Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

O Ευρωφασισμός και ο Αριστερόστροφος Φασισμός (Τάκης Φωτόπουλος)


  Σημεῖα καὶ τέρατα συμβαίνουν καί διαδραματίζονται αὐτὸν τὸν καιρὸ στὴν Ευρώπη.
  Οἱ Λαοὶ τῆς Εὐρώπης καταδυναστεύονται ἀπὸ μία δράκα Τεχνοκρατῶν καὶ ἀπὸ ἕνα Ἑσμὸν Ὑπαλλήλων τῆς Νέας Διεθνοῦς Τάξης (ΝΔΤ) καί τῆς νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης.
   Σὲ ὅποια Χώρα τῆς Εὐρώπης ὁ Λαὸς ἀντιδρᾶ ἐναντίον αὐτῆς τῆς καταδυνάστευσης, οἱ ὑπάλληλοι τῆς Νέας Διεθνοῦς Τάξης ( εἴτε Τεχνοκράτες εἴτε «πολιτικοὶ») ἐπιτίθενται σὰς λυσσασμένες ὕαινες κατὰ τοῦ ἐξεγερμένου Λαοῦ, ἀποκαλοῦντες τοὺς ἐξεγειρόμενους κατὰ τῶν ἀντιλαϊκῶν, ἀντιδραστικῶν, ἀντεθνικῶν ἤ νεοφιλελεύθερων μέτρων πολίτες, σὰν δῆθεν « ἀκροδεξιοὺς», «λαϊκιστὲς», «ρατσιστὲς», ἀκόμη καὶ σὰν …«φασίστες» !!!
  Οἱ πραγματικοὶ, δηλαδή, Φασίστες, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀσκοῦν, ( δηλ. οἱ ὑπάλληλοι τῆς Νέας Διεθνοῦς Τάξης τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης-εἴτε «πολιτικοί» εἴτε τεχνοκράτες) ἀποκαλοῦν «φασίστες» τοὺς καταπιεζομένους καὶ καταδυναστευομένους κάθε χώρας!
   Τά ἔχει ζήσει αὐτὰ καὶ τὰ ζεῖ, καὶ μάλιστα στὸ πετσί του, ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς, κατὰ τὰ τελευταῖα ὀκτὼ χρόνια, ἰδιαιτέρως, δὲ, τὰ ἔζησε μὲ ἐκκωφαντικὸν τρόπον ὁ Ἕλληνας, κατὰ τὶς τελευταῖες κινητοποιήσεις του ἐναντίον τῶν σχεδίων τῶν κυβερνητικῶν « ἀριστερῶν» μπράβων τῆς ΝΔΤ στὴν Ἑλλάδα, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ πολιτικῶς ἐλεεινοῦ «τσούρμου», ποὺ παριστάνει τὴν «κυβέρνηση» τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἐκχωρήσει τὸ Ἱστορικὸ καὶ Ἑλληνικὸν ὄνομα «Μακεδονία» στοὺς Σλαύους τῶν Σκοπίων, ὅταν αὐτοὶ οἱ «ἀριστερόστροφοι» φασίστες( ὅπως εὐστόχως τοὺς ἀπεκάλεσε ὁ μέγας Μίκης Θεοδωράκης!), ποὺ ἔχουν σκαρφαλώσει στό σβέρκο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ
παριστάνουν τὴν "Κυβέρνηση" , ἀπεκάλεσαν τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτῶν Ἑλλήνων σὰν δῆθεν «ἀκροδεξιοὺς», «ἑτερόκλητο» πλῆθος, καὶ «φασίστες»!
   Τὰ ζεῖ αὐτὰ τώρα καὶ ὁ Ἰταλικὸς Λαὸς, ὁ ὁποῖος κατὰ τὶς τελευταῖες Ἐκλογές ἔδωσε στὰ κόμματα, ποὺ ὑπόσχονται Ρήξη ἤ καὶ Ρήξεις μὲ τὴν πραγματικῶς ἀκροδεξιὰ ἀντιλαϊκὴ Πολιτικὴ τῆς Εὐρωχούντας τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως», ποσοστὰ συντριπτικά, ἄνω τοῦ 70% !!! Καὶ τὸ Εὐρωϊερατεῖον, μαζὶ μὲ τοὺς ὑπαλλήλους του στὴν Ἰταλία ( τεχνοκράτες ἤ «πολιτικοὺς»), ἀποκαλοῦν «λαϊκιστὲς», «ἀκροδεξιοὺς», «βάρβαρους» καὶ «φασίστες» τὸ 70% καὶ πλέον τοῦ Ἰταλικοῦ Λαοῦ, ἐπειδή «ἐτόλμησαν» οἱ Ἰταλοὶ νὰ ζητήσουν οἰκονομικὴ καὶ ἐθνικὴ πολιτικὴ ἔξω ἀπὸ τὰ συντριπτικὰ γιὰ τὴν Ἰταλία πλαίσια, τὰ ὁποῖα καθορίζει ἡ Εὐρωχούντα τῶν Βρυξελλῶν, μὲ «μαέστρο» τὸ 4ο γερμανικὸ Ράϊχ.
   Κυρίαρχον ρόλο σ’ αὐτὴν τὴν λυσσώδη ἐκστρατεία σπίλωσης καί κατασυκοφάντησης τῶν ἀντιδρώντων στὴν καταδυνάστευσή τους Λαῶν παίζει ἡ πλήρως ἐνσωματωμένη στὴν ΝΔΤ «ἀριστερὰ» ( ποὺ στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, «κυβερνᾶ» αὐτὸν τὸν καιρὸ), ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ τὸ τέρας τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ!
   Ἀπὸ κοντὰ, στὸν ρόλο τῆς χυδαίας κατασυκοφάντησης τῶν ἐξεγειρομένων λαῶν, καὶ ἡ «ἀριστερὰ» τῆς καθεστωτικῆς «νομιμόηττας», ἡ ὁποία κατὰ τὰ ἄλλα προσποιεῖται τὴν ultra «ἐπαναστατικὴ», κι ἄς ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικῶς τὴν νέα κατάσταση ζόφου, ποὺ ἔχει ἐνσκήψει στὸν κόσμο μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν προοδευτικὴ ἐπέκταση τῆς καταστροφικῆς γιὰ τοὺς Λαοὺς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
   Οἱ Λαοί, ὅμως, δὲν ἔχουν ἄλλην ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν ἀνυπακοὴ στὰ κελεύσματα τῆς ΝΔΤ καὶ τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δὲν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν Ρήξη μὲ τὸ σάπιο καθεστὼς τῶν ἀνδρεικέλων τοῦ 4ου γερμανικοῦ Ράϊχ καὶ τῆς Εὐρωχούντας τῶν Βρυξελλῶν στὶς χῶρες τους ! Γιὰ νὰ ἀποκτήσουν, ἔτσι, τὴν Ἐθνικὴ καὶ Οἰκονομικὴ τους Κυριαρχία, ποὺ ἀποτελοῦν προϋποθέσεις γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Κοινωνικῆς τους ἀπαλευθέρωσης.
   Ἡ τελικὴ σύγκρουση τῶν Λαῶν μὲ τὸν ΕΥΡΩΦΑΣΙΣΜΟ καὶ μὲ τὸν ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ ΦΑΣΙΣΜΟ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν κινημάτων Ἐθνικῆς καὶ οἰκονομικῆς Κυριαρχίας, εἶναι ἡ ἀναγκαία συνθήκη γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους ὰπὸ τὰ δεσμά, ποὺ ἔχουν χαλκεύσει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς ΝΔΤ ἐναντίον τῶν λαῶν.
…………..
Τὸ κατωτέρω Ἄρθρο τοῦ Πολιτικοῦ Φιλοσόφου, κ. Τάκη Φωτόπουλου, ἀναλύει σαφῶς τὰ πολιτικῶς τεκταινόμενα σήμερα στὴν Ἰταλία, καὶ γενικώτερα στὶς χῶρες τῆς ἀντιδραστικῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης».
 

