Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Ἡ ΔΙΩΞΗ τῶν Πατρίων Παραδόσεων καί ἡ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τῶν Ἑλλήνων !!!

                   ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ τοῦ Κορωνοϊοῦ :
Ἡ ΔΙΩΞΗ τῶν Πατρίων Παραδόσεων καί ἡ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τῶν Ἑλλήνων !!!

  Ἔχουμε εἰπῆ κατ' ἐπανάληψη καί μετ' ἐπιτάσεως, ὅτι, μέ ἀφορμή τήν ἐμφάνιση τῆς Ἐπιδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τήν ἐξ αὐτοῦ ἀδήριτον ἀνάγκη νά ληφθοῦν κάποια μέτρα, ἴσως ἐν πολλοῖς ἀντιδημοφιλῆ, ή καί ἀντιδημοκρατικά πρός χάριν τῆς Δημοσίας Ὑγείας,
   ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ (γνωστοί βυσσοδομοῦντες κατά τῶν κοινωνικῶν καί δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καί τῆς ἐκφράσεως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν), θά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ
* νά ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΟΥΝ, νά ΣΤΡΕΒΛΩΣΟΥΝ, καί νά ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΟΥΝ κάθε πλευρά τῆς Κοινωνικής δραστηριότητος, κάθε ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ, καί, ἔστω σχετικῶς, ΕΛΕΥΘΕΡΟ (μέχρι τοῦδε) θεσμό τῆς Κοινωνίας μας, αλλά καί
* νά "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ" κάθε ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, καί Ε Φ Ι Α Λ Τ Ι Κ Ο μέτρο κατά ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΘΕΣΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ, καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ μέσα στήν τάλαινα Ἑλληνική Κοινωνία! 
   Τά παραδείγματα, πλέον, εἶναι ἀρκετά, ἐπαληθεύοντα εἰς τό ἀκέραιον τίς ἐκφρασθεῖσες ἀνησυχίες μας!
Ἀρκεῖ νά ἀναφερθοῦν δύο μόνον, γιά νά καταστῆ, ἀκόμη καί στόν πλέον δύσπιστον ἤ ἀφελήν, σαφής ἡ "κυβερνητική" στόχευση κατά ΘΕΣΜΩΝ καί ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ τῆς πλειοψηφίας ( καί ὄχι ἁπλῶς κατά κάποιοων περιθωριακῶν μονάδων!):
1) Εἴδαμε, ἐπί παραδείγματι, τίς ἀπαίσιες καταδιώξεις ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ἱερέων καί τῶν μέ τά Ἱερά τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ἐκκλησίας ἐνασχολουμένων, εἴτε διότι περιέφεραν ἀνά τήν πόλη καί ἐπάνω σέ ... καρότσα αὐτοκινήτου τήν Ἱεράν Εἰκόνα μίας Μονῆς τῆς Αἰγιαλείας, εἴτε διότι ἐτόλμησε ὁ Ἱερεύς νά "κοινωνήση" ( ἀπό τήν ... πίσω πόρτα τής Ἐκκλησίας) ἔνα μικρό παιδάκι καί τόν Πατέρα του!!!
Ἀλλά παρακολουθοῦμε διαβάζοντες καί τά ζοφερά προβλεπόμενα γιά τούς Ιερούς Ὀρθοδόξους Ναούς, ἀπό τήν ἐρχομένην Κυριακή, 17 Μαΐου, τά ὁποῖα θυμίζουν ἐποχές ΔΙΩΞΕΩΝ καί ΧΛΕΥΑΣΜΟΥ τῆς ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ πίστεως τῶν Ἑλλήνων.
Καί, ἐνῶ οἱ "κυβερνῶντες" ἐπιδεικνύουν τόση ἐχθρότητα καί τέτοιαν ἀπαξίαν γιά τήν ΠΙΣΤΗ τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν, τήν ἴδια στιγμή ἀφήνουν νἀ "ἀλωνίζουν" στήν χώρα οἱ ὀλίγοι, ἀλλά ἐπαρκῶς θορυβοῦντες, πιστοί ἄλλων δογμάτων!
Πρόσφατον εἶναι τό ἀπαράδεκτον ἀπό πάσης ἀπόψεως ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ἐπί τῆ βάσει τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύεται ἀκόμη καί ἡ ΚΩΔΩΝΟΚΡΟΥΣΙΑ  καί ἡ λειτουργία τῶν Μεγαφώνων (!!!) στούς Ὀρθοδόξους Ἱερούς Ναούς (λές καί οἱ καμπάνες  ΄ἤ τά μεγάφωνα  μεταδίδουν τόν... κορωνοϊό!!!), ἀλλά τήν ἴδια στιγμή( γιά νά μήν κατηγορηθῆ η "κυβέρνηση" γιά ...ρατσισμό-ἀπό ποίους, ἄρα γε; !!!) ἀφήνει ἀνενόχλητους τούς ΜΟΥΕΖΙΝΗΔΕΣ νά διαλαλοῦν τήν Μουσουλμανική πραμάτεια τους, φωνασκοῦντες ἀπό τούς Μιναρέδες!!!
Δέν καταλαβαίνουν, ὅμως, οἱ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅτι ἔτσι καταδεικνύονται διαπρύσιοι καί ἀδίστακτοι ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ( δηλαδή κατά τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ 98% τοῦ Λαοῦ, που κατοικεῖ αὐτήν τήν χώρα, ἡ ὁποία, ακόμη, ὀνομάζεται Ἑλλάς!).
2) Δεύτερον τραγικόν παράδειγμα τῆς τυφλῆς κατά ΘΕΣΜΩΝ καί ΠΡΟΣΩΠΩΝ πολιτικῆς τοῦ "κυβερνητικοῦ" κονγκλάβοιυ, εἶναι ἡ πρόσφατος ἐπιχείρηση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ μέσα στίς Αἴθουσες Διδασκαλίας τῶν Λυκείων καί Γυμνασίων, καί οὕτω τῆς συντριβῆς καί τοῦ χλευασμοῦ τῆς Ἱερότητος καί τῆς, μεγίστης παιδαγωγικῆς καί κοινωνικῆς ἀξίας, διδακτικῆς καί μαθησιακῆς διαδικασίας στήν Τάξη.
Μέ ἀφορμή, δηλαδή, τόν Κορωνοϊόν καί τυχόν ἀπουσίες μαθητῶν ἀπό τά μαθήματα, σπεύδουν ἄρον-ἄρον καί ἐγκαθιστοῦν ΚΑΜΕΡΕΣ ... ἀναμεταδόσεως, δῆθεν γιά νά "μποροῦν νά παρακολουθοῦν τό μάθημα καί οἱ ἀπουσιάζοντες" !!!
Τόσο ἁπλά, καί τόσο σκοτεινά καί ἐπαίσχυντα!
Η ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΦΙΕ ( γιά Μαθητές τε καί Καθηγητές!) μέσα στήν ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ!!!
Ποιός νά τό περίμενε! 

