Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

«Βροχὴ» διαττόντων ἀστέρων ( «πεφταστέρια») στὸν βραδυνὸν Οὐρανὸν Σαββάτου καὶ Κυριακῆς (12 καὶ 13 Αὐγούστου 2017)

«Βροχὴ» διαττόντων ἀστέρων ( «πεφταστέρια»)
στὸν βραδυνὸν Οὐρανὸν Σαββάτου καὶ Κυριακῆς
(12 καὶ 13 Αὐγούστου 2017)

Ἕνα ἀπὸ τὰ  πλέον ἐντυπωσιακὰ φαινόμενα τοῦ οὐρανοῦ, κατὰ τὴν καλοκαιρινὴν περίοδον, εἶναι ἡ αἰφνιδία ἐμφάνιση στὸν Οὐρανὸ, κατὰ τὶς  βραδυνὲς ὧρες, κινουμένων φωτεινῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα ἀφήνουν συχνὰ πίσω τους μίαν ἐντόνως φωτεινὴν οὐρά, καὶ ἀμέσως, μετὰ 2-3 δευτερόλεπτα, ἡ ἐξαφάνισή τους!

Ἀφοῦ, δηλαδή, κατὰ τὴν ἀστραπιαία κίνησήν των, λάμψουν στὸν οὐρανὸν  ἐπὶ 2-3 δευτερόλεπτα σὰν φωτοβολίδες μὲ ἔντονην λάμψη, σβήνουν καὶ ἐξαφανίζονται μέσα εἰς τὴν γηΐνην ἀτμόσφαιρα.

Αὐτὰ τὰ  φωτεινὰ σώματα ὀνομάζονται μ ε τ έ ω ρ α .(1)

Ἡ ἐπιστήμη τῆς Ἀστρονομίας  διακρίνει τὰ  μ ε τ έ ω ρ α , ἀναλόγως τοῦ μεγέθους των, σὲ 

δ ι ά τ τ ο ν τ ε ς  ἀστέρες,  σὲ β ο λ ί δ ε ς,   καί  σὲ   μ ε τ ε ω ρ ί τ ε ς.


 Κάθε χρόνο, καὶ κατὰ τὸ διάστημα 9-14  Αὐγούστου, παρατηροῦμε κατά τὶς βραδυνὲς ὧρες στὸν Οὐρανὸ πλῆθος διαττόντων ἀστέρων, ποὺ διασχίζουν τὸν νυκτερινὸν Οὐρανὸν, ἐμφανιζομένων αἰφνιδίως, καὶ μὲ ἔντονη λάμψη γιὰ 2-3 δευτερόλεπτα, ἀκολούθως δὲ  αὐτοὶ ἐξαφανίζονται στὴν ἀτμόσφαιρα. Αὐτοὶ οἱ διάττοντες  τοῦ Αὐγούστου ὀνομάζονται καὶ Περσεῖδες ( ὀνομ.  ὁ Περσείδης), ἐκ τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Περσέως.

  

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Πανσέληνος καὶ Μερικὴ Ἔκλειψη Σελήνης !( 07.08.2017)      Πανσέληνος καὶ Μερικὴ Ἔκλειψη Σελήνης 
(Δευτέρα, 07.08.2017)

 δεύτερη καὶ  τελευταία σεληνιακὴ ἔκλειψη τοῦ ἔτους 2017  θὰ πραγματοποιηθῆ τό βράδυ τῆς Δευτέρας, 07 Αὐγούστου 2017.
Ἡ πρώτη ἔκλειψη τῆς Σελήνης ἐπραγματοποιήθη τό Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017,  καὶ ἤτανε Ἔκλειψη Παρασκιᾶς, ΟΡΑΤΗ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ
ἡ παροῦσα εἶναι Μερική Ἔκλειψη, ΟΡΑΤΗ πάλιν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!
 Μερικὴ  Ἔκλειψη τῆς 07.08.2017 θά διαρκέση ἀπὸ ὥρα 7:22 μ.μ. ἕως ὥρα 9:19 μ.μ.
Συγκεκριμένως:
  •  Εἴσοδος τῆς Σελήνης εἰς τὴν Παρασκιὰ τῆς Γῆς θὰ γίνη τήν ὥρα: 5:47 μ.μ.
  •  Εἴσοδος τῆς Σελήνης εἰς τὴν  Σκιὰ τῆς Γῆς θὰ γίνη τήν ὥρα: 7:22 μ.μ.
  • Ἀπὸ τὴν 7:22 μ.μ. μέχρι καὶ τὴν 9:19 μ.μ. ἡ Σελήνη, εἰσερχομένη  σταδιακῶς ἐντὸς τῆς  Σκιᾶς τῆς Γῆς, θὰ ἐμφανίζει  ἕνα μικρὸ τμῆμα της  προοδευτικῶς σκιαζόμενο μέχρι τὴν ὥρα 08:20 μ.μ., ὁπότε θὰ ἔχουμε καὶ τὸ μέγιστο τῆς Μερικῆς Ἐκλείψεως. Ἀκολούθως, τὸ σκιαζόμενο μέρος τῆς σελήνης θὰ βαίνη μειούμενο, μέχρι καὶ τὴν ὥρα 09:19 μ.μ., ὁπότε θὰ ἔχουμε τὴν Ἔξοδο τῆς σελήνης ἀπὸ τὴν σκιὰ τῆς Γῆς.
  • Μέγιστον τῆς Ἐκλείψεως κατὰ τὴν ὥρα 08:20 μ.μ., ὁπότε σκιάζεται τὸ 25% τῆς  σεληνιακῆς διαμέτρου.
  • Ἔξοδος ἀπὸ τὴν Σκιὰ τῆς Γῆς: ὥρα 09:19 μ.μ.
  • Ἔξοδος ἀπὸ τὴν Παρασκιὰ τῆς Γῆς: ὥρα 10:53 μ.μ.
ΛΗΞΗ  τοῦ  Ἀστρονομικοῦ Φαινομένου ! 
.....................
Ἄγγελος  Λιβαθινὸς