Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

Περί «Τριανταφυλλιάς»! (*)

Πολλά αναπάντητα ερωτή­ματα βασανίζουν τις σκέ­ψεις κάθε Αμαλιαδίτη και Ηλείου πολίτη όσον αφορά τις κινήσεις του πρώην δρα­στήριου και ενεργητικότα­του μέλους της Κίνησης Πο­λιτών και νυν Δημάρχου Αμαλιάδας, αναφορικά με τη δια­χείριση των σκουπιδιών στο Νομό Ηλείας.
Να υπενθυμί­σουμε για ιστορικούς λόγους, ότι ο κύριος Λυμπέρης ήταν από τους πρωτεργάτες του λαϊκού ξεσηκωμού εναντίον της (και τότε, όπως και τώρα φαντάζει) ειλημμένης από­φασης της εξουσίας για δη­μιουργία ΧΥΤ Α ή ΧΥΤΥ (όπως εσχάτως εβαπτίσθη) στην πανέμορφη περιοχή της Τριανταφuλλιάς.
Μιας περιοχής που, σημειωτέον, είναι ήδη επιβαρυμένη από την εναπόθεση, εδώ και τριάντα χρόνια, σκουπιδιών στην χωματερή των Κονι­δαιΐκων, μόλις 200 μέτρα από την Αγία Ξένη Τριανταφυλλιάς!
Τι άλλαξε ξαφνικά και ο κύριος Δήμαρχος που, ενώ εμφαν­τικά ξιφουλκούσε εναντίον αυτών που υποστήριζαν την Τριανταφυλλιά για σκουπι­δότοπο, είναι τώρα υπέρμα­χος και πρωτοστατεί για το αντίθετο;

Ποιό είναι τελικά το πραγματικό πρόσωπο του κ. Λυμπέρη, αυτό που έδει­χνε πριν χρόνια με τους αγώ­νες του ή το σημερινό της υπονόμευσης της ίδιας του της πορείας.
Γιατί άραγε πριν τις εκλογές δεν είχαμε ακούσει τίποτα στις προε­κλογικές εξαγγελίες και μετά όλως αιφνιδίως το σοβαρό­τατο θέμα του ΧΥΤΥ στηνΤριανταφυλλιά τέθηκε προς ψήφιση;
Τόσο πολλά είναι πιά τα αντισταθμιστικά οφέλη που έταξαν οι κατέχοντες την εξουσία, στο Δήμαρχο Αμα­λιάδας, ο οποίος πριν λίγα χρόνια εκφωνούσε πύρινους λόγους τονίζοντας με πάθος και θέρμη ότι το θέμα της Τριανταφυλλιάς έχει κλείσει οριστικά;
Είναι χαρακτηρι­στική η έκφρασή του: «πάνω απ' το πτώμα μου θα περά­σουν όσοι θέλουν τα σκουπί­δια του Πύργου στην Τρια­νταφυλλιά».
Πραγματικά, κύ­ριοι της Δημοτικής Αρχής έχε­τε εξετάσει κατά πόσο τα αντισταθμιστικά, που τόσο έντονα διατυμπανίζετε ότι θα έχει η Αμαλιάδα, ευνόη­σαν περιοχές όπως τα Λιό­σια στην Αθήνα;

Το παράδειγ­μα του Δήμου αυτού είναι χα­ρακτηριστικότατο, γιατί από την στιγμή που δέχθηκε τα σκoυπίδια οι κάτοικοί του το μόνο που θελοuν είναι να με­ταναστεύσουν και όχι να "καρπωθούν" τα ανταποδοτι­κά οφέλη!

Γιατί κ.κ. Δήμαρχοι, όψιμοι και παλαιοί υποστηρικτές της λύσης Τριανταφυλλιάς, δεν φτιάχνετε το νέο ΧΥΤΥ μέσα στην πόλη, στο κέντρο όπως δηλώνετε ότι είναι στην Βιέν­νη, στο Παρίσι και αλλού; Ή καλλίτερα στις ακτές του χε­λωνίτη κόλπου, στην Κουρού­τα όπως είναι και στο Ισ­ραήλ, δηλαδή δίπλα στο κύμα;Μήπως, αναρωτιόμα­στε, θέλετε να το κρύψετε όσο το δυνατόν καλλίτερα σε μια περιοχή που θα είναι σε βουνό και όχι σε ένα εμφα­νές σημείο, ώστε να μην ελέγχεται από κανέναν; Ει­δικά ο κ. Αριστειδόπουλος, του οποίου ο Δήμος συνορεύει με την Τριανταφυλλιά, σε όλες του τις παραπομπές αναφέρει ότι έχοντας ιδίοις όμασοι επισκεφθεί ΧΥΤΥ του εξωτερικού, όλοι βρίσκο­νται στο κέντρο της πόλεως.
Γιατί κ.κ. Δήμαρχοι θέλετε να γίνει ΧΥΤΥ στην Τριαντα­φυλλιά στο "μπαλκόνι της Αμαλιάδας" σύμφωνα με πα­λαιότερη καλά ξεχασμένη φράση του κ. Λυμπέρη- χώρο στον οποίο η οδική πρόσβα­ση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η δαπάνη βελτίωσής του θα επιβαρύνει την τσέπη όλων μας;Είναι αλήθεια ότι από την Αμαλιάδα καθημερινά θα διέρχονται δεκάδες ογκώδη απορριμματοφόρα από δρόμους-αρτηρίες της πόλης (όπως Α. Πετραλιά. Ευαγγε­λιστρίας, Φραγκαβίλλας κ.α.) εντείνοντας το μείζον κυκλο­φοριακό πρόβλημα της πό­λεώς μας;

Γιατί άραγε ούτε ο Δήμαρ­χος Πύργου αλλά ούτε και κανείς άλλος Δήμαρχος της Ηλείας δεν κόπτεται να εξοργυοώσει τα αντισταθμι­στικά οφέλη οπό τη δημιουρ­γία ΧΥΤΥ στο Δήμο του;
Ει­δικά ο Δήμαρχος Πύργου θα μπορούσε άκοπα να προτεί­νει τα παλιά σφαγεία, το μέρος πίσω από το νοσοκο­μείο Πύργου, το Μεσολογγά­κι, αλλά και άλλους χώρους, που είναι εύκολα και γρήγο­ρα προσβάσιμοι απ' όλο το Νομό.
Αναρωτιόμαστε λοι­πόν, πώς ακόμα δεν έχουν "επαναστατήσει" οι Ηλείοι πολίτες και οι Δήμαρχοι αυ­τών καθώς χάνουν τα αντι­σταθμιστικά αλλά και τις θέ­σεις εργασίας που υπόσχεται η Δημοτική Αρχή της Αμαλιάδας στους κατοίκους της.


Ένα άλλο ερώτημα που πα­ραμένει ανεξήγητα αναπά­ντητο και αξίζει να αναφερ­θεί είναι το γιατί η πρωτοβουλία Αδαού-Λούρμπα πριν λίγα χρόνια για δημιουργία ΧΥΤΥ στην περιοχή της Γα­στούνης δεν ευδοκίμησε.

Ποιά ήταν τα πραγματικά αί­τια της ματαίωσης ποτέ δεν θα μάθουμε. Μόνο να υπο­ψιαστούμε μπορούμε, ότι τε­λικά στο βάθος του μυαλού τους, οι πολιτικοί άρχοντες είχαν αποκλειστικά την "άλωση" της Τριανταφυλ­λιάς.

Η περιοχή της Τριανταφυλ­λιάς ανέκαθεν αποτελούσε πνεύμονα ζωής αλλά και μέ­ρος αναμνήσεων για τους κατοίκους της Αμαλιάδας αλλά και του Καρδαμά, Δοu­ναιίκων κ.α., καθώς πολλές σχολικές εκδρομές παλαιοτέρων χρόνων την είχαν προορισμό.
Σήμερα qι παι­δικές αναμνήσεις, άρρηκτα συνδεδεμένες με το τοπίο έχουν δώσει τη θέση τους στο σκουπιδότοπο των Κο­νιδαιΐκων, στις θεόρατες κεραίες που υψώνονται στην κορυφογραμμή, στα "μεγαλεπήβολα" σχέδια για νέο σκουπιδότοπο και ό, τι άλλο προκύψει στο μέλλον.
Αν οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής θέλουν αξιοποίηση της περιοχής μπορούν εύκο­λα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις. Ο θρησκευ­τικός τουρισμός μέσω του μοναστηριού του Φραγκοπη­δήματος και η περιήγηση στο κάστρο της Κορυφής (ένα από τα παλαιότερα Μυκηνα'ίκά κάστρα) και γύρω από αυτό με μονοπά­τια, παιδικές χαρές θα μπο­ρούσαν να είναι η απαρχή αυτής της αξιοποίησης.
Είναι η ώρα λοιπόν Αμα­λιαδίτες και Αμαλιαδίτισ­σες να πάρουμε πάλι την πρωτοβουλία και να πιέσου­με προς πάσα κατεύθυνση, ώστε τα σχέδια για ΧΥΤΥ στην Τριανταφυλλιά να σβή­σουν οριστικά.Είναι ώρα λοιπόν Αμαλιαδίτες και Αμαλιαδίτισσες να μην μεί­νουμε αδρανείς και απαθείς στο προμελετημένο ανο­σιούργημα.
Είναι η ώρα λοι­πόν Αμαλιαδίτες και Αμα­λιαδίτισσες να αγωνιστού­με ξανά για το καλό και το ηθικό.
Για να μην είμαστε συ­ναίτιοι, για να νιώθουμε υπερήφανοι! Και κυρίως για να μην γίνουμε από οραματιστές διαχειρι­στές!
----------------------------
(*) Ανώνυμο Άρθρο στην Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ( 25 Ιουλίου 2008)

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Οι τρείς τύποι τών Μυκηναϊκών τάφων !