 

O Ευρωφασισμός και ο Αριστερόστροφος Φασισμός 

(τού  Τάκη Φωτόπουλου)

  Οι ευρωπαϊκοί λαοί παρακολουθούν άναυδοι αλλά και αγανακτισμένοι τις καθαρά γκανγκστερικές προσπάθειες του ευρωφασισμού,
που εκπροσωπεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, εναντίον κάθε λαϊκής απόπειρας να αποτινάξει, με δημοκρατικά μέσα, το φασισμό αυτό.
   Έτσι, μετά το θριαμβευτικό OXI του Βρετανικού λαού στην ΕΕ πριν δύο χρόνια, όταν πάνω από 17 εκατομ. ψηφοφόρων (πάνω από τους μισούς), δηλαδή τα θύματα της παγκοσμιοποίησης, αψήφησαν τη μαύρη προπαγάνδα των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, τόσο της ευρωπαϊκής ελίτ αλλά και της υπερεθνικής Ελίτ γενικότερα (Ομπάμα κλπ), αλλά και της «Αριστεράς» (Εργατικό Κόμμα κ.α.) και ψήφισαν το Brexit, ξεκίνησε μία τιτάνια εκστρατεία από τις ίδιες τις ελίτ και την «Αριστερά», ιδιαίτερα μέσα στο βρετανικό Κοινοβούλιο, να ανατρέψουν την ιστορική αυτή ψήφο.      
   Σήμερα βγαίνει και ο διοργανωτής κάθε «ροζ» επανάστασης στην Ανατολική Ευρώπη και αλλού, ο πολυεκατομμυριούχος Σόρος και οργανώνει επίσημο κίνημα να ανατρέψει τη βούληση τού  [Βερεττανικού] λαού. Γιατί; Διότι η λαϊκή βούληση δεν βόλευε τις ελίτ και την ευεργετημένη μειοψηφία από την παγκοσμιοποίηση. Και αυτό, ενώ σήμερα είναι πια γενικά παραδεκτό ότι η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη μεταπολεμική ανισότητα, την ουσιαστική κατάργηση της πλήρους απασχόλησης και ένα νέο εργατικό μεσαίωνα (μέσα από τα συμβόλαια μηδενικών ωρών αλλά και τη μαζική παράνομη μετανάστευση που ενθαρρύνουν οι ελίτ), καθώς και τη διάλυση του κράτους πρόνοιας που επιβλήθηκε μέσα από το άνοιγμα και την απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου, εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών. Ο βρετανικός λαός τότε είπε «ΟΧΙ» σε όλα αυτά και σήμερα πληρώνει την τιμή.
  Αντίστοιχα, ο Ιταλικός λαός τόλμησε να υπερψηφίσει κόμματα που άμεσα ή έμμεσα στρέφονται κατά της ΕΕ και των πολιτικών της, δίνοντάς τους απόλυτη πλειοψηφία. Τότε, αμέσως, κινήθηκε ο ευρωφασιστικός μηχανισμός και μέσω των συνήθων οργάνων του, των Προέδρων της Δημοκρατίας, που συνήθως δεν εκλέγονται από τον λαό (εκεί του Ματταρέλα), έβαλε θρασύτατο βέτο στον υποψήφιο Υπ. Οικονομικών που πρότειναν τα κόμματα που νίκησαν θριαμβευτικά, γιατί δεν είχε το απαραίτητο «πιστοποιητικό ευρωφροσύνης». Η ψευτο-δικαιολογία ήταν ότι ο διορισμός του θα προκαλούσε κρίση στις αγορές και θα υπέφερε ο λαός! Βέβαια, παρέλειψαν οι φασίστες αυτοί να αναφέρουν ότι τις αγορές τις ελέγχουν οι ίδιες οι ελίτ των πολυεθνικών και κινούνται ανάλογα με τα κελεύσματά τους για να τρομοκρατήσουν τους λαούς. Αυτό έκαναν και κάνουν με τη στερλίνα που έχει χάσει πάνω από 15% της αξίας της από τον καιρό του δημοψηφίσματος και αυτό κάνουν και κατά της Ιταλίας, χτυπώντας την πιστοληπτική της ικανότητα, όταν η χώρα, χάρη στο «άνοιγμα» και την «απελευθέρωση» των αγορών που της επέβαλε η ΕΕ έχει το δεύτερο δημόσιο χρέος μετά το ελληνικό στην Ευρωζώνη.
   Ο Ευρωφασιστικός μηχανισμός λειτουργεί πολύ απλά και ξεκινά από το οικονομικό επίπεδο. Από τη στιγμή που μια χώρα χάνει την οικονομική κυριαρχία της, ανοίγοντας και απελευθερώνοντας τις αγορές της, όπως επιβάλλει η Νέα Διεθνής Τάξη (ΝΔΤ) της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, χάνει κάθε δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου τους και γίνεται έρμαιο των αγορών και αυτών που τις ελέγχουν: δηλαδή των μεγάλων πολυεθνικών που ελέγχουν σήμερα την παγκόσμια οικονομία. 
  Σε περίπτωση επομένως που ο λαός σε κάποια χώρα εκλέξει κυβέρνηση με αιτήματα που βλάπτουν τις πολυεθνικές διότι μειώνουν την κερδοφορία τους, π.χ. μια κυβέρνηση που επιδιώκει αύξηση των δημοσίων δαπανών για να καλυφθούν τα έξοδα της Παιδείας η της Υγείας η των Κοινωνικών Υπηρεσιών (συντάξεις κλπ) ή που επιδιώκει ενεργά μείωση της ανεργίας-υποαπασχόλησης  και της φτώχειας — πράγμα που τελικά θα σημάνει μείωση της κερδοφορίας τους, οι ελίτ δεν έχουν παρά να υποτιμήσουν με κερδοσκοπικές κινήσεις το νόμισμα της χώρας αυτής (όπως έγινε με τη στερλίνα) ή, ακόμη πιο εύκολα αν ανήκει στην Ευρωζώνη (όπως η Ιταλία, και η Ελλάδα πριν από αυτή), να κτυπήσουν την πιστοληπτική της ικανότητα στις αγορές. 
  Ο Γερμανός μάλιστα Ευρωπαίος Επίτροπος ήταν πολύ σαφής στην ωμότητα του: «η προσδοκία μου είναι ότι οι εξελίξεις στις Ιταλικές αγορές, τα ομόλογα και την οικονομία  κατά τις προσεχείς εβδομάδες θα γίνουν τόσο ακραίες που θα έδιναν σήμα στους ψηφοφόρους να μην ψηφίζουν τους λαϊκιστές της Δεξιάς ή της Αριστεράς». Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο ίδιος ο Γιούνκερ, Πρόεδρος της Κομισιόν, το 2015 όταν δέχτηκε ασμένως τη μεγάλη κωλοτούμπα του Τσίπρα είχε δηλώσει ευθαρσώς «δεν μπορούν να υπάρξουν δημοκρατικές επιλογές ενάντια στις Ευρωπαϊκές συνθήκες».
  Και φυσικά αποτελεί άλλον ένα μύθο της παγκοσμιοποιητικής «Αριστερας» τύπου Βαρουφάκη και του πάτρωνα του Σόρος ότι [δήθεν] αρκεί οι Ευρωφασίστες να συνετιστούν και να καταργήσουν τις πολιτικές λιτότητας για να λυθούν τα προβλήματα των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης. 
