Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Πρίν από 99 χρόνια στόν Καρδαμά.

   Πρίν από 99 χρόνια, τό  έτος 1916, ο Καρδαμάς αποτελούσε τόπον τακτικών επισκέψεων  τών Αμαλιαδιτών, κυρίως κατά τίς εαρινές καί θερινές εορταστικές ημέρες ( ΑΠΟΚΡΗΕΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΑΣΧΑ, κ.λπ.).  
 
Κατά τίς ημέρες αυτές, πλήθη Αμαλιαδιτών εξέδραμον πεζή  καί συνέρρεον πρός τόν  Καρδαμά οικογενειακώς, προκειμένου νά διασκεδάσουν. 

   Ο Καρδαμάς τότε εφημίζετο γιά τά περίφημα περιβόλια του (από τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας είχεν αυτήν τήν φήμην) καί γιά τά άφθονα ύδατά του, κυρίως τά ύδατα τού περιφήμου μυλαύλακου καί τού "Καρδαμαίϊκου"ποταμού, τά οποία εκάλυπτον τίς ανάγκες τόσον τών πολλών περιβολίων του, όσον καί τών τότε λειτουργούντων τριών υδρομύλων τού Καρδαμά.
Τό έτος 1916, όπως καί παλαιότερον, η Πανήγυρις τού Καρδαμά ( εορτή τού Αγίου Ιωάννου), εγένετο τόν Μάϊον. Μετά από πολλά χρόνια, μετεφέρθη η εορτή γιά τόν Σεπτέμβριον, οπότε καί εορτάζεται μέχρι καί σήμερον.
Εξ  αφορμής, λοιπόν, τής Πανηγύρεως Καρδαμά, κατά τήν 8ην Μαΐου 1916, η φημισμένη εφημερίδα τών Πατρών, ο ΝΕΟΛΟΓΟΣ, εδημοσίευσε μίαν ανταπόκρισην εξ Αμαλιάδος περί τής πανηγύρεως αυτής καί περί τής εκδρομής μεγάλου πλήθους Αμαλιαδιτών πρός τόν Ιερόν Ναόν Αγ. Ιωάννου, προκειμένου νά εκκλησιασθούν, καί πρός τό περιβάλλον Καρδαμά, προκειμένου νά διασκεδάσουν. 

  Στό άρθρο μας αυτό, παρουσιάζουμε τό σχετικόν απόκομμα τής εφημερίδος ΝΕΟΛΟΓΟΣ, σέ φωτογραφία. Παρουσιάζουμε ακόμη ιδικήν μας αντιγραφήν τού περιεχομένου  τής ανταποκρίσεως σέ κείμενο μέ τό κλασσικόν Ελληνικόν σύστημα τονισμού ( "πολυτονικόν"), πάλιν σέ φωτογραφία.

  Από τό κείμενον τής ανταποκρίσεως, πέραν τών άλλων σημαντικών πληροφοριών γιά τό περιβάλλον τού Καρδαμά, ο αναγνώστης πληροφορείται καί γιά τόν ( τότε) περίφημον Ιερέα-Οικονόμον τού Καρδαμά, π. Γεώργιον Ηλιόπουλον, Καρδαμαίον τήν καταγωγήν. -
...................................................................................................