Τί ἔχουν νά ἰδοῦν, ὡς φαίνεται, ἀκόμη τά μάτια μας, σ' αὐτήν τήν χιλιοβασανισμένη καί τάλαινα Χώρα! Μέ τόσους καί τέτοιους ἄχρηστους καί ἐπικίνδυνους ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ "πολιτικούς", ἄν ἐξακολουθήσουμε νά μένουμε ἀδρανεῖς, μοιραῖοι καί ἄβουλοι !!!-
Ἄγγελος Λιβαθινός
.....................
Διαβάστε καί τό ἐξαίρετον ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ, κ. Μπουζάκη, στήν Πελοπόννησον Πατρῶν!
            

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Τα συστημικά αίτια της κρίσης του κορωνοϊού και το ιστορικό δίλημμα για την ανθρωπότητα

      Τα συστημικά αίτια της κρίσης του κορωνοϊού

      και το ιστορικό δίλημμα για την ανθρωπότητα

             [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗN ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΕΚΕΑ)]
Η πελώρια και πρωτοφανής κρίση της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού, τέτοια που δεν υπήρξε άλλη στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε έκταση, διάδοση και κίνδυνο για την ίδια τη συνέχιση του ανθρώπινου γένους, προβλέπεται να έχει –και ήδη έχει–συγκλονιστικές συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο σε σχέση με τη ζωή και την υγεία των εκατομμυρίων άμεσων θυμάτων του, αλλά και την οικονομική ζωή των ίδιων αλλά και των πολλαπλάσιων έμμεσων θυμάτων του που κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή, χωρίς βέβαια να προσμετρήσουμε τις ψυχολογικές και άλλες συνέπειες.  
  Το κρίσιμο επομένως ερώτημα που ανακύπτει για το ίδιο το μέλλον του ανθρώπινου γένους είναι αυτό στο οποίο βέβαια οι «συστημικές αναλύσεις» των επίσημων ΜΜΕ δεν μπορούν ν’ απαντήσουν. Και αυτό γιατί περιορίζονται, σαν τους νεκροθάφτες, να μετρούν νεκρούς και το πολύ ν’ αναφέρουν και κάποιες μελέτες τεχνοκρατών για τα τεχνικά αίτια της κρίσης και τις προβλέψεις, αλλά ποτέ για τα συστημικά αίτια της κρίσης, δηλαδή: γιατί προέκυψε η κρίση στην ιστορική αυτή συγκυρία; Ήταν τυχαίο γεγονός ή μήπως ήταν μια κρίση που περίμενε να ξεσπάσει, εάν βέβαια ξεπεράσουμε τις ανόητες συνωμοσιολογικές θεωρίες κάθε είδους που βρίθουν στις μέρες μας.
  