Με αφορμή την εν εξελίξει ανακάλυψη Μυκηναϊκών τάφων στην "Τριανταφυλλιά", είναι χρήσιμο, να περιγράψουμε εν συντομία τους τρείς γενικούς τύπους τών Μυκηναϊκών τάφων, όπως αυτοί παρουσιάζονται από τους Επιστήμονες Αρχαιολόγους, καί να διερευνήσουμε σε ποίον τύπον εντάσσονται τα ταφικά Μυκηναϊκά μνημεία στην "Τριανταφυλλιά".
Εκρίναμε αναγκαίο, να γίνει αυτή η σύντομη αναφορά, επειδή πιστεύουμε, ότι δικαιούται ο απλός κόσμος να κατανοήσει ή τουλάχιστον να προσεγγίσει την μεγάλη σημασία τής συγκεκριμένης ανακάλυψης στην "Τριανταφυλλιά".

Οι Μυκηναϊκοί τάφοι αποτελούν κατηγορία μνημείων τής Μυκηναϊκής Αρχιτεκτονικής (1.600-1.100 π.Χ.), καί παρουσιάζονται υπό τρείς διαφορετικούς τύπους: τους λακκοειδείς, τους θαλαμοειδείς , καί τους θολωτούς.

* Πρώτος τύπος: Λακκοειδείς τάφοι
Οι λακκοειδείς τάφοι είναι οι απλούστεροι καί αποτελούνται από ένα μακρόστενο κάθετο στο έδαφος όρυγμα( λάκκο), το οποίο εσκεπαζότανε έπειτα, μετά την ταφή, με ακατέργαστες λίθινες πλάκες, στηριγμένες κάποτε σε στενή πατούρα, κομμένη στο τοίχωμα τού τάφου, σε ύψος περίπου 1 μέτρου από τον πυθμένα καί εσκεπαζότανε έπειτα με χώμα ως την επιφάνεια τού εδάφους.

* Δεύτερος τύπος: Θαλαμοειδείς τάφοι
Οι θαλαμοειδείς τάφοι είχανε μορφή μικρών υπογείων δωματίων, σκαμμένων κατά προτίμηση στις πλαγιές υψωμάτων καί σε αρκετό βάθος. Στους υπόγειους αυτούς χώρους, τους θαλάμους, έφθανε κανείς διά μέσου μιάς στενής κατηφορικής ανοικτής τάφρου, τού "δρόμου", που είχε όσο μήκος καί κλίση χρειαζότανε, γιά να κερδηθή το απαιτούμενο γιά τον θάλαμο βάθος καί κατέληγε στην θύρα τού θαλάμου, ανοιγμένη κατά κανόνα στη μέση μιάς από τις πλευρές του. Οι στενές παραστάδες, που επλαισίωναν την θύρα, δεν ήσαντε κάθετες, αλλά έκλιναν λίγο προς τα μέσα, μειώνοντας προς τα μέσα το άνοιγμά τους.
Η θύρα, με υπέρθυρο κατά κανόνα οριζόντιο, σπανιώτερα δέ ελαφρώς σαμαρωτό, οδηγούσε στον θάλαμο διά μέσου τού στομίου μιάς σχετικά ρηχής διόδου, σκαμμένης στο πέτρωμα. Μετά την ταφή, εφρόντιζαν να φράξουν την θύρα καί το εξωτερικό μέρος τού στομίου με ξερολιθιά, καί έκλειναν τον "δρόμο", αφήνοντας τον θάλαμο χωρίς χώματα.
Σκαμμένοι, όπως ήσαντε μέσα στο χώμα, οι θαλαμοειδείς τάφοι δεν είχανε καμμία διακόσμηση.

Τρίτος τύπος: Θολωτοί τάφοι
Οι λακκοειδείς καί οι θαλαμοειδείς τάφοι είναι βεβαίως αρχιτεκτονήματα, με την έννοια ότι αποτελούν διαρρυθμίσεις τού χώρου υπό συγκεκριμένη μορφή, αλλά πραγματικά κτίσματα, με βασικά οικοδομικά καί πρόσθετα μορφολογικά στοιχεία, είναι μόνον οι θολωτοί τάφοι!
Πρόκειται γιά τους τάφους Βασιλέων, δυναστών καί, γενικώς, αρχόντων, και γι' αυτό είναι σπανιώτεροι από τους λακκοειδείς καί τους θαλαμοειδείς, με τους οποίους, άλλωστε, συνυπάρχουν!
Στο σχήμα καί στην διάταξη είναι όμοιοι προς τους θαλαμοειδείς, τών οποίων όμως αποτελούν μία λαμπροτέρα καί πολυτελεστέρα εξέλιξη!
Έχουν καί αυτοί δρόμο, θύρα, στόμιο καί θάλαμο.
Ο δρόμος εδώ είναι οριζόντιος ή ελαφρώς επικλινής, καί τα τοιχώματα κάθετα.
Η θύρα καί ο θάλαμος είναι οικοδομημένα με ογκολίθους, άλλοτε επάνω από την επιφάνεια τού εδάφους ( οπότε ο τάφος εσκεπαζότανε από τεχνητόν τύμβο) καί άλλοτε σε βαθύ κυκλικό σκάμμα, ανοιγμένο στην πλαγιά ενός λόφου.
Ο θόλος, κατασκευασμένος κατά το εκφορικό σύστημα, είναι κυκλικός στην κάτοψη καί κυψελοειδής στο σχήμα.
Η διάμετρος ποικίλλει από τα 3,5-4 μέτρα στους μικρότερους μεσσηνιακούς καί φθάνει τα 14,5 μέτρα στον θησαυρόν τού Ατρέως στις Μυκήνες.
Η θύρα αποτελείται από κτιστές παραστάδες, που πατούν επάνω σε λίθινο κατώφλι, καί φέρουν ογκώδη οριζόντια υπέρθυρα.

Ο τάφος στην "Τριανταφυλλιά".
Από τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, προκύπτει, ότι ο ανακαλυφθείς τάφος στην "Τριανταφυλλιά" είναι τού εξελιγμένου τύπου τών θολωτών τάφων, όπως περιεγράφησαν προηγουμένως. Καί μάλλον πρόκειται γιά τάφο κάποιου τοπικού άρχοντα τής εποχής!
Δέον να σημειωθή, ότι οι Μυκηναϊκοί τάφοι, που έχουν ανακαλυφθή στην Αγία Τριάδα καί στην Δάφνη είναι θαλαμοειδείς καί όχι θολωτοί!
Αυτό το γεγονός καθιστά λίαν ενδιαφέρουσα την ανακάλυψη στην "Τριανταφυλλιά", δεδομένου ότι η Ηλεία μόλις τώρα αναδεικνύει τον πρώτο θολωτόν τάφο στο έδαφός της!
Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επίσημες ανακοινώσεις τής Ζ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας επί τού θέματος! 
........................................
Ἄγγελος Λιβαθηνός,  Πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς"
--------------
( Βιβλιογραφία: Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, τόμος Α΄, σελ. 305-307)

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

Οι Εφημερίδες τής Ηλείας, γιά τα Μνημεία στην "Τριανταφυλλιά"!

Μετά από 20 ολόκληρες ημέρες, αφ' ότου εντοπίσθηκαν τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στην "Τριανταφυλλιά", καί μετά από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα-άρθρα μας, οι υπόλοιπες, μετά την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ( 15 Ιουλίου 2008), τοπικές, Ηλειακές, Ημερήσιες Εφημερίδες, ΠΑΤΡΙΣ, ΠΡΩΪΝΗ, καί ΠΡΩΤΗ, σήμερα, 25 Ιουλίου 2008, αναφέρουν σε Ρεπορτάζ τους την εξελισσόμενη στον χώρον αυτόν ανασκαφή τής Ζ΄ Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασσικών Αρχαιοτήτων τής Αρχαίας Ολυμπίας!