 Όπως έχω δείξει επανειλημμένα στο παρελθόν, οι πολιτικές λιτότητας είναι αναπόφευκτες  σε χώρες ενσωματωμένες στην ΝΔΤ που θέλουν να επιβιώσουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Το τέλος άλλωστε του Κεϋνσιανισμού και των Κεϋνσιανών πολιτικών αντιστάθμισης των υφέσεων με ελλείμματα στον Προϋπολογισμό ήταν αναπόφευκτο από τη στιγμή που μια χώρα ανοίγει και απελευθερώνει τις αγορές της, χάνοντας την οικονομική της κυριαρχία.
   Είναι φανερό, λοιπόν, ότι σήμερα δεν κινδυνεύουμε από κάποιο μυθικό «φασισμό» προπολεμικού τύπου, όπως διαδίδουν ξεδιάντροπα τα απόλυτα ελεγχόμενα από τις ελίτ ΜΜΕ. Τον φασισμό αυτόν το συνέτριψαν στρατιωτικά οι λαοί και, κυρίως, ο Σοβιετικός στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και συνακόλουθα πολιτικά και ιδεολογικά, γι’ αυτό και  τα τυχόν υπολείμματά του σήμερα είναι θλιβερά κακέκτυπα των πραγματικών φασιστικών κινημάτων. 
  Ο πραγματικός φασισμός από τον οποίο κινδυνεύουμε σήμερα είναι ο φασισμός των Υπερεθνικών Ελίτ (αμερικανικών και ευρωπαϊκών), που γράφουν στα  παλιά τους τα παπούτσια κάθε δημοκρατικά εκφρασμένη λαϊκή βούληση. Και φυσικά οι ίδιοι αυτοί φασίστες ξεπερνώντας κάθε Γκέμπελς αποκαλούν φασιστικά και ακροδεξιά όλα τα κινήματα για την Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία, που άμεσα ή έμμεσα στρέφονται ενάντια στη Νέα Διεθνή Τάξη (ΝΔΤ) της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης.
   Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο ότι άμεσοι συνεργάτες αυτών των ευρωφασιστών είναι οι «Αριστερόστροφοι Φασίστες» τύπου ΣΥΡΙΖΑ, όπως εύστοχα τους αποκάλεσε ο Μίκης Θεοδωράκης, που δεν είχαν κανένα δισταγμό να ανατρέψουν τη λαϊκή βούληση όπως εκφράστηκε με 61% το 2015, άμεσα ενάντια στα Μνημόνια, αλλά και έμμεσα ενάντια στην ίδια την ΕΕ που τα επέβαλε. Οι Αριστερόστροφοι Φασίστες παίζουν παντού το ρόλο του δεκανικιού στους Ευρωφασίστες ή τους φασίστες γενικότερα της Υπερεθνικής Ελίτ στην καταπάτηση της λαϊκής βούλησης. 
  Στην Ιταλία, ακόμη και αμέσως μετά την έκρηξη της κρίσης που προκάλεσε το θρασύτατο βέτο της ΕΕ μέσω του οργάνου τους Ματαρέλα, άρχισαν διαπραγματεύσεις για να πείσουν το λιγότερο δεσμευμένο στις αρχές της εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας κόμμα των 5 αστέρων να δεχτεί να κάνει μια μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα τύπου Τσίπρα και να μην επιμείνει στον διορισμό ενός ‘Ευρωσκεπτικιστή’ στη θέση του Υπ. Οικονομικών.
  Δεν υπάρχει λοιπόν πια καμιά αμφιβολία ότι οι Ευρωφασίστες, σε συνεργασία με τους αριστερόστροφους φασίστες, είναι αδίστακτοι και είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν κάθε μορφή βίας στη διάθεσή τους (οικονομική, αστυνομική, στρατιωτική κλπ) για να συντρίψουν τη λαϊκή οργή. Και αυτό διότι βέβαια ο λαός, όταν δει την έκφραση της βούλησή του να καταπατείται έτσι βάναυσα, αναγκαστικά, όπως δείχνει πεντακάθαρα η Ιστορία, θα εκφραστεί τελικά και βίαια. 
 Είναι, όμως, τέτοιος ο καθολικός έλεγχος της πληροφόρησης σήμερα από τις ίδιες τις ελίτ (που ούτε μπορούσε να τον ονειρευτεί ο Όργουελ στο «1984»), ώστε με την τρομερή σύγχυση που δημιουργούν μέχρι σήμερα στα λαϊκά στρώματα, κάποια από τα θύματα της παγκοσμιοποίησης να μην έχουν καταλάβει ακόμη ποιοι είναι σήμερα οι πραγματικοί φασίστες. 
 Όμως συγχρόνως είναι τέτοιο το θράσος των Ευρωφασιστών και τέτοια η μαζική οργή που συσσωρεύεται από κάτω σε ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια στους απατεώνες της πολιτικής και των ΜΜΕ, που τελικά θα τους παρασύρει όλους, καθώς και το σαθρό οικοδόμημα τους, την ΕΕ και την Ευρωζώνη και τελικά την ίδια τη ΝΔΤ.
  Η κατάκτηση όμως της εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας  για μια χώρα είναι αναγκαία προϋπόθεση στον αγώνα για κοινωνική απελευθέρωσηκάτι που «ξεχνούν» τα κομμουνιστικά κόμματα  και τα άλλα κόμματα της παγκοσμιοποιητικής «αριστεράς» πέρα βέβαια από αριστερόστροφους φασίστες. Μολονότι, ιστορικά, κανένας λαός  δεν πέτυχε κοινωνική απελευθέρωση πριν την εθνική απελευθέρωση, τα κόμματα αυτά κατακρίνουν τα κινήματα για εθνική και οικονομική κυριαρχία, που φιλοδοξούν να εκφράσουν τα λαϊκά κινήματα για εθνική απελευθέρωση γιατί δεν είναι…αντικαπιταλιστικά ή ότι εκφράζουν απροσδιόριστες ενδο-καπιταλιστικές η ενδο-αστικές αντιθέσεις! Αν και, βέβαια, τα κόμματα αυτά μπορεί κάλλιστα να προδώσουν τα λαϊκά κινήματα που τους ψηφίζουν, όπως κάνει σήμερα για παράδειγμα ο Τραμπ,  αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι γι’ αυτό φταίνε τα ίδια τα λαϊκά κινήματα, παρά μόνο στο βαθμό που δεν έχουν βρει ακόμη τη δύναμη να αυτό-οργανωθούν. 
 Μέχρι τότε όμως δεν έχουν καμία άλλη επιλογή για να εκφράσουν την  αγανάκτησή τους κατά των ελίτ, ιδιαίτερα όταν η παγκοσμιοποιητική «αριστερά» γενικώς ουσιαστικά συμπλέει  με τις ελίτ και τους αριστερόστροφους φασίστες στη καταδυνάστευση των λαών, πράγμα που ήδη έχει οδηγήσει στη σημερινή χρεωκοπία της  σε ολόκληρη την Ευρώπη…
.................