  Ανεξάρτητα επομένως από τις επιμέρους αιτίες της εμφάνισης του  κορωνοϊού, το κρίσιμο ερώτημα για εμάς δεν είναι οι αιτίες του, ακόμη και αν παράχθηκε σε κάποιο εργαστήριο (πράγμα όχι και τόσο περίεργο!), αλλά το πώς εξηγείται η μαζική εξάπλωσή του, γεγονός που αναφέρεται στη συστημική διάστασή του. Το γιατί δηλαδή η παγκόσμια αυτή πανδημία πήρε έκταση που καμία άλλη πανδημία στην ανθρώπινη Ιστορία δεν είχε πάρει, παρά την τεράστια μυθολογία που αναπτύσσεται συστηματικά και αναπαράγεται από πτωχούς τω πνεύματι ότι π.χ. και η εποχική γρίπη περίπου ίδιες συνέπειες έχει! Και αυτό, διότι βέβαια εάν τα αίτια της μαζικής εξάπλωσής του είναι συστημικά, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, τότε είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί ο επόμενος ιός, ακόμη και αν ξεπεράσουμε τον σημερινό, με πολύ βαριές συνέπειες.
  Οι βασικοί θεσμοί αυτού του νέου παγκοσμιοποιημένου συστήματος, όπως ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), η ΕΕ, η αμερικανική ΝAFTA και άλλοι διηπειρωτικοί θεσμοί και συμφωνίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των «απελευθερωμένων αγορών» και μερικών δεκάδων Πολυεθνικών που τις ελέγχουν, μετέφεραν σε χρόνο ρεκόρ το κέντρο της πανδημίας από τη μακρινή Κίνα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και κατόπιν στις ΗΠΑ, προκαλώντας μια πρωτοφανή διασπορά τόσο χρονικά όσο και χωροταξικά, δηλ. γεωγραφικά, ακριβώς δηλαδή σε εκείνες τις αναπτυγμένες χώρες που αποτελούν τα κέντρα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και είναι περισσότερο ενσωματωμένες στη Νέα Διεθνή Τάξη της. 
  Έτσι ένας ιός που κανονικά θα έπρεπε να αφορά μόνο μια επαρχία της Κίνας και ούτε καν ολόκληρη την Κίνα, μετατράπηκε ταχύτατα σε παγκόσμια πανδημία.[i] Είναι, δηλαδή, το επιβεβλημένο από τις Πολυεθνικές άνοιγμα και απελευθέρωση των αγορών για ανθρώπους και εμπορεύματα (αυτό που συνοπτικά ονομάζουμε «Παγκοσμιοποίηση») που αποτελεί το κύριο συστημικό αίτιο της κρίσης, το οποίο σε συνδυασμό με την τεράστια αύξηση της ουσιαστικά ανεξέλεγκτης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων οδήγησε στη σημερινή κρίση και θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε πολλές κρίσεις στο μέλλον.
   Από την άλλη μεριά, κατά ένα όχι περίεργο τρόπο, οι περιφερειακές χώρες όπως η Ελλάδα και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή του Τρίτου κόσμου, δεν πλήγηκαν πολύ, όντας χώρες με μικρότερη συγκέντρωση στην οικονομία και στο βαθμό διεθνοποίησής τους (το οποίο μπορεί να εξηγηθεί και από τον μικρότερο αριθμό διεθνών αεροπορικών συνδέσεων που έχουν αυτές οι χώρες), πέρα από το ζήτημα της μεγαλύτερης αραιοκατοίκησης των ανθρώπων, γενικά στις χώρες αυτές.

Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 03.05.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ Κορωνοϊοῦ, μέχρι 03.05.20

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ :     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
1. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ  καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί 
2.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ   
ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέχρι 03.05.20
 
Ἀπό σήμερα, καί κάθε Ἑβδομάδα, θά παρουσιάζουμε ἐδῶ  τά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἑβδομαδιαίων ( ἀντί τῶν Ἡμερησίων μέχρι τοῦδε)  καί τῶν Ἁθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  καί ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ Κορωνοϊοῦ, ἀπό 01.03.20, ἐπί τοῦ Γενικοῦ Πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 
 
1.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:   Ἀπό 01.03.20 μέχρι  σήμερον (9ην Ἑβδομάδα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2475, καί κατανέμονται ἀνά ἑβδομάδα, ὅπως δείχνει τό κατωτέρω ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Κ1)  κατανομῆς Ἑβδομαδιαίων Κρουσμάτων 
2. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ  ΘΑΝΑΤΟΙ: Οἱ διαπιστωμένοι νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 01.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 144, στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ, καί  κατανέμονται ἀνά ἑβδομάδα, ὅπως δείχνει τό κατωτέρω ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Θ1) κατανομῆς  Ἑβδομαδιαίων  Θανάτων !  
 Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
 
 
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν ἙΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
 
α) Ἡ κόκκινη τεθλασμένη γραμμή  δείχνει τὴν κατανομήν τῶν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ κρουσμάτων (Διάγραμμα  κατανομῆς Συχνοτήτων Ἑβδομαδιαίων  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἑκάστη κορυφὴ τῆς τεθλασμένης  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ΕΒΔΟΜΑΔΑΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  κατανομῆς Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα. 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν διαγραμμάτων συχνοτήτων, καταγράφεται μειουμένη τάση κρουσμάτων, Ἑβδομαδιαίων  τε  καί ἀθροιστικῶν

2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἑβδομαδιαίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:  
α) Ἡ  καφφέ τεθλασμένη γραμμή  δείχνει τὴν κατανομήν τῶν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ κατανομῆς Συχνοτήτων Ἑβδομαδιαίων  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἑκάστη κορυφὴ τῆς τεθλασμένης  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.

β) Η  μαύρη   τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' Ἑβδομάδα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  κατανομῆς ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Συχνοτήτων  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα. - 
 ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν διαγραμμάτων συχνοτήτων, καταγράφεται καί ἐδῶ μειουμένη τάση ΘΑΝΑΤΩΝ, Ἑβδομαδιαίων  τε  καί ἀθροιστικῶν
 
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
.-

 Ἄγγελος  Λιβαθινός  Καθηγητής Μαθηματικῶν  

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020

Οι Ευρωπαϊκοί λαοί αλυσοδένονται από την ΕΕ για να πληρώσουν την καταστροφική κρίση του κορωνoϊού !