Ο κτιστός, θολωτός Μυκηναϊκός τάφος, που ανεκαλύφθη στην περιοχήν, είναι ο πρώτος στο είδος του, που ανακαλύπτεται στην περιοχήν τής Ηλείας, από τον Αλφειόν ποταμό καί μέχρι τα βόρεια Σύνορα τής Ηλείας! Όλοι οι μέχρι πρό τινος ανακαλυφθέντες Μυκηναϊκοί τάφοι ( Αγ. Τριάδα, Δάφνη) είναι θαλαμωτοί λαξευτοί καί όχι κτιστοί θολωτοί! Αυτό καί μόνον αρκεί, γιά να χαρακτηρίσει εντυπωσιακήν την συγκεκριμένην ανακάλυψη στην Τριανταφυλλιά!
Το ενδιαφέρον, πλέον, είναι, ότι ο συγκεκριμένος λόφος, επί τού οποίου συνεχίζεται η ανασκαφή, είναι μάλον ένα ολόκληρο νεκροταφείο τής Μυκηναϊκής περιόδου, το οποίον καί περιμένει το αντίστοιχο ενδιαφέρον από την πλευράν τής Πολιτείας. Τα ελάχιστα μέτρα, που είναι άμεσης προτεραιότητος γιά την περιοχήν, είναι:
* άμεση περίφραξη τού χώρου,

* συνέχιση τών ανασκαπτικών εργασιών γιά την ανακάλυψη καί άλλων, ως φαίνεται, μνημείων,

* λήψη μέτρων γιά την προστασίαν τού χώρου από επίδοξους αρχαιοκαπήλους ( περίφραξη, φὐλαξη), καί

* απαγόρευση κάθε δραστηριότητος, η οποία θα αλλοίωνε καί θα κατέστρεφε την αρχαιολογικήν αξία τής περιοχής, όπως τυχόν εργασίες για δημιουργία σκουπιδότοπου, που εξακολουθεί να ονειρεύεται η νομενκλατούρα τής τοπικής αυτοδιοίκησης τής Ηλείας!

Κατά τα άλλα, η ανευθυνότητα, η αλαζονεία καί η ασέβεια στον χώρον από την πλευρά τού Δημάρχου Αμαλιάδος συνεχίζεται:
μόλις χθές βράδυ, 24 Ιουλίου 2008, καί ενώ γνωρίζει γιά τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στον χώρον αυτόν, έφερε προς το Δημοτικόν Συμβούλιον Αμαλιάδος 3-4 θέματα σχετικά με την δημιουργία σκουπιδότοπου στην "Τριανταφυλλιά", μόλις 60 μέτρα(!!!) από τα ανακαλυφθέντα μνημεία!
Έτσι είναι: ο καθένας δίνει ό, τι έχει καί τον χαρακτηρίζει!
Γι' αυτούς, υπέρτατη αξία έχει όχι η ιστορία τού τόπου μας, αλλά η "διαχείριση κονδυλίων"!
Έσεται ήμαρ, όμως, γιά όλους αυτούς τούς αλαζόνες καί ανεύθυνους "τοπάρχες"!

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Χαρές από τα σκυλιά τής Νέας Τάξης γιά την σύλληψη τού Ράντοβαν Κάρατζιτς !

Όλα τα σκυλιά τής νέας τάξης τής χώρας μας καί οι δωσίλογοι τών Μ.Μ.Ε. , συνεπικουρούμενοι από την "ευνουχισμένη" εγχώρια "διανόηση", πανηγυρίζουν γιά την σύλληψη τού Ράντοβαν Κάρατζιτς!
Ξέρουν πολύ καλά, ότι τα ομαδικά εγκλήματα, που διέπραξαν οι ιμπεριαλιστές τού ΝΑΤΟ καί τής Ε.Ε. στην πολύπαθη Γιουγκοσλαυΐα, δεν πρόκειται ποτέ να τα ξεχάσει η ανθρωπότητα. Καί γι' αυτό πασχίζουν να τα θάψουν κάτω από τις λυσσασμένες φωνές τών αφεντικών τους, περί δήθεν "γενοκτονίας" στην οποίαν τάχατες επιδόθηκαν οι άνθρωποι στην Σερβία καί στην Βοσνία, που αντιστάθηκαν στην επέμβαση τών ιμπεριαλιστών στην πατρίδα τους καί στην διάλυσήν της!
Οι γενοκτονίες λαών ( ΙΡΑΚ, Παλαιστίνη, Κούρδοι, κλπ) είναι στην "ημερήσια διάταξη" τής ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, καί αυτοί αναμασούν την αισχρή προπαγάνδα τών εγκληματιών ιμπεριαλιστών τού ΝΑΤΟ καί τής Ε.Ε.!
Τσιμουδιά τα κόμματα "τού συστήματος"!
Οι "αριστερούληδες" έχουν να ασχοληθούν με τα "δικαιώματα", που διεκδικούν γιά τους αρσενοκοίτες καί "δεν αδειάζουν"!
Η εύστοχη ανακοίνωση τού ΚΚΕ γιά το θέμα, μάς δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε, ότι στην Ελλάδα δεν έχουνε πουληθεί ακόμη όλα!
Μέσα στο πηχτό σκοτάδι τής αντίδρασης, υπάρχει ακόμη ένα φώς, γιά να καθαρίζει ο νούς μας από τους βομβαρδισμούς τής βρώμικης νεοταξικής προπαγάνδας, καί γιά να σφυρηλατείται η λαϊκή επαγρύπνηση απέναντι στην αιματοβαμμένη, καί βάρβαρη, ιμπεριαλιστική νέα τάξη πραγμάτων!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΚΑΡΑΤΖΙΤΣ
" Η νέα κυβέρνηση της Σερβίας υποκύπτοντας στις πιέσεις των ΗΠΑ-ΕΕ συνέλαβε και ετοιμάζεται να εκδώσει τον Ράντοβαν Κάρατζιτς στο παράνομο και ανυπόληπτο, όπως αποδείχτηκε όλη αυτή την περίοδο, δικαστήριο της Χάγης.
Είναι το ίδιο δικαστήριο που έχει την ευθύνη για τον εγκλεισμό και θάνατο του πρώην προέδρου της Γιουγκοσλαβίας, Μιλόσεβιτς, επειδή τόλμησε να αντισταθεί στον πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της χώρας του. Στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα έπρεπε να ήταν ο τότε ΓΓ του ΝΑΤΟ και οι τότε πρωθυπουργοί της ατλαντικής συμμαχίας, για τα μαζικά εγκλήματα σε βάρος των λαών της Γιουγκοσλαβίας, για την απόσχιση του Κοσόβου και την έξαρση του εθνικισμού και των απειλών για την ειρήνη που ζούμε σήμερα στη περιοχή.
Ιμπεριαλιστική κυριαρχία στα Βαλκάνια σημαίνει φτώχεια, ανεργία, πείνα για τους πολλούς, κράτη προτεκτοράτα και Νατοϊκές δυνάμεις κατοχής, αποσχιστικές ενέργειες, σοβινισμός.
Σημαίνει ατελείωτες εθνικές διενέξεις και νέες απειλές πόλεμου στην περιοχή.
Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να εντείνουν τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, να αποκρούσουν τις μεθοδεύσεις των ιμπεριαλιστών, είτε στη ΠΔΓΜ, είτε στο Κόσοβο, είτε στην Κύπρο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των Βαλκανίων.
Κανένα μέτρο τρομοκρατίας δεν μπορεί να σταματήσει την πάλη των λαών".
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο τής «Τριανταφυλλιάς» Κορυφής !