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Το πραξικόπημα των ελίτ στην Ιταλία και τα κινήματα για την Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία ! ( Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ)


   ΣΧΟΛΙΟ τοῦ Ἱστολογίου "Καρδαμᾶς"
Ὅπως ἐκτιμούσαμε προχθές, στήν προηγούμενη ἀνάρτησή μας,
(https://kardamas.blogspot.com/2018/05/blog-post_27.html ),
στήν Ἰταλία συντελέσθηκε χθὲς ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ἐναντίον τῆς συντριπτικῆς θελήσεως τοῦ Ἰταλικοῦ Λαοῦ, καὶ ταυτοχρόνως ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ὑπὲρ τοῦ Εὐρὼ καὶ ὑπέρ τῆς ΕΕ, ἀπὸ τὸν ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟ τῆς Νέας Διεθνούς Τάξης τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, Πρόεδρο τῆς Ἰταλίας, Ματαρέλλα!
Στὴν Ἰταλία αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐξελίσσονται συνταρακτικὰ πολιτικὰ γεγονότα, ποὺ θὰ ξεγυμνώσουν πολλούς ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ, τόσο στήν Ἰταλία, τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσον καὶ στὴν κατάμαυρη ΕΕ!
 ...............................................................
Το Πραξικόπημα τών Ελίτ στην Ιταλία και τα Κινήματα για την Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία!
Η σύγκρουση που προέβλεπε η ανακοίνωσή μας προ ημερών μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την Εθνική και Οικονομική κυριαρχία στην Ιταλία, τα οποία εξασφάλισαν το 60% των ψήφων, και της Υπερεθνικής Ελίτ (Υ/Ε) που εκφράζουν πιστά σε κάθε χώρα οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, όπως ο Ματαρέλα, ήδη έγινε πραγματικότητα με το άθλιο και θρασύτατο πραξικόπημα του Ματαρέλα που απαιτεί να αποφασίζει αυτός (δηλ. η Υ/Ε και τα τυφλά όργανά της στην Κομισιόν) ποιοι μπορούν να είναι υπουργοί οικονομικών μιας χώρας και ποιοι όχι. Έτσι έβαλαν βέτο στον διορισμό του Σαβόνα που είναι δεδηλωμένος εχθρός της ΕΕ και της Ευρωζώνης.
   Με άλλα λόγια οι Ελίτ τώρα δηλώνουν ξεκάθαρα στους λαούς, «μπορείτε να ψηφίζετε όποιους θέλετε, εφόσον όμως είναι απλές παραλλαγές των οργάνων μας»: π.χ. έχετε δικαίωμα να ψηφίζετε Ρέντσι ή κάθε παρόμοιο καραγκιόζη στην Ιταλία, ή αντίστοιχα στην Ελλάδα έχετε δικαίωμα να ψηφίζετε πολιτικούς απατεώνες τύπου Τσίπρα, Μητσοτάκη, Γεννηματά και το υπόλοιπο σκυλολόι, αλλά όχι οποιαδήποτε ηγεσία που θα προέκυπτε από τον λαό και θα έθετε σαφώς θέμα ΕΕ και Ευρωζώνης (και δεν εννοούμε βέβαια τα ασήμαντα ναζιστικά υπολείμματα, αλλά όλα αυτά τα κόμματα που τα άθλια ΜΜΕ των Ελίτ χαρακτηρίζουν «ακροδεξιά» κλπ).
    Το παραμύθι «Δεξιάς» κατά «Αριστεράς» και των «Δημοκρατών» κατά «Φασιστών» στην εποχή της Νέας Διεθνούς Τάξης (ΝΔΤ) της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, το έχουν πια αντιληφθεί όλοι οι λαοί από τη στιγμή που η «Αριστερά» σχεδόν σύσσωμη προσχώρησε σε αυτή  τη Νέα Διεθνή Τάξη. Σήμερα υπάρχουν παντού, από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, από τη μία μεριά κινήματα που παλεύουν για την Εθνική και Οικονομική κυριαρχία των λαών που καταπατείται βάναυσα από τις ελίτ που ελέγχουν την ΕΕ, και από την άλλη μεριά οι «Ευρωπαϊστές» και οι «Αριστεροί» διάφορων αποχρώσεων που στηρίζουν ή έστω συμπλέουν άμεσα ή έμμεσα με τις ελίτ της ΕΕ.
    Οι ελίτ αυτές δεν είναι απλά «κακές» επειδή εφαρμόζουν πολιτικές λιτότητας, όπως υποστηρίζει το παραμύθι της παγκοσμιοποιητικής «Αριστεράς», αλλά γιατί αποφάσισαν και εφαρμόζουν, με την ενσωμάτωσή τους στη ΝΔΤ, την πλήρη «ελευθερία» των αγορών (οι περίφημες «4 ελευθερίες» του Μάαστριχτ: άνοιγμα και απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου, εργασίας, αγαθών και εμπορευμάτων) που συνεπάγεται τη μεγαλύτερη ανισότητα στη μεταπολεμική περίοδο, αλλά και τη μαζική ανεργία και υπο-απασχόληση. Με άλλα λόγια, οι πολιτικές λιτότητας είναι απλά η συνέπεια και όχι η αιτία της σημερινής καταστροφής, παρά τα παραμύθια που πουλά ο κάθε Τσίπρας ο οποίος εξαπατά για άλλη μια φορά τον λαό ότι από τον Αύγουστο θα έχουμε περίοδο «παχιών αγελάδων».
  Γι αυτό και οι λαοί διαλέγουν παντού τα κινήματα κυριαρχίας που σαρώνουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη…-
 .......................
 Διαβάστε και την αναλυτική ανακοίνωση μας για τον Ιταλικό σεισμό:
Ο Ιταλικός σεισμός συγκλονίζει την ΕΕ… εκτός από την Ελλάδα, (26/05/2018)
......................
 ΠΗΓΗ:
ΜΕΚΕΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – 28/05/2018

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Ο Ιταλικός σεισμός συγκλονίζει την ΕΕ… εκτός από την Ελλάδα! (Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ)

ΣΧΟΛΙΟ  τοῦ Ἱστολογίου "Καρδαμὰς" . -

Οι πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές στήν Ιταλία ανέδειξαν,
γιά μία φορά μέσα στήν «στρούγκα» τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τό θεμελιώδες ΑΙΤΗΜΑ τώρα τού Ιταλικού Λαού γιά Εθνική καί Οικονομική κυριαρχία, δηλαδή τό ΑΙΤΗΜΑ γιά τίς δύο βασικές αρχές στήν Πολιτική καί Κοινωνική Ζωή τού τόπου, τίς οποίες η Νέα Διεθνή Τάξη (ΝΔΤ) τής Νεοφιλεύθερης Παγκοσμιοποίησης καί η Υπερεθνική Ελίτ (ΥΕ) αφαιρούν βιαίως καί βήμα-βήμα από τούς Λαούς, μέ πρωτεργάτη τους τήν φασιστική Ευρωπαϊκή Ελίτ. 

 Έχουν προηγηθή ανάλογες «αναταράξεις» στήν ΕΕ, πού δείχνουν, ότι οι Ευρωπαϊκοί Λαοί αφυπνίζονται, καί, διά τής ψήφου των, απαιτούν τήν ΡΗΞΗ τών δεσμών, τά οποία επιβάλλει στούς Λαούς τό Χουντικό Ιερατείο τών Βρυξελλών.
   Έτσι, η μεγάλη αμφισβήτηση τής ΕΕ εξεκίνησε μέ τό Δημοψήφισμα στήν Αγγλία, διά τού οποίου ο Αγγλικός Λαός απαίτησε τήν ΕΞΟΔΟ τής χώρας από τήν ΕΕ (Brexit), ΕΞΟΔΟ τήν οποία, μέ λύσσα, επιδιώκουν νά ακυρώσουν η ΥΕ καί τό χουντοϊερατείον τών Βρυξελλών.

 Ακολούθησε η νίκη αντίστοιχων κινημάτων Εθνικής Κυριαρχίας στήν Αυστρία καί Ουγγαρία, όπου προβάλλεται η λαϊκή απαίτηση κυριαρχίας τού ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κόντρα στήν Παγκοσμιοποίηση τής Υπερεθνικής Ελίτ καί τών ελεεινών ντόπιων υπηρετών της.
   Είχαμε κατόπιν τήν εμφάνιση μεγάλων ποσοστών γιά τά κόμματα Εθνικής Κυριαρχίας στήν Γαλλία, στήν Γερμανία κλπ, κόμματα τά οποία η άθλια καί πραγματικώς Φασιστική προπαγάνδα τού ευρωϊερατείου καί τής Υπερεθνικής Ελίτ βαφτίζουν σάν δήθεν «λαϊκιστικά», «ακροδεξιά», ακόμη καί «φασιστικά», επειδή αναδεικνύουν τό Λαϊκό αίτημα γιά υπερίσχυση τού Εθνικού Κράτους καί υπερασπίζονται τήν Εθνική Κυριαρχία τών ντόπιων Λαών έναντι τής Ισοπεδωτικής καί πραγματικά φασιστικής παγκοσμιοποίησης, η οποία επιχειρεί νά επιβάλη τήν βιαία πολτοποίηση τών Εθνικών Κοινωνιών! 

 Προσφάτως, στίς Βουλευτικές Εκλογές τής Ιταλίας, είχαμε πραγματικόν σεισμό! Τά κόμματα, τά οποία αμφισβητούν τήν ΕΕ καί τό Ευρώ, επέτυχαν τήν συντριπτική πλειοψηφία τών ψήφων ( άνω τού 75%:  Κόμμα 5 Αστέρων, Λίγκα τού Βορρά, Φόρτσα Ιτάλια). Ήδη, τό Κόμμα τών 5 Αστέρων καί η Λίγκα τού Βορρά (σύνολο 60% τών ψήφων) ανακοίνωσαν συνεργασία γιά τήν δημιουργία Συμμαχικής Κυβερνήσεως, η οποία θά δράση εναντίον τών επιλογών τής αντιδραστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στήν Ιταλία.
   Καί, ενώ σέ όλη σχεδόν τήν Ευρώπη αυτά τά κινήματα Εθνικής Κυριαρχίας φουντώνουν, στήν Ελλάδα ο Ελληνικός Λαός, αμαυρώνων τήν ένδοξη αγωνιστική Ιστορία του, κοιμάται τόν « ύπνον τού Δικαίου», ανεχόμενος νά τόν ποδοπατά, νά τόν συντρίβη κοινωνικώς καί οικονομικώς, καί νά τόν εξευτελίζη καθημερινώς μία δράκα εγχωρίων πολιτικών απατεώνων, μία πολιτική σπείρα τού τυχοδιωκτικού μορφώματος σύριζα υπό τήν «αρχηγία» τού πολιτικού απατεώνος, καί πολιτικώς ανεκδιήγητου τσίπρα!