Οι Ευρωπαϊκοί λαοί αλυσοδένονται από την ΕΕ για να πληρώσουν την καταστροφική κρίση του κορωνoϊού

[ Ανακοίνωση του Μετώπου Κοινωνικής και Εθνικής Απελευθέρωσης (ΜΕΚΕΑ) ] 

  Εν όψει της νέας οικονομικής καταστροφής που έρχεται λόγω κορωνοϊού, την οποία πολλοί έγκυροι αναλυτές την περιμένουν να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την Ύφεση του 1929, τη μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση στην Ιστορία, συνήλθε το Eurοgroup και πρόσφατα η τηλε-Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.  

  Εκεί, μέσα στις εκατόμβες νεκρών και με παραλυμένες τις οικονομίες ιδίως των δυτικών χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε ακάθεκτη το «έργο» της. Εκπροσωπώντας τα συμφέροντα κυρίως των Γερμανικών πολυεθνικών,

αποφάσισε να μην προχωρήσει σε κοινή χρηματοδότηση των οικονομιών όλων των χωρών της Ένωσης μέσω Ευρωομολόγων, αλλά να βασιστεί στους πολυετείς προϋπολογισμούς της Ε.Ε, οι οποίοι πληρώνονται από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να εκδίδει ομόλογα, ενώ με τις εισπράξεις από την πώληση αυτών των ομολόγων θα παρέχει κατά κύριο λόγο δάνεια στα κράτη-μέλη και όχι δωρεάν επιχορηγήσεις. Και αυτά τα δάνεια, μάλιστα, θα κινούνται σε περιορισμένο ύψος, που συνολικά μόλις θα ξεπερνά το 1 τρις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των 540 δις δανείων που αποφάσισε το Eurogroup.
  Έτσι, η ΕΕ με την πρωτοκαθεδρία της Γερμανίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, όπως την θέλουν εκείνοι που ελπίζουν δεκαετίες τώρα σε μια «άλλη δημοκρατική ΕΕ» της «αλληλεγγύης και της ανάπτυξης» και εξαπατούν ασύστολα τους λαούς με φρούδες ελπίδες.
 Και αυτό όχι απλώς γιατί η Γερμανία είναι «κακή» ή «κοιτάζει μόνο το δικό της συμφέρον», αλλά γιατί πίσω από την βιτρίνα της ΕΕ βρίσκεται ο αδυσώπητος ανταγωνισμός των γερμανικών αλλά και άλλων Πολυεθνικών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί αυτή η Ένωση, για να μην χάσουν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις Πολυεθνικές των ΗΠΑ και της Άπω Ανατολής στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα των «ανοιχτών αγορών» που εξασφαλίζει το άνοιγμα και η «απελευθέρωση» των αγορών κεφαλαίου, εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών (οι περίφημες «4 ελευθερίες του Μάαστριχτ») που καθιέρωσαν τη Νέα Διεθνή Τάξη της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης.      
  Τα μόνιμα θύματα σε αυτήν την οικονομική «ένωση» είναι βέβαια οι περιφερειακές χώρες του Νότου, που θα υποστούν νέα μνημόνια προκειμένου να δανειστούν από τα ταμεία της ΕΚΤ. Όσο για τους «ηγέτες» των χωρών αυτών, αφού «φωνάξουν» στην αρχή, στη συνέχεια πάντα υποτάσσονται, καθώς δεν αμφισβητούν ποτέ τη βάση πάνω στην οποία είναι κτισμένη αυτή η «Ένωση»: τις ανοικτές κι απελευθερωμένες αγορές των Πολυεθνικών.