Τού Άγγελου Λιβαθινού (*)
Είναι γνωστόν, ότι ο χώρος γύρω από το ιστορικό Κάστρο τής Κορυφής ( Κουκουβίτσας) είναι διάσπαρτος από αρχαιολογικά μνημεία τής Κλασσικής καί μεταγενέστερων περιόδων! Ο χώρος αυτός, με τις ανεξάντλητες φυσικές πηγές του, οι οποίες διαμόρφωσαν στους αιώνες το ιστορικό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι ( Ποταμός Ελισσών , κατά τον Όμηρο), εξακολουθεί να μαγεύει με τις φυσικές ομορφιές του, ακόμη καί τώρα, ακόμη καί μετά από τον βανδαλισμό που υπέστη περί το 1993-1994 από τούς «καβαλέρο» τού Πύργου, οι οποίοι επεχείρησαν τότε με γκακστερικόν τρόπο να εγκαταστήσουν εκεί τον σκουπιδότοπόν τους, «μακρυά απ’ την αυλήν τους» καί «μέσ’ στο ψυχικό μας»!
Κυριολεκτικώς, ο χώρος αυτός αποδεικνύεται ένας τόπος γεμάτος από αρχαιολογικά μνημεία όλων τών ιστορικών περιόδων: Κλασσικής, Ελληνιστικής, Βυζαντινής! Καί, κατά την γνώμην μας, δεν έτυχε τής επιβαλλομένης προσοχής ούτε από την συντεταγμένη Πολιτεία, αλλά ούτε καί από τους τοπικούς «παράγοντες», οι οποίοι όφειλαν όχι μόνον να τον προστατεύσουν από τις λεηλασίες, που έχει υποστεί από τους διάφορους αρχαιοκαπήλους, αλλά καί να τον αναδείξουν δεόντως, μιά καί εκεί υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία ίσως μεγαλύτερης αξίας από κάποιους άλλους τόπους, τους οποίους επιχειρούν να τους αναδείξουν «με το ζόρι», γιά καθαρούς τοπικιστικούς καί «τουριστικούς» λόγους!
Εκείνο, που έλειπε από την αρχαιολογικήν «συλλογή» αυτού τού ευλογημένου τόπου, ήτανε κάποιο εύρημα τής Μυκηναϊκής εποχής! Αλλά, από την περασμένη Κυριακήν, 06 Ιουλίου 2008, οπότε καί διεπιστώθη από κατοίκους τής περιοχής επιχείρηση λαθρανασκαφής, στον χώρον αυτόν διαφαίνεται μία εντυπωσιακή για τήν περιοχήν καί γιά όλην την Ηλεία εξέλιξη:Η αρχαιολογική σκαπάνη οδηγείται σε μία ιστορικής σημασίας γιά όλην την Ηλεία αποκάλυψη, καθ’ ότι στην περιοχήν «Τριανταφυλλιά», ακριβώς εκεί δηλαδή όπου, με πλήρην ανευθυνότητα, επιπολαίως καί ασεβώς γιά την ιστορία μας καί γιά το περιβάλλον, τοπικοί «παράγοντες» εξακολουθούν να ονειρεύονται να στήσουν σκουπιδότοπον(!), αποκαλύπτονται σπάνια μνημεία τής Μυκηναϊκής Περιόδου!Ήδη, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει προχωρήσει αρκετά καί έχει αποκαλύψει, μέσα στον χώρον τής «Τριανταφυλλιάς», κτιστόν Θολωτόν Μυκηναϊκόν τάφον , με τουλάχιστον ( προς στιγμήν) τέσσαρες ανθρωπίνους σκελετούς !
Το εντυπωσιακό τής υποθέσεως είναι, ότι, σύμφωνα με τίς λίγες γνώσεις που έχουμε περί το θέμα, τέτοιος κτιστός θολωτός Μυκηναϊκός τάφος , δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα σε όλην την Ηλεία, από την περιοχήν τού Αλφειού Ποταμού καί μέχρι τα βόρεια σύνορα τής Ηλείας! Είναι, δηλαδή, το πρώτο μνημείο αυτού τού είδους, που αποκαλύπτεται στην Ηλεία!Ο λόφος, επί τού οποίου αποκαλύπτονται αυτά τα εντυπωσιακά ευρήματα, φαίνεται ότι είναι διάσπαρτος καί από άλλα παρόμοια ταφικά μνημεία, τα οποία, ακόμη καί εάν αποδειχθούν συλημένα, όπως ο πρώτος , νύν αποκαλυφθείς τάφος, θα είναι ωστόσο εξαιρετικής επιστημονικής καί αρχαιολογικής σημασίας γιά όλην τήν Ηλεία!
Δεν θα αναφέρουμε περισσότερα, διότι πρέπει να προστατεύσουμε τό έργο τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία εργάζεται μεθοδικώς καί με την δέουσα σοβαρότητα! Ούτε θα υποκύψουμε στον πειρασμό να δημοσιεύσουμε άλλες φωτογραφίες τού χώρου, γιά τούς ιδίους ευνοήτους λόγους!
Εάν δεν επεκρέματο ο κίνδυνος να συνεχίζουν κάποιοι «περιέργως» να ονειρεύονται σκουπιδότοπον στην περιοχήν αυτήν(!), ούτε καί το παρόν σημείωμα θα εδημοσιεύαμε! Το πράττουμε γιά δύο λόγους:
Πρώτον
: γιά να ευαισθητοποιήσουμε έτι περισσότερον την κοινωνία τής Κορυφής, τού Καρδαμά καί τής Αμαλιάδος, ώστε ακόμη περισσότεροι να σπεύσουν καί να συσστρατευθούν με τις προσπάθειες τών κοινωνικών Οργανώσεων τής Περιοχής ( Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραγκαβίλλας, Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμά, Αγροτικός Σύλλογος Καρδαμά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμά, κλπ) γιά να διαφυλάξουμε τον χώρον από τον σχεδιαζόμενον περιβαλλοντικόν βανδαλισμό, που μεθοδεύουν τοπικοί αυτοδιοικητικοί «παράγοντες» με τον σκουπιδότοπον που ονειρεύονται να στήσουν εκεί!
Δεύτερον: γιά να προτρέψουμε τούς τοπικούς «αυτοδιοικητικούς παράγοντες», να ενδιαφερθούν γιά τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην περιοχήν, όχι με την έννοιαν τής «περιέργειας», αλλά με την έννοιαν τής εκδήλωσης τού δέοντος ενδιαφέροντος για την προστασίαν τής περιοχής, από κάθε σκέψη δημιουργίας σκουπιδότοπου εκεί!
Με λίγα λόγια, ας επισκεφθούν τον χώρον, καί ας διαμηνύσουν προς κάθε κατεύθυνση: ότι τα «σχέδια» γιά σκουπιδότοπον στην «Τριανταφυλλιά» είναι πλέον τουλάχιστον ασύμβατα, πέραν τών άλλων, καί με την αρχαιολογικήν αξία τής περιοχής! Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, ο πραγματικός καί ουσιαστικός ρόλος τής όποιας τοπικής αυτοδιοικητικής Αρχής!

Εμείς, με ενδιαφέρον θα παρακολουθούμε τις ανασκαπτικές εργασίες, οι οποίες, καθώς φαίνεται, παύουν πλέον να έχουν σωστικόν χαρακτήρα καί λαμβάνουν τον χαρακτήρα τής κανονικής ανασκαφής στην περιοχήν!------------------------
(*) Ο Άγγελος Λιβαθινός είναι Πρόεδρος τού
Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς»
καί Εκδότης τής Εφημερίδος «Καρδαμάς Εφημερίς τών Συζητήσεων»

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Η μπόχα τών σκανδάλων, οι φασιστικές παρακαταθήκες καί οι προβοκάτορες!

Δεν θα ειπώ αναλυτικά πράγματα, για να αντικρούσω την πολιτικήν λάσπη, που εκτοξεύεται από πολιτικά μορφώματα τού συστήματος εναντίον τού Κόμματος τής Εργατικής Τάξης, τού ΚΚΕ.
Υπάρχουν αρκετά καί αναλυτικά στοιχεία, που έχουν δημοσιευθεί στον Ριζοσπάστη, καί απαντούν σε κάθε απορία καλοπροαίρετων ανθρώπων. Γι’ αυτούς τους καλοπροαίρεττους ( στους οποίους καί μόνον απευθύνεται αυτό το σημείωμα), υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στις εξής σελίδες:
εδώ ( Ανακοίνωση τής Κοινοβουλευτικής Ομάδος τού ΚΚΕ),
εδώ ( γιά την προβοκάτσια ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ),
εδώ ( Άρθρο τού Ν. Μπογιόπουλου, 15.7.2008),
εδώ ( γιά μία Ανακοίνωση τού ΣΥΡΙΖΑ),
εδώ ( Τί φοβίζει τον κ. Παπανδρέου;),
εδώ ( Άρθρο τού Ν. Μπογιόπουλου, 16.7.2008), καί
εδώ( Ανακοίνωση τού Π.Γ. τής ΚΕ τού ΚΚΕ, 16.07.2008).

Από την θέση αυτήν, λοιπόν, ήθελα να διατυπώσεω μερικές σκέψεις μόνον. Που πηγάζουν από τις εμπειρίες, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας με αδιάλειπτη κοινωνική δράση !
Είμαι αρκετά μεγάλος στην ηλικία, γιά να βιάζομαι να τοποθετηθώ σε ένα πολιτικό ζήτημα, κυρίως όταν αυτό το ζήτημα είναι κατασκευασμένο γιά να κρύψει τίς «πομπές» εκείνων, που το χαλκεύουν.
Χρειάζεται να είσαι προσεκτικός πριν μιλήσεις, όχι γιά να μην «εκτεθείς» στους βουτηγμένους μέχρι τον λαιμό στις ακαθαρισίες τού καπιταλιστικού συστήματος, αλλά γιατί, ως αριστερός, ως κομμουνιστής, έχεις χρέος να διακρίνεις καί να αποκαλύπτεις τα πρόστυχα παιχνίδια, που χαλκεύονται από τα γνωστά πλέον «προοδευτικά κέντρα» στην Ελλάδα, καί αναπαράγονται με τον «τηλεβόα» από φασιστοειδή μορφώματα, που κατασκευάζονται από τους ίδιους χαλκευτές καί «σιγοντάρονται» από τα διατεταγμένα στηρίγματα τού συστήματος.
Καί ο λαός, οι απλοί άνθρωποι τού μόχθου, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα πολιτικά παίγνια, που σήμερα ενορχηστρώνονται από «γνωστά» καί «άγνωστα» χαλκεία!

