχάρτια καὶ τοὺς δίναμε τοῦ έθνους.
Καὶ ἔτσι ἐγύρισαν  ὁπίσω εἰς τὰ  χωριά τους, διὰ νὰ μὴν τοὺς κάψουν τὰ σπίτια τους"

"… Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἡμεῖς,  ἄν δὲν ἤμεθα τρελλοί, δὲν ἀκάμαμεν τὴν ἐπανάστασιν, διατί ἠθέλαμεν συλλογισθῆ  πρῶτον διὰ πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, πυριτοθήκαις μας, τὰ  μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογαριάσει τὴν  δύναμιν τὴν  ἐδική μας, τὴν τούρκικη δύναμιν. …"

«…  Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους...»
 ( Θεόδ. Κολοκοτρώνης)
 ------------------------------------------

Ἀπό τόν λόγο τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη πρός τούς μαθητές τοῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν (Πνύκα,  7 Ὀκτωβρίου 1838): 

" Παιδιά μου!

Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους όποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος μας και προ αυτού και ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ’ αυτά να κάμομε συμπερασμούς και διά την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και διά τους παλαιούς Έλληνας, όποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, όποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, διά ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
.......
 
Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοιαν και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν.
.......
 
Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πώς δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: “πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα;”, άλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας ή επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.
.........
 Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και τα μπιλιάρδα. Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον, δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσαρους – πέντε χρόνους τη νεότητά σας, και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματα σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και κατά την παροιμία, “μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε”. Η προκοπή σας και ή μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας 
......

Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος, και διά τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να ωφεληθείτε από τα περασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποίαν να αποστρέφεστε, και να έχετε ομόνοια.

Εμάς μη μας τηράτε, πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύκτα και η αυριανή ήμέρα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε και διά να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία!" 
( Ἐφημερίς  ΑΙΩΝ, 13 Νοεμβρίου 1838)

  --------------------------------
Σήμερα, 170 χρόνια μετά, οἱ δωσίλογοι, οἱ Ἐφιάλτες, οἱ προσκυνημένοι  καί οἱ νενέκοι  ἐπῆραν στόν τόπον μας τό "πάνω χέρι"  καί ὑποδουλώνουν τήν χώρα  μας καί τόν λαόν μας στούς ξένους κατακτητές! 
 Χρέος μας εἶναι νά τούς συντρίψουμε, νά τούς στείλουμε στόν Κοινωνικόν καί στόν Ἱστορικόν Ἀποτεφρωτῆρα! 
               
Ἀντισταθῆτε  στοὺς δωσίλογους, στοὺς χαρτογιακάδες, στοὺς ἀχυρανθρώπους, στά νδρείκελα τῶν ξένων   καὶ στοὺς κιοτῆδες!
Ἀντισταθῆτε στοὺς νέο-ναζί κατακτητὲς! 
Ἔτσι, θά τιμήσουμε ὅπως πρέπει, καί ὅπως θά ἤθελε καί ὁ ἴδιος ὁ θρυλικός Γέρος τοῦ Μωρηᾶ, τόν Ἱερόν ἐκεῖνον Ἀγῶνα   καί τήν  ἀθάνατη μνήμη τοῦ Ἱεροῦ  Θρύλου τοῦ '21, τοῦ  δικοῦ μας  Θ. Κολοκοτρώνη!
 
Νά στείλουμε στόν ἀγύριστο τήν χούντα τῶν δωσιλόγων καί τῶν μειοδοτῶν! 
------------------------------------------------- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!