 Την ίδια ώρα η Βρετανία, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τον ιό αλλά είχε προλάβει να υλοποιήσει το ιστορικό Brexit, προχωρά σε έκδοση χρήματος για να χρηματοδοτήσει την οικονομία της και να ανταπεξέλθει, κάτι που ΔΕΝ μπορούν να κάνουν οι χώρες της ΕΕ. 
  Το ίδιο κάνουν και οι ΗΠΑ καθώς και η Ιαπωνία. Μάλιστα η Βρετανία είχε εξαγγείλει πολύ σημαντικά μέτρα για την ανάπτυξη της οικονομίας της με χρηματοδότηση βασικών τομέων, νέων θέσεων εργασίας, κοινωνικών υπηρεσιών κ.λπ. ευθύς αμέσως μόλις απελευθερώθηκε από τη σκλαβιά της ΕΕ μετά το Brexit, μέτρα που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ξεκινήσει την εφαρμογή τους, αφού μάς βρήκε ο κορωνοϊός, αλλά τα ξεκινά τώρα με ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα κεϋνσιανής κατεύθυνσης.  
   Να σημειωθεί ότι οι κεϋνσιανές πολιτικές ήταν ανάθεμα για τους Συντηρητικούς της Θάτσερ κ.λπ., ενώ  σήμερα είναι ανάθεμα για τους Εργατικούς του Μπλερ και του διαδόχου του στην ηγεσία Starmer (μετά την έξωση του Κόρμπυν), και τα πολυποίκιλα «αριστερά» κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Podemos κ.λπ… Τα κόμματα αυτά έχουν αποδεχτεί πλήρως την παγκοσμιοποίηση των Πολυεθνικών  και εξαπατούν τους οπαδούς τους ότι μέσα στην παγκοσμιοποίηση (και την ΕΕ) θα μπορούσαν δήθεν να πάρουν άλλα δραστικά φιλολαϊκά μέτρα τη στιγμή που είναι πια οι αγορές που καθορίζουν τιμές, μισθούς και εισοδήματα.
   Αντ’ αυτού οι Ευρωπαϊκοί λαοί γεύονται τα «οφέλη» της ΕΕ δεμένοι χειροπόδαρα, με κίνδυνο πολλές χώρες να καταντήσουν σαν την Ευρωκατεχόμενη Ελλάδα, η οποία με τα νέα μνημόνια θα δεχτεί και το πραγματικά τελειωτικό χτύπημα. 
  Παράλληλα, οι λαοί παρακολουθούν μαθήματα «ευρωπαϊκού πολιτισμού» από τη Γερμανία, η οποία κυριολεκτικά άρπαξε και καβάτζωσε τις μάσκες για πάρτη της αγνοώντας τους Ιταλούς που εκλιπαρούσαν για βοήθεια. 
  Αντίθετα οι χώρες που δέχονται χρόνια τώρα τον αποκλεισμό και το εμπάργκο της δυτικής Υπερεθνικής Ελίτ (και τις βρίζουν!), όπως η Κούβα και η Ρωσία, έσπευσαν να βοηθήσουν μαζί με την Κίνα, όλες τις χώρες προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στον αγώνα κατά του κορωνοϊού, πρακτική και ηθική, δίνοντας μαθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Και μάλιστα κυρίως στην αναπτυγμένη Ιταλία, της οποίας η ελίτ είχε αποφασίσει από τις πρώτες να επιβάλει τα σκληρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας ελέω ΕΕ.
  Ας τα δουν αυτά οι Ευρωπαϊκοί λαοί, όπως πλέον τώρα τα βλέπει ξεκάθαρα ο Ιταλικός. Το μόνο που μένει είναι οι λαοί να ξεσηκωθούν και να κάνουν το δεύτερο βήμα, αφού το πρώτο βήμα ήδη έγινε με την γενναία έξοδο του Βρετανικού λαού από την εγκληματική ΕΕ, και να στείλουν στα τσακίδια και την ΕΕ και τις αλυσίδες της μέσα από κινήματα Εθνικής και Οικονομικής κυριαρχίας. 
 Η εξελισσόμενη τεράστια κρίση του κορωνοϊού θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την τύχη των λαών και κυρίως των Ευρωπαϊκών και της ίδιας της ΕΕ. 
  ΜΕΚΕΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – 28/4/2020

Κυριακή, 26 Απριλίου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 26.04.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Κρουσμάτων καί Θανάτων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 26.04.20:     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί 
2.  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ 
 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Σήμερα, 26 Ἀπριλίου 2020, ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως ἄλλα 11 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊοῦ στὸν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ τῆς Ἑλλάδος!

 1.  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:   Ἀπό 03.03.20 μέχρι  σήμερον (55ην ἡμέρα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2366, δηλαδή  Μ.Ο. κρουσμάτων:  43 κρούσματα ἀνά ἡμέραν, ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2. ΘΑΝΑΤΟΙ: Ἐπί πλέον, οἱ νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 03.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 134 (ποσοστόν: 5,7% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν κρουσμάτων, καί ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ νεκρῶν: 2,4 νεκροί  ἀνά ἩΜΕΡΑΝ)  στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ !*  

Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
 
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Ἡ κόκκινη τεθλασμένη γραμμή  δείχνει τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ κρουσμάτων (Διάγραμμα  Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἑκάστη κορυφὴ τῆς τεθλασμένης  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
 

β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα. 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν διαγραμμάτων συχνοτήτων, καταγράφεται μειουμένη τάση κρουσμάτων, ἡμερησίων τε  καί ἀθροιστικῶν. 
2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος: α) Οἱ  καφφέ  στῆλες (Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.

β) Η  γαλάζια   τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Συχνοτήτων  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα. - 
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
.-

 Ἄγγελος  Λιβαθινός  Καθηγητής Μαθηματικῶν

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 15.04.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Κρουσμάτων καί Θανάτων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 15.04.20:     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί 
2.  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ

  
Ι. ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Σήμερα, 15 Ἀπριλίου 2020, ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως ἄλλα 22 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊοῦ στὸν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ τῆς Ἑλλάδος!

1.  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:  
Ἀπό 03.03.20 μέχρι  σήμερον (44ην ἡμέρα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2102, δηλαδή  Μ.Ο. κρουσμάτων:  47,8 κρούσματα ἀνά ἡμέραν, ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 
2. ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ἐπί πλέον, οἱ νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 03.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 102 (ποσοστόν: 4,9% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν κρουσμάτων, καί ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ νεκρῶν: 2,3 νεκροί  ἀνά ἩΜΕΡΑΝ )  στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ !
 
* Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
 
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ ΠΡΑΣΙΝΕΣ στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ κρουσμάτων (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
 
* Παραμένει καὶ σήμερα ἡ ἐκτίμηση:
Ὅπως δείχνουν καὶ τὰ δύο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ  συχνοτήτων Ἡμερησίων κρουσμάτων, καὶ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ συχνοτήτων Ἀθροιστικῶν κρουσμάτων), παρατηρεῖται τελευταίως ἕνας σχεδὸν σταθερὸς ρυθμὸς μεταβολῆς τῶν κρουσμάτων!