Βρώμισε ο τόπος από την «μπόχα», που αναδύεται από την πολιτικόν «βόθρο» τών δύο μεγάλων κομμάτων, καί ο λαός «πιάνει την μύτη του»!Τα σκάνδαλα τής «Siemens» καί τής COSMOTE , με τις «μίζες» που πάνε κατ’ ευθείαν στα ταμεία τών δύο «κομμάτων εξουσίας» ή αυτομάτως στις τσέπες πολιτικών «στρατηγών» τους, αναδύουν την βρωμιά καί την δυσωδία τού καπιταλιστικού συστήματος πάνω στο οποίο αυτά στηρίζονται, γιά να επιβιώσουν με την στήριξή του καί γιά να συνεχίσουν το «έργο» τής συγκάλυψης τής σήψης του!Στον λυσσώδη αγώνα τους, γιά να φανεί στον λαό ο ένας από τους δύο «νταβατζήδες» τού συστήματος πιό «έντιμος» από τον άλλον, εκτέθηκαν καί οι δύο ανεπανόρθωτα στον κόσμο, καθ’ ότι αποκάλυψαν τις καπιταλιστικές κοπριές τους σε σημείο επικίνδυνο γιά το σύστημα που στηρίζουν , καί στο οποίο οφείλουν την ύπαρξήν τους!
Σε τέτοιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες το πολιτικό «στρίμωγμα» τού αντιπάλου οδηγεί αναπόφευκτα στην απαξίωση καί στον κίνδυνο κατακρήμνισης τού οικοδομήματος, τής καπιταλιστικής μήτρας δηλαδή που συντηρεί καί «διατρέφει» τους διαγκωνιζόμενους «διαχειριστές» της, είναι «αδήριτη» ανάγκη να βρεθεί καί να εφαρμοσθεί ο «αντιπερισπασμός»!
Γνωστά καί απλά μαθήματα σε πρωτοετείς φοιτητές τών κοινωνικών, ιστορικών καί πολιτικών Επιστημών, αν μή καί αυτών ακόμη τών Λυκειοπαίδων!
Αλλά, ο αντιπερισπασμός δεν φθάνει να σχεδιασθεί! Χρειάζεται καί εκείνον, που θα τον υλοποιήσει!Τον ρόλον τού «πρόθυμου» σ’ αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως, αναλαμβάνουν εκείνοι, που έχουν «κατασκευασθεί» , έχουν ενισχυθεί καί παντοιοτρόπως επιδοτηθεί ακριβώς γι’ αυτόν τόν ρόλο!
Κάποτε, αυτόν τον ρόλο τό έπαιζαν οι «χίτες» καί οι «ταγματασφαλίτες»! Σήμερα, που οι «τεχνικές» έχουν «προοδεύσει», τον βρώμικον αυτόν ρόλο το έχουν αναλάβει οι κομματικές «τσόντες» τού πολιτικού συστήματος, οι οποίες απολαμβάνουν τής «ασυλίας» τού συστήματος, ακριβώς γιά να «παίξουν» αυτόν τόν ρόλον, όταν κριθεί αναγκαίο!
Ενώ, λοιπόν, «βράζει» ο τόπος καί επίκειται η εκκωφαντική αποκάλυψη ( το ξεμπρόστιασμα) τής σήψης καί τής βρωμιάς, μέσα στις οποίες είναι βουτηγμένα αμφότερα τα κόμματα «εξουσίας», έρχεται ο «από μηχανής θεός» τού συστήματος, το φασιστοειδές καπιταλιστικό κατασκεύασμα, ο ΛΑ.Ο.Σ, εν είδει «Στρατοδίκη» τής εμφυλιοπολεμικής περιόδου, να εγκαλέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καί να τού ζητεί «να δημοσιοποιήσει» τα οικονομικά του! Από κοντά καί ο Γ.Α. Παπανδρέου (ΓΑΠ), να συνταυλίζει τις «ταγματασφαλίτικες» μεθόδους τού ΛΑ.Ο.Σ., ελπίζοντας να βγεί από το πολιτικό βατερλώ, στο οποίο τον οδηγεί η απόλυτη ταύτισή του με την πολιτική τού κυβερνητικού κόμματος !
Δηλαδή, το ΛΑ.Ο.Σ. καί οι πολιτικοί πάτρωνές του ζητούν από το ΚΚΕ, να τούς ειπεί ποιός καί πόσα χρήματα έδωσε ως συνδρομή στο Κόμμα, ποιός απλός εργαζόμενος ( όπως ο γράφων) έδωσε γιά ενίσχυση στο Κόμμα από το πενιχρό εισόδημά του, στηρίζοντας την φωνή που αντιπαλεύει το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα καί μάχεται γιά τα συμφέροντα τής εργατικής τάξης!
Να παραδώσει τό όνομα τού απλού εργαζόμενου, που έδωσε 5 Ευρώ στο Κόμμα, γιά ενίσχυση!
Μα, άν το ΚΚΕ προχωρούσε σε μία τέτοια αδιανόητη ενέργεια, ποιός εργαζόμενος θα έμενε μαζί του; Ξέρουν, λοιπόν, αυτοί τί ζητούν! Να φιμώσουν, να στραγγαλίσουν την μόνη φωνή, η οποία αντιπαλεύει το σύστημα, το οποίο αναπαράγει την σήψη καί την βρωμιά σε βάρος τών συμφερόντων τών εργαζομένων!
Δεν είναι καινούργιες αυτές οι ασφαλίτικες μέθοδοι! Τα έχουμε ξαναζήσει, καί το 1985, καί το 1989, καί το 1991, καί αργότερα! Γιά να μήν ειπούμε γιά την Εμφυλιακή καί Μετεμφυλιακήν περίοδο, για την περίοδον τής Χούντας, την μπόχα τών οποίων αποπνέουν ακόμη κάποιοι σημερινοί «δημοκράτες», που πάνε «χέρι-χέρι» με το φασιστικό μόρφωμα τού Καρατζαφέρη!
Σήμερα, λοιπόν, εμπροσθοφυλακή τού συστήματος, γιά να συγκαλυφθούν τα συγκλονιστικά σκάνδαλα τής «Siemens» καί τής COSMOTE, είναι το ΛΑ.Ο.Σ. καί οι κλόουν του, το κομματίδιο, που εδημιούργησαν οι ίδιοι οι «ροπαλοφόροι Ηρακλείς» τού συστήματος. Από κοντά καί ο ΓΑΠ: «Θα πάρω το μυστρί μου, να κρύψω την ντροπή μου»! Καί πετάνε ασύστολα λάσπη, χωρίς καμμία συστολή, χωρίς στοιχεία, με υπονοούμενα, χωρίς αποδείξεις, εναντίον ενός κόμματος, που μόνον περγαμηνές έχει να παρουσιάσει γιά την υπεράσπιση τών δικαιωμάτων καί συμφερόντων τής εργατικής τάξης καί όλων τών εργαζομένων!
Εδώ, λοιπόν, έχουμε τον ορισμό τής «πολιτικής προβοκάτσιας»! Επιχειρούν ΛΑ.Ο.Σ. καί ΓΑΠ να αποπροσανατολίσουν τον λαό από τα καραμπινάτα σκάνδαλα στα οποία έχει βουτηχθεί η ηγεσία τού κόμματος τού ΓΑΠ καί το κυβερνητικό κόμμα, σκάνδαλα τα οποία είναι σύμφυτα με την φύση τού καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετούν, καί ταυτόχρονα επιδιώκουν να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον τού κόμματος τών εργαζομένων, τού ΚΚΕ!Παλαιά η μέθοδος, κύριε ΓΑΠ , καί η αποτυχία της είναι βεβαία! Οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι» ήσαντε εφεύρημα μίας άλλης εποχής, κατά την οποίαν κυριαρχούσε η «δεισιδαιμονία» στην κοινωνική ζωή!
Το ΚΚΕ δεν πρόκειται «να το βάλετε στο χέρι» ποτέ! Δεν σάς το έχουνε ειπεί ακόμη οι περισπούδαστοι «σύμβουλοί» σας; Όσες τσόντες καί να χρησιμοποιήσετε γι’ αυτό ( καί έχετε «διαθέσιμες» τσόντες δίπλα σας, ακόμη καί κάποια δήθεν "αντικειμενικά" blogs!), δεν πρόκειται να τα καταφέρετε! Γνωριζόμαστε, ευτυχώς, όλοι στην Ελλάδα! Καί τον ρόλο τού καθενός μας τον γνωρίζει ο λαός!Όλοι ξέρουμε, άλλωστε, ότι η μέθοδος «πές, πές ένα ψέμμα, κάτι θα μείνει», έχει πατέρα τον Γκαίμπελς!