 Αυτές τίς ώρες, στήν γειτονική μας Ιταλία, πολύπαθη χώρα καί αυτή από τήν σκληρή καί βαθειά αντεθνική καί αντιλαϊκή πολιτική τής φασιστικής Ιεραρχίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τό ότι τά δύο Ιταλικά κόμματα, τών 5 Αστέρων καί τής Λίγκας, τά οποία συγκεντρώνουν τό 60% τών ψήφων τών Ιταλών, έχουν ετοιμάσει ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, πού θά αμφισβητήση τήν κεντρική πολιτική τών Βρυξελλών ( Οικονομική καί Θεσμική Πολιτική, Ευρώ, κλπ), τό χουντοϊερατείον τής ΕΕ, αξιοποιούν τό «δικαίωμα βέτο» τού νεοταξίτη προέδρου τής Ιταλικής Δημοκρατίας, Ματαρέλλα,  είναι βέβαιον, ότι θά επιχειρήση νά αποκλείση τόν σχηματισμόν Ιταλικής Κυβερνήσεως υπό τών δύο αυτών κομμάτων.
Όμως, ο Ιταλικός Λαός δέν είναι Ελληνικός Λαός, ο οποίος «εκάθισε στ αυγά του» σάν άθλιος υποτακτικός, όταν τό ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΟΧΙ του ( 62%) στό Δημοψήφισμα τού 2015 τό μετέτρεψαν ανενδοιάστως σέ ένα ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΟ «ΝΑΙ» ο ανεκδιήγητος τσίπρας καί η πολιτικώς καταγέλαστη παρέα του. 

Είναι, λοιπόν, καιρός, γιά νά αφυπνισθή, καί θά αφυπνισθή, καί ο Ελληνικός Λαός. Γιά νά φουντώση, έτσι, καί στήν Έλλάδα ένα ρωμαλέο Κίνημα Εθνικής Κυριαρχίας, κόντρα στήν ολοκληρωτική καταστροφή, πού σπέρνουν στήν χώρα μας μία κλίκα αδιστάκτων τεχνοκρατών τού ΔΝΤ καί τής ΕΕ, μαζί μέ τά μίσθαρνα, ανθελληνικά, εγχώρια Όργανά τους, πού παριστάνουν τήν «Ελληνική Κυβέρνηση»!
Τό κατωτέρω Άρθρο περιγράφει παραστατικά τά πολιτικά τεκταινόμενα, σήμερα, στήν Ιταλία. 

 

Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ

Ο Ιταλικός σεισμός συγκλονίζει την ΕΕ… εκτός από την Ελλάδα !

1.  Η συντριπτική νίκη των δύο κομμάτων για την Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία στην Ιταλία και η καταβαράθρωση των κομμάτων υπέρ της ΕΕ (Ρέντσι κλπ) αποτελεί το αποκορύφωμα στο τσουνάμι ενάντια στην ευρωπαϊκή ελίτ (η οποία είναι παρακλάδι της Υπερεθνικής Ελίτ– Υ/Ε), που ξεκίνησε με το Brexit και συνεχίστηκε είτε με τη νίκη αντίστοιχων κινημάτων στην Αυστρία και αλλού, είτε  με  πολύ μεγάλα ποσοστά για τα κόμματα κυριαρχίας (που η άθλια προπαγάνδα βαφτίζει “λαϊκιστικά”, “ακροδεξιά”, αν όχι και…”φασιστικά”!) στη Γαλλία, στη Γερμανία κλπ.

     2. Όμως δεδομένου ότι η Βρετανία είχε πάντα διατηρήσει σχετική οικονομική ανεξαρτησία από την ΕΕ, η έξοδός της (την οποία πολεμούν λυσσαλέα οι ευρωπαϊκές ελίτ αλλά και η ελίτ μέσα στη Βρετανία) δεν φέρνει παρόμοιο πανικό με την τυχόν σύγκρουση στην Ιταλία. Η έξοδος της Βρετανίας δεν θα φέρει την διάλυση της ΕΕ, ούτε και της Ευρωζώνης, της οποίας μάλιστα δεν ήταν ποτέ μέλος, ενώ η σύγκρουση της Ιταλίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ΕΕ όσο και την ΟΝΕ.

    3.  Η σύγκρουση αυτή είναι αναπόφευκτη εφόσον κανένα από τα δύο κόμματα της συμμαχίας (Λέγκα και Κίνημα 5 Αστέρων), δεν πρόκειται να υποχωρήσει (εκτός εάν θέλει να εξευτελιστεί όπως ο Ρέντσι στις επόμενες εκλογές ) στα βασικά σημεία του κοινού προγράμματος που συμφώνησαν, δηλαδή τη δημιουργία δημοσιονομικού ελλείμματος ώστε να τονωθούν τα εισοδήματα μέσω της μείωσης της φορολογίας, αλλά και της αύξησης των δημοσίων δαπανών για μισθούς κλπ που ήταν βασικό αίτημα του Ιταλικού λαού. Βέβαια, ο Ιταλικός λαός δεν πιστεύει στο “σφάξε μ’ αγά μου ν’ αγιάσω”, που φαίνεται ότι πιστεύει ο Ελληνικός λαός και δεν αναδεικνύει παρόμοιες νέες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα με αντίστοιχα αιτήματα, παρόλο που υπέφερε πολλά περισσότερα από τον Ιταλικό!

    4.  Όμως ακόμα περισσότερο πιθανή είναι η σύγκρουση λόγω του θέματος της παράνομης μετανάστευσης που δημιούργησαν οι ευρωπαϊκές ελίτ επειδή αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα στη Γερμανία, έλλειψη φθηνών εργατικών χεριών, μετατρέποντας έτσι την Ελλάδα και την Ιταλία στους  ηλίθιους του χωριού που θα κρατούσαν όσους μετανάστες δεν θα ήθελαν οι βόρειοι “εταίροι” τους.
  Το αποτέλεσμα είναι η Ιταλία να έχει πάνω από μισό εκατομμύριο παράνομους μετανάστες και η Ελλάδα 70 με 100 χιλιάδες, αν και οι πολιτικοί απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα κρύβουν (ή δεν μπορούν να ελέγξουν) τους πραγματικούς αριθμούς.
  Ωστόσο, οι μεν Ιταλοί θα διώξουν σύντομα τους παράνομους μετανάστες όπως δεσμεύτηκαν ρητά τα δύο κόμματα, ενώ οι Έλληνες με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη,  με ρεκόρ αύξησης της φτώχειας  και ενώ μισό εκατομμύριο Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στον ευρωπαϊκό βορρά τα τελευταία 10 χρόνια, καλούνται να παίξουν το ρόλο του “καλού σαμαρείτη” (δηλαδή του χρήσιμου ηλιθίου), όπως τον προτρέπουν καθημερινά τα άθλια ελληνικά κανάλια στα οποία βασιλεύει η ιδεολογία του Σόρος (δηλ. της Υ/Ε), ο οποίος σκάρωσε και νέο κόμμα για να την προβάλλει (το νέο κόμμα Βαρουφάκη).

         5. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ είτε θ’ αναγκαστούν να κάνουν τα στραβά μάτια όταν η νέα κυβέρνηση στην Ιταλία θα παίρνει τα παραπάνω ριζικά μέτρα που δυναμιτίζουν την όλη οικονομική και πολιτική δομή της ΕΕ είτε θα προσπαθήσουν (με βάση τον έλεγχο των αγορών και των Πολυεθνικών που έχουν στα χέρια τους) να γονατίσουν την Ιταλική κυβέρνηση και τον ίδιο τον Ιταλικό λαό για να δεχτεί τη δικτατορία τους.
   Όμως και στις δύο περιπτώσεις η συνοχή και η ίδια η ύπαρξη της ΕΕ θα τεθεί σε άμεσο κίνδυνο.
  Φοβόμαστε όμως ότι ο Ελληνικός λαός, ο οποίος συνεχίζει να στενάζει κάτω από τη Κατοχική μπότα της ΕΕ και των γκαουλάιτερ στη χώρα (δηλ. τα μνημονιακά κόμματα και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ)  “θα σβήσει τελευταίος τα φώτα” στην ΕΕ, αφού ακόμα δεν έχει εξεγερθεί για τη μεγαλύτερη καταστροφή στην Ευρώπη που του έχουν επιβάλλει οι ξένες και ντόπιες ελίτ μετά το 2010, την στιγμή μάλιστα που όλοι οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί βράζουν ενάντια στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, παρά τις σχετικές κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις του ευρωβαρόμετρου που μαγειρεύουν οι απατεώνες των Βρυξελλών και τα τρωκτικά της ΕΕ…

ΠΗΓΗ: 
ΜΕΚΕΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
– 26/05/2018

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ: Ο Μπουτάρης, ο Εξεγερμένος Λαός και οι “Φασίστες” !