 2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ   ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η  ΜΑΥΡΗ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
.................
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
....................................
ΙΙ.   ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ἐπειδή ἀπό τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείας δὲν ἔγινε  ΟΥΤΕ  καὶ  ΣΗΜΕΡΑ  εἰδική μνεία (ἀγνοοῦντες  ἐμεῖς τὸν λόγον αὐτῆς τῆς παραλείψεως!) γιὰ τὰ ἐκτὸς τοῦ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ τῆς Ἑλλάδος κρούσματα κορωνοϊοῦ ( ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΟΙΟΝ,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ριτσώνας,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, κλπ), παρουσιάζουμε τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὅπως εἶχαν διαμορφωθῆ ἀπὸ 05.04.20:
 
1. ) ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ( Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολον τῶν κρουσμάτων μεταξύ τῶν 383 ἐπιβατῶν (ναυτικῶν καὶ ταξειδιωτῶν) εἶναι  121.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν προέλευση τῶν ἐπιβατῶν, οἱ ὁποῖοι διεγνώσθησαν θετικοὶ στὸν Ἰόν τοῦ Κορωνοϊοῦ:
Εἶναι: Τοῦρκοι 65, Ἰνδονήσιοι 17, Οὐκρανοί 16, Ἕλληνες 5, Οὐζμπεκιστανοί 6, Μολδαβοί 3, Κουβανοί 2, Βούλγροι 1, Ἀμερικανοί(ΗΠΑ) 1, Κιργιστανοί 1, Λευκορῶσσοι 1.
2. ) ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολο τῶν κρουσμάτων κορωνοϊοῦ μεταξύ τῶν 2.800 Λαθρομεταναστῶν τούῦΚέντρου Ριτσώνας παραμένει τὸ ἴδιο, δηλαδὴ εἶναι 23.
3. )  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ  (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
 Στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, ὅπου στεγάζονται περὶ τοὺς 1800 Λαθρομετανάστες, ἔχουμε ἕνα (1) κρούσμα.-
4)  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΣΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ( ἀπὸ 10.04.20)
     Ὁ χῶρος αὐτὸς ἐλέγχεται, διότι ἕνα κρούσμα τοῦ συνοικισμούῦ Τσιγγάνων στὴν Λάρισσα ( βλ. άνω, Νέα Σμύρνη Λάρισσας) εἶχε ἐπαφὲς μὲ τοὺς Λαθρομετανάστες  αὐτοῦ τοῦ Κέντρου Λαθρομεταναστῶν. Γίνεται ὁ ἔλεγχος, χωρίς νὰ ἔχῃ  ἀναφερθῆ  κάποιο κρούσμα στὸ Κέντρον αὐτὸ μέχρι στιγμῆς!
...................
Ἄγγελος Λιβαθινὸς
Καθηγ. Μαθηματικῶν

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 14.04.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Κρουσμάτων καί Θανάτων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 14.04.20:     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί  2.  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ
Ι. ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Σήμερα, 14 Ἀπριλίου 2020, ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως ἄλλα 25 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊοῦ στὸν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ τῆς Ἑλλάδος!

1.  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:  
Ἀπό 03.03.20 μέχρι  σήμερον (43ην ἡμέρα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2080, δηλαδή  Μ.Ο. κρουσμάτων:  48,4 κρούσματα ἀνά ἡμέραν, ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 
2. ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ἐπί πλέον, οἱ νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 03.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 101 (ποσοστόν: 4,9% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν κρουσμάτων, καί ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ νεκρῶν: 2,3 νεκροί  ἀνά ἩΜΕΡΑΝ )  στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ !
 
* Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
 
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ ΠΡΑΣΙΝΕΣ στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ κρουσμάτων (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
 
* Παραμένει καὶ σήμερα ἡ ἐκτίμηση:
Ὅπως δείχνουν καὶ τὰ δύο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ  συχνοτήτων Ἡμερησίων κρουσμάτων, καὶ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ συχνοτήτων Ἀθροιστικῶν κρουσμάτων), παρατηρεῖται τελευταίως ἕνας σχεδὸν σταθερὸς ρυθμὸς μεταβολῆς τῶν κρουσμάτων!

 2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ   ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η  ΜΑΥΡΗ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
.................
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
....................................
ΙΙ.   ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ἐπειδή ἀπό τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείας δὲν ἔγινε  ΟΥΤΕ  καὶ  ΣΗΜΕΡΑ  εἰδική μνεία (ἀγνοοῦντες  ἐμεῖς τὸν λόγον αὐτῆς τῆς παραλείψεως!) γιὰ τὰ ἐκτὸς τοῦ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ τῆς Ἑλλάδος κρούσματα κορωνοϊοῦ ( ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΟΙΟΝ,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ριτσώνας,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, κλπ), παρουσιάζουμε τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὅπως εἶχαν διαμορφωθῆ ἀπὸ 05.04.20:
 
1. ) ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ( Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολον τῶν κρουσμάτων μεταξύ τῶν 383 ἐπιβατῶν (ναυτικῶν καὶ ταξειδιωτῶν) εἶναι  121.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν προέλευση τῶν ἐπιβατῶν, οἱ ὁποῖοι διεγνώσθησαν θετικοὶ στὸν Ἰόν τοῦ Κορωνοϊοῦ:
Εἶναι: Τοῦρκοι 65, Ἰνδονήσιοι 17, Οὐκρανοί 16, Ἕλληνες 5, Οὐζμπεκιστανοί 6, Μολδαβοί 3, Κουβανοί 2, Βούλγροι 1, Ἀμερικανοί(ΗΠΑ) 1, Κιργιστανοί 1, Λευκορῶσσοι 1.
2. ) ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολο τῶν κρουσμάτων κορωνοϊοῦ μεταξύ τῶν 2.800 Λαθρομεταναστῶν τούῦΚέντρου Ριτσώνας παραμένει τὸ ἴδιο, δηλαδὴ εἶναι 23.
3. )  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ  (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
 Στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, ὅπου στεγάζονται περὶ τοὺς 1800 Λαθρομετανάστες, ἔχουμε ἕνα (1) κρούσμα.-
4)  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΣΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ( ἀπὸ 10.04.20)
     Ὁ χῶρος αὐτὸς ἐλέγχεται, διότι ἕνα κρούσμα τοῦ συνοικισμούῦ Τσιγγάνων στὴν Λάρισσα ( βλ. άνω, Νέα Σμύρνη Λάρισσας) εἶχε ἐπαφὲς μὲ τοὺς Λαθρομετανάστες  αὐτοῦ τοῦ Κέντρου Λαθρομεταναστῶν. Γίνεται ὁ ἔλεγχος, χωρίς νὰ ἔχῃ  ἀναφερθῆ  κάποιο κρούσμα στὸ Κέντρον αὐτὸ μέχρι στιγμῆς!
...................
Ἄγγελος Λιβαθινὸς
Καθηγ. Μαθηματικῶν

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 13.04.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Κρουσμάτων καί Θανάτων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 13.04.20:     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί 
2.  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ
  
Ι. ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Σήμερα, 13 Ἀπριλίου 2020, ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως ἄλλα 31 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊοῦ στὸν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ τῆς Ἑλλάδος!

1.  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:  
Ἀπό 03.03.20 μέχρι  σήμερον (42αν ἡμέρα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2055, δηλαδή  Μ.Ο. κρουσμάτων:  48,9 κρούσματα ἀνά ἡμέραν, ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 
2. ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ἐπί πλέον, οἱ νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 03.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 99 (ποσοστόν: 4,8% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν κρουσμάτων, καί ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ νεκρῶν: 2,4 νεκροί  ἀνά ἩΜΕΡΑΝ )  στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ !
 
* Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ ΠΡΑΣΙΝΕΣ στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ κρουσμάτων (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.

β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
 
* Παραμένει καὶ σήμερα ἡ ἐκτίμηση:
Ὅπως δείχνουν καὶ τὰ δύο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ  συχνοτήτων Ἡμερησίων κρουσμάτων, καὶ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ συχνοτήτων Ἀθροιστικῶν κρουσμάτων), παρατηρεῖται τελευταίως ἕνας σχεδὸν σταθερὸς ρυθμὸς μεταβολῆς τῶν κρουσμάτων!
 
 2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ   ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η  ΜΑΥΡΗ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
.................
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
#ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ
....................................
ΙΙ.   ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ἐπειδή ἀπό τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείας δὲν ἔγινε  ΟΥΤΕ  καὶ  ΣΗΜΕΡΑ  εἰδική μνεία (ἀγνοοῦντες  ἐμεῖς τὸν λόγον αὐτῆς τῆς παραλείψεως!) γιὰ τὰ ἐκτὸς τοῦ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ τῆς Ἑλλάδος κρούσματα κορωνοϊοῦ ( ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΟΙΟΝ,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ριτσώνας,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, κλπ), παρουσιάζουμε τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὅπως εἶχαν διαμορφωθῆ ἀπὸ 05.04.20:
 
1. ) ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ( Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολον τῶν κρουσμάτων μεταξύ τῶν 383 ἐπιβατῶν (ναυτικῶν καὶ ταξειδιωτῶν) εἶναι  121.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν προέλευση τῶν ἐπιβατῶν, οἱ ὁποῖοι διεγνώσθησαν θετικοὶ στὸν Ἰόν τοῦ Κορωνοϊοῦ:
Εἶναι: Τοῦρκοι 65, Ἰνδονήσιοι 17, Οὐκρανοί 16, Ἕλληνες 5, Οὐζμπεκιστανοί 6, Μολδαβοί 3, Κουβανοί 2, Βούλγροι 1, Ἀμερικανοί(ΗΠΑ) 1, Κιργιστανοί 1, Λευκορῶσσοι 1.
2. ) ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολο τῶν κρουσμάτων κορωνοϊοῦ μεταξύ τῶν 2.800 Λαθρομεταναστῶν τούῦΚέντρου Ριτσώνας παραμένει τὸ ἴδιο, δηλαδὴ εἶναι 23.
3. )  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ  (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
 Στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, ὅπου στεγάζονται περὶ τοὺς 1800 Λαθρομετανάστες, ἔχουμε ἕνα (1) κρούσμα.-
4)  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΣΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ( ἀπὸ 10.04.20)
     Ὁ χῶρος αὐτὸς ἐλέγχεται, διότι ἕνα κρούσμα τοῦ συνοικισμούῦ Τσιγγάνων στὴν Λάρισσα ( βλ. άνω, Νέα Σμύρνη Λάρισσας) εἶχε ἐπαφὲς μὲ τοὺς Λαθρομετανάστες  αὐτοῦ τοῦ Κέντρου Λαθρομεταναστῶν. Γίνεται ὁ ἔλεγχος, χωρίς νὰ ἔχῃ  ἀναφερθῆ  κάποιο κρούσμα στὸ Κέντρον αὐτὸ μέχρι στιγμῆς!
...................
Ἄγγελος Λιβαθινὸς
Καθηγ. Μαθηματικῶν

Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 12.04.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Κρουσμάτων καί Θανάτων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 12.04.20:     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί 
2.  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ
Ι. ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Σήμερα, 12 Ἀπριλίου 2020, ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως ἄλλα 33 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊοῦ στὸν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ τῆς Ἑλλάδος!
 
1.  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:  
Ἀπό 03.03.20 μέχρι  σήμερον (41ήν ἡμέρα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2024, δηλαδή  Μ.Ο. κρουσμάτων:  49,4 κρούσματα ἀνά ἡμέραν, ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 
2. ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ἐπί πλέον, οἱ νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 03.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 98 (ποσοστόν: 4,8% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν κρουσμάτων, καί ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ νεκρῶν: 2,4 νεκροί  ἀνά ἩΜΕΡΑΝ )  στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ !
 
* Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
 
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ ΠΡΑΣΙΝΕΣ στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ κρουσμάτων (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
 
* Παραμένει καὶ σήμερα ἡ ἐκτίμηση:
Ὅπως δείχνουν καὶ τὰ δύο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ  συχνοτήτων Ἡμερησίων κρουσμάτων, καὶ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ συχνοτήτων Ἀθροιστικῶν κρουσμάτων), παρατηρεῖται τελευταίως ἕνας σχεδὸν σταθερὸς ρυθμὸς μεταβολῆς τῶν κρουσμάτων!
 
 2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἡμερησίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
α) Οἱ   ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  στῆλες ( Ῥάβδοι)  δείχνουν τὴν κατανομήν τῶν ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ῬΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Συχνοτήτων ἩΜΕΡΗΣΙΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἡ κορυφὴ ἑκάστης Ῥάβδου  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η  ΜΑΥΡΗ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ἡμέραν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα.
.................
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
#ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ
....................................
ΙΙ.   ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ἐπειδή ἀπό τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείας δὲν ἔγινε  ΟΥΤΕ  καὶ  ΣΗΜΕΡΑ  εἰδική μνεία (ἀγνοοῦντες  ἐμεῖς τὸν λόγον αὐτῆς τῆς παραλείψεως!) γιὰ τὰ ἐκτὸς τοῦ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ τῆς Ἑλλάδος κρούσματα κορωνοϊοῦ ( ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΟΙΟΝ,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ριτσώνας,  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, κλπ), παρουσιάζουμε τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὅπως εἶχαν διαμορφωθῆ ἀπὸ 05.04.20:
 
1. ) ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ( Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολον τῶν κρουσμάτων μεταξύ τῶν 383 ἐπιβατῶν (ναυτικῶν καὶ ταξειδιωτῶν) εἶναι  121.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν προέλευση τῶν ἐπιβατῶν, οἱ ὁποῖοι διεγνώσθησαν θετικοὶ στὸν Ἰόν τοῦ Κορωνοϊοῦ:
Εἶναι: Τοῦρκοι 65, Ἰνδονήσιοι 17, Οὐκρανοί 16, Ἕλληνες 5, Οὐζμπεκιστανοί 6, Μολδαβοί 3, Κουβανοί 2, Βούλγροι 1, Ἀμερικανοί(ΗΠΑ) 1, Κιργιστανοί 1, Λευκορῶσσοι 1.
2. ) ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
Τὸ σύνολο τῶν κρουσμάτων κορωνοϊοῦ μεταξύ τῶν 2.800 Λαθρομεταναστῶν τούῦΚέντρου Ριτσώνας παραμένει τὸ ἴδιο, δηλαδὴ εἶναι 23.
3. )  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ  (Δὲν ὑπάρχει νέα ἐνημέρωση!!!)
 Στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Μαλακάσας, ὅπου στεγάζονται περὶ τοὺς 1800 Λαθρομετανάστες, ἔχουμε ἕνα (1) κρούσμα.-
4)  ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΣΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ( ἀπὸ 10.04.20)
     Ὁ χῶρος αὐτὸς ἐλέγχεται, διότι ἕνα κρούσμα τοῦ συνοικισμούῦ Τσιγγάνων στὴν Λάρισσα ( βλ. άνω, Νέα Σμύρνη Λάρισσας) εἶχε ἐπαφὲς μὲ τοὺς Λαθρομετανάστες  αὐτοῦ τοῦ Κέντρου Λαθρομεταναστῶν. Γίνεται ὁ ἔλεγχος, χωρίς νὰ ἔχῃ  ἀναφερθῆ  κάποιο κρούσμα στὸ Κέντρον αὐτὸ μέχρι στιγμῆς!
...................
Ἄγγελος Λιβαθινὸς
Καθηγ. Μαθηματικῶν