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

Μυκηναϊκοί τάφοι στην "Τριανταφυλλιά" ;

Οι πληροφορίες τού Ιστολογίου "Καρδαμάς Ηλείας", τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει στην
προηγούμενη ανάρτησή μας, επαληθεύθησαν πλήρως!
Ακριβώς στον χώρον, όπου επεχείρησε κάποτε ο Πύργος καί σχεδιάζουν τώρα εν κρυπτώ αυτοδιοικητικοί παράγοντες τής Ηλείας να δημιουργήσουν σκουπιδότοπον γιά όλην την Ηλεία(!), δηλαδή στην "Τριανταφυλλιά" καί δίπλα στις πηγές τού καρδαμαίϊκου ποταμού, απεκαλύφθη μνημείο, που ίσως είναι θολωτός Μυκηναϊκός τάφος! Λέμε ίσως, διότι δεν είμαστε ειδικοί καί αναμένουμε τις ανακοινώσεις τής αρχαιολογικής Υπηρεσίας!
Τό Ιστολόγιό μας φέρνει, πρώτο αυτό, στην δημοσιότητα αποκλειστικές φωτογραφίες τού χώρου, οι οποίες ελήφθησαν το πρωΐ τής Κυριακής, 13 Ιουλίου 2008 από ομάδα Καρδαμαίων, Αμαλιαδαίων καί κατοίκων τής Κορυφής (Κουκουβίτσας), οι οποίοι επεσκέφθησαν την περιοχήν! Δεν θα δημοσιεύσουμε όλες τις φωτογραφίες, που πήραμε, για λόγους ευνοήτους!
( η κορυφή τού λόφου με τα ευρήματα καί στο βάθος το κτίσμα-φάντασμα, που έχουν από το 1994 ανεγείρει οι "Παπαδήμες" τής Ηλείας, γιά τον σκουπιδότοπόν τους!)
Το σημείο, όπου ανεκαλύφθησαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, ευρίσκεται στον χώρον τής "Τριανταφυλλιάς" καί στην κορυφή ενός λόφου!
Πρέπει να σημειωθεί, ότι στην περιοχήν αυτήν, μέχρι τώρα είχανε εντοπισθεί αρχαιολογικά ευρήματα τής Κλασσικής Εποχής καί μεταγενέστερα! Εκεί κοντά άλλωστε υπάρχει το Κάστρο τής Κορυφής . Εάν πρόκειται πράγματι περί Μυκηναϊκού τάφου, θα είναι ίσως η πρώτη φορά, κατά την οποίαν αποκαλύπτονται στην περιοχήν μνημεία Μυκηναϊκής εποχής, καί θα πρόκειται περί σημαντικής ανακάλυψης, η οποία θα οδηγεί ίσως στο συμπέρασμα, ότι η περιοχή τής Κορυ

( Μέρος τού ευρήματος, από μίαν πλευράν του)

φής, τής Τριανταφυλλιάς καί τών πηγών τού καρδαμαίϊκου ποταμού ήτανε ένας μόνιμος καί συνεχής στον χρόνο σφίζων οικισμός μέχρι καί σήμερα! Απομένει, βεβαίως, να επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, διά τών αναμενομένων ανακοινώσεών τους!
Ένα άλλο στοιχείο, που πρέπει να μνημονεύσουμε, είναι το εξής:
Στον λόφο, όπου ευρέθη καί ανασκάπτεται τώρα ο εικαζόμενος θολωτός Μυκηναϊκός τάφος, υπάρχουν δύο ακόμη θέσεις, όπου ενδεχομένως υπάρχουν καί άλλοι τάφοι ή άλλα μνημεία. Στην εικασίαν αυτήν οδηγεί η ύπαρξη δύο άλλων θέσεων, εν είδει τύμβων, με αρκετές πέτρες , σε κυκλική τοποθέτηση!

(Μία ακόμη θέση τού λόφου, όπου εικάζεται, ότι υπάρχει καί άλλο αρχαίο μνημείο!)
Ίσως,θα έπρεπε να περικλεισθεί ολόκληρος ο χώρος τού συγκεκριμένου λόφου καί να γίνουν εκτεταμένες ανασκαφές επ' αυτού, επί τή βάσει τών παντοειδών ενδείξεων.
Πάντοτε κατά τις αφηγήσεις τών κατοίκων τής Κορυφής, η ανακάλυψη τού ευρήματος εγένετο τυχαίως, όταν κάποιοι κάτοικοι εντόπισαν λαθρανασκαφείς στο σημείο αυτό, κατά τις εσπερινές ώρες τού Σαββάτου, 5 Ιουλίου 2008! Ειδοποιήθηκε αμέσως η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ολυμπίας καί κατέφθασε στον τόπον, όπου άρχισε η σωστική ανασκαφή από την Κυριακήν-Δευτέρα.
( Ο λόφος, επάνω εις τον οποίον απεκαλύφθησαν τα αρχαία)
Τώρα, η σωστική ανασκαφή στοχεύει να προχωρήσει βαθύτερα, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πυθμένας τού εικαζομένου θολωτού Μυκηναϊκού τάφου καί ο "δρόμος", δηλαδή η είσοδός του! Αλλά, όπως είπαμε, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ολυμπίας, γιά το εύρημα.
( Ο λόφος από τον δρόμο. Μπροστά η "τσιμεντένια περίφραξη" γιά τον επιχειρηθέντα το 1994 σκουπιδότοπον!).
Πρέπει να σημειωθεί, για την ιστορία, ότι η αποκάλυψη κατέστη εύκολη, λόγω τής πυρκαϊάς, που έπληξε πέρυσι τον λόφον αυτόν, και ανέδειξε σημεία, τα οποία ήτανε αδύνατον να εντοπισθούν, λόγω τής τότε πυκνής βλαστήσεως! Ουδέν κακόν αμιγές καλού!
Όταν θα έχουμε νέα στοιχεία, θα επανέλθουμε!

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2008

Στην "Τριανταφυλλιά", όπου κρυφά σχεδιάζουν ΧΥΤΑ , απεκαλύφθησαν Μυκηναϊκά μνημεία! Πρός τί η "εκκωφαντική" βουβαμάρα τών Μ.Μ.Ε τής Ηλείας;

Στην περιοχήν τής "Τριανταφυλλιάς", δίπλα στο καρδαμαίϊκο ποτάμι, όπου η νομενκλατούρα τής Τοπικής καί Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ηλείας σχεδιάζουν ( εν κρυπτώ καί παρά τις έντονες καί ριζικές διαφωνίες τής τοπικής κοινωνίας) την δημιουργία ΧΥΤΑ ( σκουπιδότοπου) γιά όλην την Ηλεία(!), απεκαλύφθησαν καί άλλα αρχαία μνημεία!
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τού Ιστολογίου μας , "Καρδαμάς Ηλείας", από την περασμένη εβδομάδα κάτοικοι τής περιοχής ειδοποίησαν την Αρχαιολογικήν Υπηρεσία τής Αρχαίας Ολυμπίας, ότι εντόπισαν αρχαία μνημεία πλησίον τού χώρου, όπου από το 1994 ο Δήμος Πύργου είχε , με γκακστερικές μεθόδους, ανεγείρει τσιμέντινο κτίσμα, στα πλαίσια τού "σχεδίου" του να φέρει τα σκουπίδια του μακρυἀ από την "αυλή" του καί "μέσ' στο ψυχικό μας"!
Ήδη, πάντοτε σύμφωνα με τις διασταυρωμένες πληροφορίες μας, από την Κυριακή 6 Ιουλίου 2008, συνεργεία τής Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας εργάζονται πυρετωδώς σε σωστικές ανασκαφές, γιά την ανάδειξη τών αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, ότι πρόκειται περί Μυκηναϊκών μνημείων, το μέγεθος καί την έκταση τών οποίων αγνοούμε μέχρι στιγμής.
Το "περίεργο" τής υποθέσεως είναι ότι τα Μέσα Ευρείας Ενημερώσεως τής Ηλείας σιωπούν καί δεν έχουν αναφέρει μέχρι τώρα τίποτα επί τού θέματος!!! Τί να σημαίνει, άραγε, αυτή η "εύγλωτη" σιωπή;
Αυτή η "εκκωφαντική" βουβαμάρα τους καθίσταται ακόμη πιό "περίεργη", άν λάβουμε υπ' όψη μας κυκλοφορούσες φήμες, περί " μυστικής συμφωνίας " μεταξύ τής αυτοδιοικητικής νομενκλατούρας τής Ηλείας καί "κατεστημένων" Μέσων Ενημερώσεως τού Νομού, γιά να "πνίγονται" οι εντονώτατες αντιδράσεις τής τοπικής κοινωνίας καί κάθε τι, που μπαίνει ή θα έμπαινε εμπόδιο στο εγκληματικό σχέδιο ανευθύνων παραγόντων τής τοπικής αυτοδιοίκησης τής Ηλείας, γιά δημιουργία σκουπιδότοπου στην "Τριανταφυλλιά", δηλαδή εμπόδιο στο όνειδος τής δημιουργίας ενός απέραντου βόθρου όλης τής Ηλείας στην "Τριανταφυλλιά" καί στο καρδαμαίϊκο ποτάμι!
Εμείς δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτές τις φήμες! Όμως, παραμένει το πελώριο ερώτημα: Γιατί επί μία ολόκληρη εβδομάδα δεν γράφουν ή δεν λένε τίποτα τα Μέσα Ενημερώσεως τής Ηλείας γιά την πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογική αποκάλυψη;
Είναι βέβαιον, ότι τα νέα αυτά στοιχεία δημιουργούν επί πλέον εμπόδια στους επίδοξους "Παπαδήμες" τής Ηλείας, τών οποίων τα σχέδια γιά μετατροπή τής Τριανταφυλλιάς καί τού καρδαμαίϊκου ποταμού σε "Λιόσια" τής Ηλείας οδηγούνται σε κατάρρευση, πρίν τα αχρηστεύσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι τής περιοχής με τις κινητοποιήσεις τους καί με τις δικαστικές προσφυγές τους!
Εν πάση περιπτώσει, το Ιστολόγιό μας, μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα συλλέξει στοιχεία καί θα επανέλθουμε αναλυτικώτερα, γιά την ενημέρωση τού κόσμου!