ΣΧΟΛΙΟ τοῦ ἱστολογίου 'Καρδαμᾶς"
  Γιά άλλη μία φορά ὁ ἀνεκδιήγητος "Δήμαρχος" Θεσσαλονίκης, Μπουτάρης, ἐπεχείρησε νά ἀμαυρώση τὴν ἐπέτειον τῆς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ  τῶν Ποντίων ὑπὸ τῶν ΤΟΥΡΚΩΝ, ἡ οποία ἑορτάζεται κάθε χρόνο στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ ΟΛΑ  ΤΑ  ΠΟΝΤΙΑΚΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΜΑΣ! 
Παρά τό γεγονός, ὅτι ἐφέτος τό συγκεντρωμένο πλῆθος τῶν ΠΟΝΤΙΩΝ ἐκαλοῦσε τόν Μπουτάρη, μὲ τὴν Ἰαχή πρὸς αὐτὸν "Φύγε, Φύγε, Φύγε...", νὰ ἐγκαταλείψη τὸν χῶρον, ὅπου τὰ Ποντιακὰ Σωματεῖα ἐτιμοῦσαν τὴν ΜΝΗΜΗ τῶν 350.000 Ποντίων-ἀδελφῶν μας, πού ἐσφαγιάσθησαν ὑπὸ τῶν Τούρκων, αὐτὸς, ὁ ὁποῖος σέ παλαιότερη δήλωσή του εἶχε ἐκφρασθῆ ἰταμώτατα, χυδαίως, ἀγενέστατα, προσβλητικῶς, ἀνθελληνικῶς καί ἀηθέστατα γιὰ τὴν σφαγὴ τῶν ποντίων (δηλώσας:  "ἐχέσθηκα, ἄν ο Κεμάλ  ἔσφαξε Ποντίους..." !!!),  ἀγνόησε μέ προκλητικὸν τρόπον τὶς  φωνὲς τῶν ἑκατοντάδων συγκεντρωμένων, ὡς ἐὰν νὰ ἐπεδίωκε νὰ προκαλέση γιὰ άλλη μία φορὰ τὴν Ἐθνικὴν Συνείδηση τῶν Ποντίων -Ἑλλήνων καὶ τὴν αἱματηρὴν Ἱστορία τους. 
 Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἐξαγριωθῆ ἀκόμη περισσότερον  ὁ κόσμος καὶ νά τὸν ἀναγκάση νά φύγη ἄρον-ἄρον ἀπὸ τὸν χῶρον( ὠθούμενον "καροτσάκι" ἀπὸ τὸ ἐξαγριωμένο πλῆθος!)
 Τὴν ἐπαύριον, ὅλες οἱ ἀργυρώνητες γραφίδες τῆς καθεστωτικῆς καὶ ἀνθελληνικῆς "δημοσιογραφίας", δουλοπρεποῦς στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ μὲ κύριο πρόταγμὰ της τὸν ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟ της (σχεδὸν ὅλου τοῦ "πολιτικοῦ φάσματος", ὑποτελοῦς στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων: ἀπὸ τὴν νεοφιλελεύθερη δεξιὰ, ἀπὸ τὰ πολιτικὰ ρετάλια τοῦ πασόκ, ἀπὸ τὴν "ἀριστερὰ" τῶν κατσαπλιάδων, τῶν γερμανοτσολιάδων, καὶ τῶν ἐθνομηδενιστῶν τοῦ σύριζα, μέχρι καὶ τὴν δῆθεν "ἐπαναστατικὴ ἀριστερά" (κοινοβουλευτικὴ ἤ ὄχι), μὲ τὴν τελευταία νὰ μὴν ἐγκαταλείπη τὸν ἀγαπημένον ρόλον της,  τοῦ "ἀριστεροῦ προφυλακτῆρος τοῦ συστήματος"!), εὑρῆκαν τὴν εὐκαιρία καὶ "ἔπιασαν δουλειά", ἐκσφενδονίζουσες ὕβρεις, ἀπειλές, ἀήθειες, καὶ χαρακτηρισμούς πρωτόγνωρους (ὅπως ὅτι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐπροπηλάκισαν ἕναν κατ' ἐξακολούθηση  ὑβριστὴ τῶν Ἑλλήνων, εἶναι "φασίστες", εἶναι "ἀκροδεξιοί", εἶναι κοινωνικὰ "μιάσματα"( κάτι μᾶς θυμίζει αὐτὸ ἀπὸ τὸ παρελθόν!...), κοινωνικὰ "ἀπόβλητα", καὶ ἄλλους ἀπίστευτους χαρακτηρισμούς, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός!
  Ἔτσι, γιὰ ἄλλην μία φορὰ ἀποκαλύπτεται, μπροστά στὰ μάτια καὶ τοῦ τελευταίου ἀνυποψίαστου Ἕλληνα Πολίτη, ὅλο τὸ φάσμα τῆς Ὑποτέλειας καὶ τοῦ Δωσιλογισμοῦ: τὸ δουλοπρεπὲς "ἑλληνικό" πολιτικὸ σύστημα "εἶδε" ἔντρομο, στό πρόσωπο τοῦ ὑβριστοῦ καὶ ἀποσυνάγωγου Μπουτάρη, τὴν παρόμοια μελλοντικὴ δικὴ του τὐχη ἀπὸ τὴν κοχλάζουσα Λαϊκὴν Ὀργή, "εἶδε" τὶ ἀκριβῶς ἐπιφυλάσσει ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς, κατὰ τὸ ἄμεσον μέλλον, στοὺς Δωσίλογους, στοὺς Γερμανοτσολιάδες, στοὺς Ἐθνομηδενιστές, καὶ στοὺς Ἀπάτριδες πολιτικοὺς νάνους, ποὺ (συμπολιτευόμενοι ἤ ἀντιπολιτευόμενοι) "κυβερνοῦν" τὴν Πατρίδα μας, ὡς ἄλλοι "Κουΐσλιγκς", κατ' ἐντολὴν τῶν ξένων δυναστῶν, κατατυρρανοῦντες καὶ ἐξευτελίζοντες τὸν Ἑλληνικόν Λαὸν. Καὶ, τρομοκρατημένο, ἔβαλε ἐμπρὸς τὶς μηχανὲς τῆς λάσπης, τῶν ὕβρεων, τῶν ἀπειλῶν  καὶ τῆς συκοφαντίας, μὲ καλφάδες του  τὶς γνωστὲς δημοσιογραφικὲς πόρνες.  
  Τὸ Ἄρθρον, ποὺ ἀκολουθεῖ, ληφθὲν ἀπὸ τὸν πολύ καλὸν ἱστότοπον "αντιπαγκοσμιοποίηση" ,
δίνει τὶς πραγματικὲς πολιτικὲς διαστάσεις τοῦ "ἐπεισοδίου", ἀναλύει τὶς συνιστῶσες τοῦ λίαν σοβαροῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῆς χώρας μας σήμερα, καί προτείνει διεξόδους, μακρυά ἀπὸ τὶς σειρῆνες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, μακρυὰ απὸ  τὸ ἄγος τοῦ Ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τῆς Ἐθνικῆς καὶ Πολιτιστικῆς πολτοποίησης τῶν κοινωνιῶν, διεξόδους ποὺ ὁδηγοῦν στὸ ζητούμενο γιὰ τὸν καταταλαιπωρημένον Ἑλληνικὸν Λαόν: στὴν κατάκτηση τῆς Ἐθνικῆς του Ἀπελευθέρωσης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιὰ τὴν Κοινωνικὴν Ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ .  
 
Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ
Ο Μπουτάρης, ο Εξεγερμένος Λαός και οι “Φασίστες” !
 1. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Μπουτάρης, γνωστός για τις πεντακάθαρες συστημικές απόψεις του υπέρ της Υπερεθνικής και της Σιωνιστικής Ελίτ (Υ/Ε), προπηλακίστηκε και τελικά ελαφρώς τις “άρπαξε” από τον κόσμο που ήταν εκεί συγκεντρωμένος για την ημέρα μνήμης της
  γενοκτονίας των 350.000 Πόντιων από τους Νεότουρκους.
  Όμως ο ίδιος άνθρωπος είχε το θράσος να πει παλιότερα “I don’t give a shit” (δηλαδή χέστηκα) για τους Έλληνες και Πόντιους που σφαχτήκανε, προκειμένου να τονίσει ότι ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός, ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης θεμελιωτής της σύγχρονης Τουρκίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που εκπροσωπεί το λαό της Θεσσαλονίκης προσέβαλε βάναυσα τον ίδιο τον λαό και τη Μέρα Μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.
 Έτσι, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη η λαϊκή αγανάκτηση απέναντι σε αυτό που συμβολίζει ο κάθε Μπουτάρης, η οποία λαϊκή αγανάκτηση όταν το ποτήρι ξεχειλίζει αναπόφευκτα δεν θα να είναι με το “γάντι”. Και φυσικά δεν έχει σημασία αν κάποιοι από τους ίδιους τους αυτουργούς δεν είχαν λευκό ποινικό μητρώο, όταν η αποδοκιμασία στον κόσμο που παρακολουθούσε τη σκηνή ήταν φαίνεται γενική. Και ο Γιάννης Αγιάννης δεν είχε λευκό ποινικό μητρώο, εκτός αν μόνο οι καλοβολεμένοι αστοί μπορούν να «επαναστατούν» και να φέρνουν στην εξουσία εγκληματικές κυβερνήσεις: από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ!
 1. Απέναντι λοιπόν στην λαϊκή αντίδραση που δεν ήταν βέβαια προσχεδιασμένη, αφού επί ώρα ο κόσμος του φώναζε “φύγε”, αλλά ο Μπουτάρης συνέχισε την προκλητική παρουσία του (για να πει τι;), μόλις μαθεύτηκε το γεγονός αυτό σύσσωμο το “συνταγματικό τόξο”, δηλ. όλες οι πτέρυγες της βουλής, “καταδίκασαν” (όπως πάντα) την βία. Καταδίκασαν τη βία, ποιοι; Αυτοί που ασκούν από το 2010 την πιο συντριπτική, πραγματικά φασιστική βία του εξανδραποδισμού ενός ολόκληρου λαού, με την Οικονομική, Πολιτική αλλά και αστυνομική Κατοχή που επιβάλλουν στον Ελληνικό λαό σαν τα απόλυτα φερέφωνα-ανδρείκελα της ΕΕ και της Υ/Ε. “Κυβέρνηση” και “αντιπολίτευση” (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κλπ.) μέσα από την αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία, είτε απλώς νομιμοποιώντας με την συμμετοχή τους (ΚΚΕ) την Κατοχική βουλή του Προτεκτοράτου που ονομάζεται Ελλάδα σήμερα.            
 2. Όλοι αυτοί λοιπόν “κουνάνε το δάχτυλο” στα λαϊκά στρώματα, όταν και όποτε αντιδρούν (αφού μέχρι τώρα η αντίδρασή τους δεν είναι αυτή που θα έπρεπε), μπροστά στην σύγχρονη αργή γενοκτονία του Ελληνικού λαού. Όμως μπροστά σε αυτήν την καταστροφή, άτομα σαν τον Μπουτάρη (ή τον ανεκδιήγητο Ζουράρι πριν από αυτόν) είναι συνένοχοι όχι μόνο στην Οικονομική καταστροφή, αλλά και στην αντίστοιχη εθνική και πολιτιστική ισοπέδωση που συντελεί η Παγκοσμιοποίηση, με φερέφωνα ψευτοδιεθνιστές σαν τον Μπουτάρη. Ο κύριος αυτός φόρεσε το ιουδαϊκό άστρο τη μέρα που ορκιζόταν δήμαρχος για να τιμήσει τους Εβραίους και τη δική τους γενοκτονία (που δεν ήταν βέβαια η μοναδική, όπως την παρουσιάζει η “Βιομηχανία του Ολοκαυτώματος”), αλλά τη γενοκτονία των συμπατριωτών του την τίμησε με …σκατά. Και, βέβαια, αν ήταν πραγματικός διεθνιστής ας έβγαινε στην εκδήλωση με την Παλαιστινιακή σημαία και ας κατήγγειλε το νέο έγκλημα των Σιωνιστών με τη δολοφονία δεκάδων άοπλων Παλαιστινίων, για την οποία δεν είπε βέβαια κουβέντα!      
 3. Σε αυτόν τον φασισμό του συστήματος που υλοποιείται με την αργή γενοκτονία του Ελληνικού λαού μέσω της Ευρωκατοχής, (που αύριο θα μας φορτώσει και όλους τους μετανάστες στην Ευρώπη, τώρα που ξύπνησε ο Ιταλικός λαός και βγάζει κυβέρνηση για Εθνικής και Οικονομική κυριαρχία) έρχονται οι τρισάθλιοι “αριστεροί” απατεώνες του  ΣΥΡΙΖΑ, να ονομάζουν σαν “ακροδεξιά” και “φασιστική” κάθε λαϊκή οργή και αντίδραση. Όμως επίσης εξοργίζει η άθλια στάση του ΚΚΕ και άλλων εξοκοινοβουλευτικών “αριστερών” να επιμένουν να συγκαλύπτουν όλο το σύστημα, “καταδικάζοντας” τον δήθεν “επερχόμενο φασισμό”, που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν οι λαϊκές αντιδράσεις απέναντι κυρίως στα εθνικά θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο “σταρ” των μίντια Μπογιόπουλος, ο οποίος “μετά βδελυγμίας” καταδίκασε την “απάνθρωπη και φασιστική επιθεση” κατά του δημάρχου. Όμως, ο ίδιος, όταν πριν λίγες μέρες τα ΜΑΤ έστειλαν στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένους τους δικούς του συναγωνιστές που πήγαν να γκρεμίσουν το άγαλμα του Τρούμαν, μετά τη νέα εγκληματική εισβολή της Υ/Ε στη Συρία, ο κ. Μπογιόπουλος δεν μίλησε για φασιστική επίθεση από τον στρατό της σύγχρονης “αριστερής” Ευρω-Νατοϊκής Κατοχής στην Ελλάδα, αλλά προφανώς για “κυβερνητικό αυταρχισμό στην υπηρεσία των Ιμπεριαλιστών”. Ξέρουν τα αφεντικά σε ποιους δίνουν ραδιοφωνικές εκπομπές…                                                                                   
 4. Και αυτή η σπασμωδική λαϊκή βία, στοιχειωδώς αμυντική απέναντι σε όλη την συντριπτική συστημική βία της Υ/Ε και των ντόπιων τοποτηρητών της, δεν είναι  βέβαια επαναστατική με τα επαναστατικά δικαστήρια κλπ., αφού δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη προ-επαναστατικές περιόδους αλλά αυθόρμητη (και επομένως μη ελεγχόμενη) λαϊκή αντιβία στη συστημική βία, γιατί στρέφεται ενάντια στη Νέα Διεθνή Τάξη (ΝΔΤ) και τα όργανά της και δεν έχει σχέση με τη δήθεν αντιφασιστική βία των πληρωμένων από το σύστημα (Σόρος κλπ.) αντίφα. Η αυθόρμητη λαϊκή αντιβία μπορεί φυσικά να παρεκτραπεί όταν έχει ξεχειλίσει το ποτήρι, όπως μπορεί να έγινε στην προκείμενη περίπτωση, αλλά δεν γίνονται ποτέ εξεγέρσεις με γαλατική ευγένεια. Αυτό σήμαινε πάντα ιστορικά η αυθόρμητη λαϊκή αντιβία στη συστημική βία. Επομένως, ο μπαμπούλας του φασισμού που επικαλείται η “αριστερά”, η οποία συμπλέει με τη ΝΔΤ και χαρακτηρίζει “φασιστικά” όλα τα κινήματα για την κυριαρχία, από το Brexit, μέχρι του Γάλλους, τους Αυστριακούς και τώρα τους Ιταλούς, είναι μία άθλια εξαπάτηση μιας ξοφλημένης “αριστεράς” που σήμερα καταρρέει σε όλη την  Ευρώπη. Και αυτό είτε γιατί σκόπιμα παραποιούν είτε γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι ζούμε στην εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που αποτελεί ένα νέο συστημικό φαινόμενο. Έτσι, η λαϊκή αντίδραση στη ΝΔΤ  που εκφράζεται από τα θύματα της Παγκοσμιοποίησης σήμερα μέσω των Κινημάτων για Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία (όπως τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα) δεν έχει καμία σχέση με τον ιστορικό φασισμό τον οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει επάξια η Υ/Ε, με την οποία συμπλέουν οι άθλιοι “αριστεροί” ενάντια στους λαούς!
 5. Ξεκάθαρα, λοιπόν, καλούμε τον Ελληνικό λαό να πετάξει στον σκουπιδοτενεκέ μια “αριστερά”, στην καλύτερη περίπτωση, εκτός τόπου και χρόνου και, στην χειρότερη, που διχάζει τα λαϊκά στρώματα σε “ακροδεξιούς”, “φασίστες’, “ρατσιστές” από τη μία και “δημοκράτες” (της εγκληματικής ΝΔΤ) από την άλλη, παίζοντας απόλυτα το παιχνίδι της Υ/Ε που επιβάλλει το σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Αντιθέτως, δίνεται σήμερα η ιστορική ευκαιρία στον ελληνικό λαό, πριν να συντελεστεί η απόλυτη προτεκταριοποίηση της χώρας, να ξεπεράσει τις παλιές ταμπέλες “δεξιός”, “αριστερός” και να προχωρήσει στην αυτο-οργάνωσή του, ακολουθώντας και ξεπερνώντας τα ευρωπαϊκά Κινήματα που έχουν στόχο την ανάκτηση της Εθνικής και Οικονομικής, αλλά και πολιτιστικής Κυριαρχίας των χωρών τους. Και φυσικά σε ένα τέτοιο Μέτωπο δεν έχουν θέση θαυμαστές των Γερμανοτσολιάδων. Με απλά λόγια, αν ο πολίτης που αντιδρά στο ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας  ενωθεί με τον πολίτη που αντιδρά ενάντια στην πλήρη ΝΑΤΟ-ποίηση της πατρίδας μας (νέες αμερικανικές βάσεις παντού) και εάν ο πολίτης που αντιδρά στην παράνομη μετανάστευση (τσουνάμι μεταναστών) ενωθεί με αυτόν που αντιδρά στην οικονομική κατοχή και την εξαθλίωση που επιβάλει η ΕΕ, τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανίκητο λαϊκό κίνημα που θα πάρει σβάρνα την Υ/Ε,  τους ντόπιους δωσίλογους και τα δεκανίκια τους (“αριστερά” και “δεξιά”) που είναι η κοινή αιτία για όλα τα παραπάνω προβλήματα και δεινά του ελληνικού λαού.
ΜΕΚΕΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – 21/05/2018

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Η “Αριστερή” Πρωτομαγιά του ΣΥΡΙΖΑ!

 "  Καμία νομιμοποίηση και ανοχή 
"Γιούχα" τών εργαζομένων στούς δωσίλογους συριζαίους (1.5.18)

της Κατοχής της Πατρίδας μας, 
καμιά νομιμοποίηση στους 
«αριστερούς» εγκληματίες απατεώνες. 
Ξύπνημα του λαού μας και 
οργάνωσή του σε ένα πραγματικά 
παλλαϊκό Μέτωπο για την Εθνική 
και την Κοινωνική του Απελευθέρωση…" 

Ξεπερνά κάθε όριο η προσπάθεια της πιο λαομίσητης «κυβέρνησης» όλων των εποχών, να δείξει με το «έτσι θέλω», ότι «κατά βάθος μέσα της» είναι «αριστερή» δηλαδή υπέρ του λαού και αυτό όταν:
 • Εξαπάτησε επανειλημμένα τον λαό μας πρώτα με τις εκλογές για τη δήθεν κατάργηση των Μνημονίων και μετά με το δημοψήφισμα που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία των δημοψηφισμάτων
 • Υλοποιεί με τον πιο στυγνό τρόπο, δηλ. τον καλύτερο τρόπο για την ΕΕ, την πλήρη οικονομική και πολιτική Κατοχή της Πατρίδας μας με νέα εξοντωτικά μέτρα και μνημόνια και ξεπούλημα των πάντων, ακόμα και μετά την λήξη της «επιτροπείας» και την έξοδό μας στις «αγορές»
 • Μετατρέπει τη χώρα και σε στρατιωτικό προτεκτοράτο με την εγκατάσταση νέων ΝΑΤΟϊκών βάσεων παντού και με τη στενότερη στρατιωτική συνεργασία με το εγκληματικό  κράτος του Ισραήλ
 • Προσφέρει την πολυτιμότερη υπηρεσία στην Υ/Ε (Υπερεθνική Ελίτ), εξευτελίζοντας στο λαό κάθε έννοια αριστεράς και οδηγώντας τον στην απάθεια και εντέλει την αποδοχή της μακροχρόνιας Κατοχής της χώρας και της μετατροπής της σε μόνιμο Προτεκτοράτο της Υ/Ε
  Αυτοί λοιπόν οι πολιτικοί εγκληματίες απατεώνες, κυρίως μέσα από το «φέουδό» τους, την Γκεμπελική ΕΡΤ [1], προπαγανδίζουν την «αριστεροσύνη» τους, σφετεριζόμενοι τους αγώνες του λαού μας και της Αριστεράς την εποχή που αυτή έδινε πραγματικές μάχες κατά του συστήματος ή έγραφε σελίδες εποποιΐας όπως με την Αντίσταση και το ΕΑΜ, «συμμετέχοντας» σε κάθε τέτοια εκδήλωση τιμής, όπως συνέβη χτες με τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς. 
 Όμως ευτυχώς τα αντανακλαστικά των σημερινών αγωνιστών δουλεύουν ακόμη και δίνουν «κλωτσιά» στους «στην ψυχή αριστερούς» ΣΥΡΙΖαίους που έχουν το θράσος να πάνε να καταθέσουν στεφάνι, όπως έγινε στο εργατικό μνημείο στην Τρίπολη αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.
  Να θυμηθούμε ότι χτες ακόμα η «κυβέρνηση» των ανδρείκελων, η πιο δυτικόδουλη όλων των εποχών, μετά το νέο γκανγκστερικό έγκλημα στη Συρία, δεν δίστασε με τα ΜΑΤ να τραυματίσει σοβαρά αγωνιστές στην προσπάθειά τους να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν.
  Ενώ αυτοί οι άθλιοι Κουίσλινγκς είχαν το θράσος να εγκαινιάσουν το μουσείο του αγωνιστή Νίκου Μπελογιάννη με την εξίσου άθλια συμμετοχή και νομιμοποίηση που τους έδωσε τότε το ΚΚΕ, σαν να είναι απλά «μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση»
  Η συνέχεια της λαϊκής απάντησης στο θράσος τους θα δοθεί στην πραγματικά αριστερή  Λέσβο και… Μυτιλήνη, όπου ο γελοίος πανάσχετος «πρωθυπουργός» Τσίπρας «μπέρδεψε» νομίζοντας ότι άλλο νησί είναι η Λέσβος και άλλο η Μυτιλήνη!! 
 Εκεί ο λαός του ετοιμάζει θερμή υποδοχή για τα «καλά» που του κάνει η «αριστερή κυβέρνηση», γι’ αυτό θα «παρευρεθούν» στο νησί και 7 διμοιρίες των ΜΑΤ….
  Καμία νομιμοποίηση και ανοχή της Κατοχής της Πατρίδας μας, καμιά νομιμοποίηση στους «αριστερούς» εγκληματίες απατεώνες. Ξύπνημα του λαού μας και οργάνωσή του σε ένα πραγματικά παλλαϊκό Μέτωπο για την Εθνική και την Κοινωνική του Απελευθέρωση…
------------------------
[1] η ΕΡΤ σήμερα, όπως την «αναμόρφωσαν», είναι το βασικό όργανο προβολής οχι μόνο της “αριστερής” κυβέρνησης των δοσίλογων αλλά και όλης της προπαγάνδας της παγκοσμιοποίησης, παίζοντας βασικό ρόλο στον εκμαυλισμό των συνειδήσεων στο λαό μας σε σχέση με το άνοιγμα των συνόρων και τη μαζική παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας, τη δηθεν σεξουαλική “απελευθέρωση” και την ιδεολογία των ατομικών δικαιωμάτων και φυσικά τη μαζική προβολή της Σιωνιστικής ιδεολογίας του Ολοκαυτώματος (ή σωστότερα της “βιομηχανίας του Ολοκαυτώματος” όπως σωστά τη χαρακτήρισε ο Φίνκελσταϊν, διαπρεπής Εβραίος διανοητής), λες και τα πολλαπλάσια εκατομμύρια Ρώσων, Σλάβων, Ελλήνων κλπ. που δολοφόνησαν οι Ναζί δεν ήταν άνθρωποι για να προβάλλονται ανάλογα.-
..........................
2/5/2018