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008

Μία περίεργη "ευαισθησία" τών Υπηρεσιών τού Υπουργείου Πολιτισμού!

Απαγορεύουν, σε κάτοχο Ιστοτόπου από τό Αντρώνι Ηλείας, την δημοσίευση φωτογραφιών αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία ωστόσο παραμένουν απροστάτευτα από την ίδια την Πολιτεία!

Περίεργη "ευαισθησία" Υπηρεσιών τού Υπουργείου Πολιτισμού:
Ο κ. Κώστας Παπαντωνόπουλος, από τό Αντρώνι Ηλείας, έχει δημιουργήσει μία εξαίρετη ιστοσελίδα γιά το χωριό του, προβάλλοντας τις φυσικές καί αρχαιολογικές ομορφιές του!
Η αγάπη γιά το χωριό του εκδηλώνεται καί με το έντονο ενδιαφέρον του, γιά την προστασία τής αρχαιολογικής κληρονομιάς τής περιοχής, καθώς αυτή σκοντάφτει στην πλήρη αδιαφορία τής συντεταγμένης Πολιτείας.
Με αγάπη, ο ίδιος έχει φωτογραφίσει διάσπαρτα εδώ κι εκεί αρχαιολογικά ευρήματα τής περιοχής, ζητώντας από τους αρμοδίους, να στέρξουν γιά την προστασία τους.
Μερικές, μάλιστα, από τις φωτογραφίες αυτές, είχε δημοσιεύσει στον Ιστότοπο http://www.antroni.gr/ , προκειμένου, αφ' ενός μέν να δείξει στο ευρύ κοινό την αρχαιολογικήν αξία τής περιοχής, αφ' ετέρου δέ και γιά να παρακινήσει τούς αρμοδίους, για να δείξουν το ενδιαφέρον τους.
Καί το Υπουργείο Πολιτισμού, διά τών αρμοδίων Υπηρεσιών του, αντί να συγχαρεί τον κ. Παπαντωνόπουλο γιά το ( σπάνιο στους καιρούς μας) ανιδιοτελές ενδιαφέρον του γιά την προβολή τού πολιτισμού τής περιοχής, τού εζήτησε να καταβάλει αντίτιμο 120 Ευρώ κατά μήνα γιά κάθε μία φωτογραφία, που δημοσιεύει στην Ιστοσελίδα του, άλλως να αφαιρέσει τις φωτογραφίες από την Ιστοσελίδα τού χωριού του!!
Είναι δυνατόν; Θα ειπεί ο καθένας!
Όταν η αρχαιοκαπηλία στην χώρα μας ( καί στην συγκεκριμένη περιοχή, που γειτνιάζει με την Ολυμπία) οργιάζει, είναι δυνατόν το ΥΠΠΟ να επιτρέπει σε Υπαλλήλους του, να εμποδίζουν καί να αποτρέπουν τους απλούς ανθρώπους τών χωριών, από το να αγαπούν τον τόπον τους καί από το να προβάλλουν καί να προστατεύουν ανιδιοτελώς τις αρχαιολογικές αξίες του;
Τί σόϊ πολιτισμός είναι αυτός που κατοικεί στο κρανίο ορισμένων "δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας" Υπαλλήλων τού ΥΠΠΟ, όταν ζητούν από εκείνους, που εντοπίζουν καί φωτογραφίζουν απροστάτευτα αρχαιολογικά ευρήματα, να μήν δημοσιεύουν τις φωτογραφίες ή να... πληρώνουν γιά κάθε δημοσιευόμενη φωτογραφία;
Καί, εν τέλει, ποιός βοηθάει γιά την προστασία τής αρχαιοελληνικής κληρονομιάς μας: εκείνος, που φωτογραφίζει διάσπαρτα εδώ κι εκεί αρχαία, απροστάτευτα καί αφύλακτα από τους αρχαιοκάπηλους, λόγω τής αδιαφορίας τής Πολιτείας, ή εκείνος, που πάει να εφαρμόσει "το γράμμα τού Νόμου" σε βάρος ανιδιοτελών ανθρώπων, που ενδιαφέρονται γιά τον τόπον τους περισσότερο από εκείνους, που απλά ενδύονται την "δημοσιοϋπαλληλικήν τήβεννον";
Άραγε, θα σοβαρευθούν κάποιοι, κάποτε, σ' αυτόν τόν τόπο;

Γιά την πλήρη ενημέρωση τών αναγνωστών, δημοσιεύουμε την Επιστολή τού κ. Παπαντωνόπουλου πρός τον Υπουργό Πολιτισμού.
Καί δηλώνουμε την πλήρη συμπαράστασήν μας στον αγώνα, που κάνει ο φίλος καί συμπατριώτης , Ηλείος από το Αντρώνι:

" Προς τον αξιότιμο κ. Υπουργό Πολιτισμού

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Λαμβάνω την τιμή να θέσω υπ’ όψιν σας τα εξής:
Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος και είμαι κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, καταγόμενος από το χωριό Αντρώνι που βρίσκεται στο δήμο Λασιώνος του νομού Ηλείας. Η αγάπη μου για το χωριό και τον τόπο μου καθώς και το ενδιαφέρον μου για την πρόοδο αυτού, με ώθησαν να ασχοληθώ λίγο πιο ενεργά και να αναπτύξω κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά με την προβολή του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής μου.
Για το λόγο αυτό δημιούργησα με πολλή αγάπη, κόπο και μεράκι, διαθέτοντας μέρος από τον προσωπικό μου χρόνο, μια ιστοσελίδα, με τη διαδικτυακή διεύθυνση «www.antroni.gr». Στη σελίδα αυτή, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα του χωριού και της ευρύτερης περιοχής αλλά και να εκθέσει τους προβληματισμούς του και τις απόψεις του. Μέσα από το συγκεκριμένο site έχουν διατυπωθεί αξιοπρόσεκτες απόψεις ενώ σημειώνεται μια σημαντική προσπάθεια για τη διάσωση της πολιτιστικής (αρχαιολογικής και λαογραφικής) κληρονομιάς της περιοχής.
Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην προστασία της κληρονομιάς αυτής. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω, εγώ προσωπικά, αναγγείλει στην αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων την ανεύρεση αρχαιοτήτων και τις έχω παραδώσει για να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν από τους επιστήμονες της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Μάλιστα, η εφορεία μου έχει απευθύνει επιστολή, στην οποία με ευχαριστεί για τις ενέργειές μου.
Πρόσφατα όμως έλαβα μια επιστολή, που επισυνάπτω, με την οποία μου ζητήθηκε να αφαιρέσω από το site την ανάρτηση φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου. Με πληροφόρησαν τελικά ότι ο βασικός λόγος της απαγόρευσης αυτής είναι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου προς το Υπουργείο Πολιτισμού.
Το παράβολο αυτό, που ανέρχεται στο ποσό των 120€ μηνιαίως για κάθε φωτογραφία που αναρτάται, είναι οικονομικά αβάστακτο για μένα, καθώς το site δεν έχει κανένα οικονομικό πόρο. Άλλωστε εξ αρχής ο σκοπός της δημιουργίας της ιστοσελίδας αυτής δεν ήταν η αποκόμιση οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου οικονομικού οφέλους. Μοναδικός της σκοπός ήταν η ενημέρωση του κόσμου και η ευαισθητοποίησή του στα θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Όλα τα ανωτέρω τα εξέθεσα με επιστολή μου, που επίσης επισυνάπτω, προς την αρμόδια εφορεία και με την οποία ζητούσα να μου επιτραπεί η άνευ οικονομικού ανταλλάγματος διατήρηση των φωτογραφιών αυτών. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβα ήταν αρνητική μιας και γίνεται επίκληση στο γράμμα του νόμου.
Συμμορφούμενος στις υποδείξεις των αρχών, αφαίρεσα αμέσως σχετικές φωτογραφίες, παρόλο που δεν μου διευκρινιζόταν, όπως είχα ζητήσει, ποιες φωτογραφίες συγκεκριμένα θα πρέπει να αφαιρέσω.
Σας στέλνω αυτή την επιστολή για να σας εκφράσω το παράπονο και τη δυσαρέσκειά μου για τη συμπεριφορά της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε μια τόσο καλοπροαίρετη προσπάθεια. Φρονώ μάλιστα ότι η ωφέλεια που θα είχε το κράτος μας, ο πολιτισμός μας και ο τουρισμός μας από την ύπαρξη τέτοιων φωτογραφιών είναι πολλαπλάσιος από τα 120€ που απαιτεί από εμένα, ωφέλεια την οποία πλέον έχει απωλέσει. Σημειώστε άλλωστε ότι η ιστοσελίδα αυτή έχει αυτή τη στιγμή ξεπεράσει τις 500.000 επισκέψεις, που ερμηνεύεται στο ότι χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούσαν να είχαν δει αυτά τα μνημεία και ίσως να ενδιαφέρονταν να επισκεφθούν τη χώρα μας για να τα γνωρίσουν και από κοντά.
Είμαι δε απόλυτα βέβαιος ότι αν ήμουν έλληνας ομογενής, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ή αν ήμουν ξένος υπήκοος, ίσως η ελληνική πολιτεία να είχε επικροτήσει την προσπάθεια αυτή. Όπως επίσης είναι απόλυτα σίγουρο ότι καμιά ξένη χώρα δε θα απαιτούσε από υπηκόους της ή από πολίτες άλλων κρατών την είσπραξη παραβόλων και δη τόσο υψηλών για μια δωρεάν διαφήμιση.
Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στα εξής:
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονταν αφορούσαν μεταξύ άλλων και αρχαιολογικά μνημεία τα οποία δεν φυλάσσονταν. Για αυτό μάλιστα είχε ενημερωθεί και η αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, προκειμένου να λάβει γνώση και να επιληφθεί για την κατάλληλη προστασία και αξιοποίηση αυτών. Έχω στη διάθεσή μου νεότερες φωτογραφίες που δείχνουν ότι ορισμένα από τα μνημεία αυτά φαίνεται να έχουν μετακινηθεί. Δε θέλω, παρόλο που οι καιροί είναι πονηροί, να μπω στη σκέψη ότι η εν λόγω απαγόρευση της δημοσίευσης των φωτογραφιών σχετίζεται με μια προσπάθεια συγκάλυψης της αδιαφορίας και της απροθυμίας ορισμένων να κινητοποιηθούν, προκειμένου να προστατέψουν την αρχαία κληρονομιά μας.
Η προσπάθειά μου δεν έχει ούτε είχε ποτέ στόχο την προσωπική μου προβολή. Η επιθυμία μου δεν είναι να συνοδεύω στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και να αποκτήσω δημοσιότητα εμφανιζόμενος στα τηλεοπτικά παράθυρα. Μόνη επιθυμία είναι η πρόοδος του τόπου μας, η προστασία της αρχαίας μας κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Σε μια εποχή που ο πολιτισμός μας πλήττεται από διαφόρων λογής σκάνδαλα και που τόσα ακούγονται και γράφονται καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης, μην επιτρέψετε με τη στάση σας τη νομιμοποίηση του φαινομένου αυτού. Για το λόγο αυτό, με την ελπίδα και την πρόσκληση να φανείτε γενικότερα αρωγός των προσπαθειών μας, σας ζητώ να γίνει δεκτό το αρχικό μου αίτημα περί της ατελούς ανάρτησης σχετικών φωτογραφιών στην ιστοσελίδα «www.antroni.gr».

Αργυρούπολη, 18.03.2008
Με τιμή,
Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος

-------------------------------------------------------------------
Πολύ φοβούμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο απαγορεύθηκε η ανάρτηση φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου στο
www.antroni.gr οφείλεται στο γεγονός ότι η η αξιόλογη πόλη του αρχαίου Λασιώνα στη θέση Κουτί που βρίσκεται στο δήμο Φολόης έχει σχεδόν εξαφανιστεί και κανείς "υπεύθυνος" δε θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
Στην πόλη πριν λίγα χρόνια υπήρχαν μεγάλα τείχη, πολυγωνικοί πύργοι, ναοί με ιωνικούς κίονες, η ονομαζόμενη τράπεζα, παράλληλα οικοδομήματα, θεμέλια πολλών τετράγωνων κτηρίων και η τοποθεσία που ονομαζόταν από τους ντόπιους Τριστύλι αφού υπήρχαν ακόμη εκεί όρθιες τρεις κολώνες.
Ας σπεύσουν λοιπόν οι «δημόσιοι υπάλληλοι» του υπουργείου πολιτισμού και οι αρχαιολόγοι μας, με τα βιβλία και τα συγγράμματα των περιηγητών και γεωγράφων στα χέρια, να μας δείξουν ή να μας ζωγραφίσουν τα χαμένα μνημεία μας.
Εμείς θα συνεχίσουμε με θλίψη να καταγράφουμε το μέγεθος της καταστροφής και με το δείκτη μας θα «σκοπεύουμε» τους υπαίτιους.
Η Ζ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία σε έγγραφο με αριθμό πρωτ.: 5469 στις 22 Νοεμβρίου 2006 αναφέρει (ύστερα από πιέσεις μας) ότι: «…έχει ενταχθεί στις προτεραιότητές της για το έτος 2007 και προβεί στην κατά νόμο οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου με τις διάσπαρτες και γνωστές σε αυτήν αρχαιότητες…» που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.
Λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας (για να μην δημοσιεύσουμε φωτογραφίες μετακινημένων και κατεστραμμένων αρχαιοτήτων) στις 28.11.2007 μας έστειλε το έγγραφο με αριθμό πρωτ: 5717 να αφαιρέσουμε τις φωτογραφίες από το διαδίκτυο που σκοπό είχαν κυρίως την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών μας για την προστασία της πολιτιστική μας κληρονομιάς.
Δυστυχώς όμως τον κύριο Υπουργό Πολιτισμού δεν τον άγγιξε η καταγγελία μας.
Έχουμε στα χέρια μας φωτογραφίες μετακινημένων αρχαιοτήτων εκτός αρχαιολογικού χώρου και από παράνομες ανασκαφές που δεν μας επιτρέπουν την δημοσίευση.
Τα συμπεράσματα δικά σας".
K. Παπαντωνόπουλος
6977223610
2109949879

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Εσκάρισαν στον Πύργο οι πολιτικοί βρυκόλακες τού «εκσυγχρονισμού»!

( Πύργος, Παρασκευή-Κυριακή , 4-6 Ιουλίου 2008)
Με την συμμετοχή μέρους τού σκληρού πυρήνα τού εθνομηδενιστικού συρφετού καί τής νεοταξικής νομενκλατούρας τού σημιτικού "εκσυγχρονισμού", καί ενώπιον "πλήθους" μικροτέρου σε μέγεθος από το σύνολο τών ομιλητών καί τής παρέας τού "καταλληλότερου", επραγματοποιήθηκε στον Πύργο τριήμερο "Συνέδριο" τού Σημιτικού Ομίλου ΟΠΕΚ.

Ήτανε να το υποστούμε καί αυτό εμείς οι Ηλείοι, μετά τα όσα κακά μάς βρήκανε με τις περσινές πυρκαϊές καί με τούς εφετινούς σεισμούς!

Γιά την ιστορία καταγράφουμε μερικές "υψηλές" παρουσίες:
Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ( το συνέδριο "ήτανε μία όαση"!), Κώστας Μποτόπουλος ( Ευρωβουλευτής), Νίκος Μπίστης, Νίκος Χριστοδουλάκης, Σωκράτης Κοσμίδης ( τ. Βουλευτής), Κώστας Καρτάλης ( Βουλευτής), καί Πανεπιστημιακοί ( μεταξύ τών οποίων οι γνωστοί εθνομηδενιστές: Λιάκος καί Φραγκουδάκη).

Ουδείς παρών εκ τών δύο Ηλείων Βουλευτών τού Πασόκ, αλλά παρών ο Ηλείος Βουλευτής τής ΝΔ, Π. Αδρακτάς! ( Λέτε;).
Πάντως, άν καί ο "καταλληλότερος" εμίλησε γιά "σύνθεση", γιά την οποίαν καί "θα αγωνισθεί", δεν καταφέραμε να βγάλουμε συμπέρασμα, γιά το "τί ήθελε να ειπεί ο Ποιητής"!
( Οι φωτογραφίες είναι από την Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ)