Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ: 20 θέσεις για την Παγκοσμιοποίηση και τα κινήματα για την Εθνική Κυριαρχία – Η ‘παραφωνία’ της Χρυσής Αυγής !

Εἰσαγωγικὸν ΣΧΟΛΙΟΝ τοῦ Ἱστολογίου:  

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ, ἀποκαλυπτική καί Ἐπίκαιρη Πολιτική Ἀνάλυση στούς σημερινούς καιρούς, κατά τούς ὁποίους ΣΥΣΣΩΜΟΝ τό Θλιβερόν Ἑλληνικό Πολιτικό Σύστημα ἔχει ἐπιδοθῆ σέ ἕνα ΑΓΡΙΟ καί ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ! 

..............................................................

   1.    To Μέτωπο για την Κοινωνική και Εθνική Απελευθέρωση (ΜΕΚΕΑ), από τον καιρό της ίδρυσής του, πάλευε για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, που στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι ο μοναδικός τρόπος για τη ρήξη με τη Νέα Διεθνή Τάξη (ΝΔΤ). Δηλαδή αυτή που επέβαλε η Υπερεθνική Ελίτ (Υ/Ε), η οποία τη διαχειρίζεται, και τελικά μπορεί και ν’ αποδειχθεί ότι είναι υπαίτια για τη μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή, αν όχι και την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη.

  2.  Οι ιδέες που ενστερνίζεται το ΜΕΚΕΑ έχουν ήδη αγκαλιαστεί από τα λαϊκά στρώματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πράγμα που έχει οδηγήσει σε μια μαζική επίθεση από την Υπερεθνική Ελίτ για να συντρίψει κάθε παρόμοιο κίνημα.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

«Βροχὴ» διαττόντων ἀστέρων ( «πεφταστέρια») στὸν βραδυνὸν Οὐρανὸν τῆς 12ης καὶ 13ης Αὐγούστου

«Βροχὴ» διαττόντων ἀστέρων ( «πεφταστέρια»)
στὸν βραδυνὸν Οὐρανὸν τοῦ διημέρου
12ης  καὶ 13ης  Αὐγούστου
Ὑπό τοῦ Λιβαθινοῦ Ἀγγέλου
Καθηγητοῦ Μαθηματικῶν
 
Ἕνα ἀπὸ τὰ  πλέον ἐντυπωσιακὰ φαινόμενα τοῦ οὐρανοῦ, κατὰ τὴν καλοκαιρινὴν περίοδον, εἶναι ἡ αἰφνιδία ἐμφάνιση στὸν Οὐρανὸ, κατὰ τὶς  βραδυνὲς ὧρες, κινουμένων φωτεινῶν "σωμάτων", τὰ ὁποῖα ἀφήνουν συχνὰ πίσω τους μίαν ἐντόνως φωτεινὴν οὐρά, καὶ ἀμέσως, μετὰ 2-3 δευτερόλεπτα, ἐξαφανίζονται!

Ἀφοῦ, δηλαδή, κατὰ τὴν ἀστραπιαία κίνησήν των, λάμψουν στὸν οὐρανὸν  ἐπὶ 2-3 δευτερόλεπτα σὰν φωτοβολίδες μὲ ἔντονην λάμψη, σβήνουν καὶ ἐξαφανίζονται μέσα εἰς τὴν γηΐνην ἀτμόσφαιρα.
Αὐτὰ τὰ  φωτεινὰ σώματα ὀνομάζονται μ ε τ έ ω ρ α .(1)
Ἡ ἐπιστήμη τῆς Ἀστρονομίας  διακρίνει τὰ  μ ε τ έ ω ρ α , ἀναλόγως τοῦ μεγέθους των, σὲ  δ ι ά τ τ ο ν τ ε ς  ἀστέρες,  σὲ β ο λ ί δ ε ς,   καί  σὲ   μ ε τ ε ω ρ ί τ ε ς.
 Κάθε χρόνο, καὶ κατὰ τὸ διάστημα 9-14  Αὐγούστου, παρατηροῦμε κατά τὶς βραδυνὲς ὧρες στὸν Οὐρανὸ πλῆθος διαττόντων ἀστέρων, ποὺ διασχίζουν τὸν νυκτερινὸν Οὐρανὸν, ἐμφανιζομένων αἰφνιδίως, καὶ μὲ ἔντονη λάμψη γιὰ 2-3 δευτερόλεπτα, ἀκολούθως δὲ  αὐτοὶ ἐξαφανίζονται στὴν ἀτμόσφαιρα. Αὐτοὶ οἱ διάττοντες  τοῦ Αὐγούστου ὀνομάζονται καὶ Περσεῖδες ( ὀνομ.  ὁ Περσείδης), ἐκ τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Περσέως.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Ο Κορωνοϊός, τό Ιερατείον τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καί τὸ Ελληνικόν Προτεκτοράτον !

Ο Κορωνοϊός,  τό  Ιερατείον  τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καί τὸ Ελληνικόν Προτεκτοράτον !
 [ Ή : Μέ ποία κριτήρια επιτρέπεται ή απαγορεύεται, λόγω κορωνοϊού,
η Είσοδος Επισκεπτών από άλλες χώρες στήν Ελλάδα; ]
Τού Άγγελου  Λιβαθινού
Καθηγητού τών Μαθηματικών

 Ὅποιος  παρακολουθεί  τακτικώς τὰ επιδημιολογικά δεδομένα γιά τόν κορωνοϊόν, τὰ οποία δημοσιοποιεί  καθημερινώς γιά τίς διάφορες χώρες τής Υφηλίου ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας),  δέν  θα πεισθή, ότι  η απόφαση τής Ελληνικής κυβερνήσεως περί αποκλεισμού  ή μή  επισκεπτών στήν Ελλάδα, προερχομένων από συγκεκριμένες χώρες εδράζεται αποκλειστικώς επί τών επιδημιολογικών δεδομένων!

 Μελετώντες, λοιπόν,  τά επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά δημοσιοποιούνται υπό τού Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας μέχρι καί Κυριακή, 28 ιουνίου 2020, διαπιστώνουμε, ότι ο αποκλεισμός κάποιων χωρών από τήν ελεύθερην είσοδο υπηκόων τους στήν Ελλάδα, μέ τὸ ταυτόχρονο «πράσινο φώς»  σέ ωρισμένες άλλες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν δυσμενέστερα επιδημιολογικά δεδομένα γιά τόν κορωνοϊόν,  δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, τὰ οποία  φαίνεται νά μήν  απαντώνται επί τὴ βάσει τών στοιχείων, τὰ οποία δημοσιοποιεί καθημερινώς ο ΠΟΥ.
ταυτόχρονο «πράσινο φώς»
Προς μίαν αξιόπιστον διερεύνηση καί εξήγηση τών ανωτέρω ερωτημάτων,  παρουσιάζουμε κατωτέρω, ενδεικτικώς, μερικά πραγματικά  καί αντικειμενικά στοιχεία, τὰ οποία, εν τέλει, δέν συνηγορούν στήν διακαιολόγηση  τών Κυβερνητικών  «αποφάσεων», περί αποκλεισμού κάποιων χωρών μέ  τήν ταυτόχρονη ελευθερία επισκέψεως στήν Ελλάδα υπηκόων άλλων, συγκεκριμένων χωρών!
Τὰ παρουσιαζόμενα στοιχεία στηρίζονται  εις τόν  επιδημιολογικόν δείκτην τών ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  ανά εκατομμύριον κατοίκων τής κάθε χώρας, δηλαδή στηρίζονται σέ έναν δείκτη, ο οποίος, ως κοινόν μέτρον γιά όλες τίς χώρες, αποτελεί ένα  λίαν αξιόπιστον κοινόν μέτρον  τής  διασποράς του κορωνοϊού σέ κάθε χώρα!
Επί τὴ βάσει, λοιπόν, τής κυβερνητικής « αποφάσεως»,
1)      Απαγορεύουν τήν είσοδον στήν Ελλάδα ταξειδιωτών προερχομένων από τήν Βρετανία, η οποία έχει τόν εξής βασικόν επιδημιολογικόν δείκτη ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ:
- Κρούσματα ανά εκατομμύριον κατοίκων της: 4.817.
Δηλαδή, η Βρετανία έχει 4.817 κρούσματα κορωνοϊού ανά εκατομμύριον κατοίκων της!

    2) Ταυτοχρόνως, μέ τήν ίδια κυβερνητικήν « απόφασην» , επιτρέπουν τήν είσοδον στήν
         Ελλάδα επισκεπτών από τίς εξής (π.χ.) χώρες, μέ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ επιδημιολογικά  επίσημα δεδομένα ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ:
α)  από τὸ ΒΕΛΓΙΟΝ, μέ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ανά εκατομμύριον κατοίκων: 5.330
β)  από τήν ΙΣΠΑΝΙΑ, μέ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ανά εκατομμύριον κατοίκων: 6.295
γ) από τὸ ΛΟΥΞΕΜΟΥΡΓΟΝ: μέ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ανά εκατομμύριον κατοίκων: 6.909
 (  Γιά τήν απεικόνιση αυτών τών στοιχείων,  βλ. κορυφές τών Ράβδων στό κατωτέρω Στατιστικόν Διάγραμμα)
  Παρόμοια  συμπεράσματα συνάγονται, εάν λάβουμε υπ' όψη, ένα άλλο κοινόν μέτρον,  τόν επιδημιολογικόν δείκτη τών ΘΑΝΑΤΩΝ ανά εκατομμύριον κατοίκων (Βλ. κορυφές  τεθλασμένης  γραμμής  στό κατωτέρω Στατιστικόν Διάγραμμα).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τά κριτήρια αποκλεισμού χωρών στήν ελεύθερη  μετακίνηση υπηκόων τους πρός τήν Ελλάδα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ καθαρώς ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ!
 Τά ανωτέρω μάλιστα στοιχεία τών δύο αξιοπίστων  επιδημιολογικών δεικτών μετατρέπουν τήν αρχικήν υποψία του αντικειμενικού παρατηρητού σέ  βεβαιότητα, ότι τά κριτήρια, ειδικώς γιά τήν Βρετανία , είναι ΚΑΘΑΡΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ!  Στά ίδια συμπεράσματα καταλήγει ο στοιχειωδώς ενημερωμένος ερευνητής  καί γιά τούς αποκλειομένους Επισκέπτες τής  Ελλάδος, προερχομένους  εκ Ρωσσίας!
Τό παρουσιαζόμενον εδώ Στατιστικόν διάγραμμα φωτίζει τήν κατάσταση καί τά διαφαινόμενα  πολιτικά παίγνια τού  Ιερατείου τής ΕΕ, τά οποία υλοποιεί ασμένως ως υποτακτική καί υποτελής η «κυβέρνηση» τών Αθηνών. Σ’αυτό τὸ Στατιστικό Διάγραμμα, ο αναγνώστης έχει τήν δυνατότητα νά παρακολουθήση τίς (μπλέ) ΡΑΒΔΟΥΣ, οι οποίες δείχνουν ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ανά εκατομμύριον κατοίκων τής κάθε χώρας, καί θά διαπιστώση αυτήν τήν μεθόδευση, τήν οποίαν περιγράψαμε!
 Υποψιαζόμεθα, λοιπόν,  καί εν συνεχεία εκτιμάμε μετά βεβαιότητος, ότι τό 4ον Ράϊχ  τής ΕΕ  επιδιώκει νά «τιμωρήση» τήν Βρετανία, επειδή είχε τό «θράσος», μέ τὸ επαναστατικό της  Brexit,  νά αποχωρήση από τήν σφηκοφωληά τής γερμανοκρατούμενης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καί η Ελλάδα, ως τό άθλιον Προτεκτοράτον τής Γερμανίας καί του Ιερατείου τής ΕΕ, υλοποιεί τίς κατάπτυστες αυτές μεθοδεύσεις, οι οποίες, εν τέλει, αποβαίνουν καί εις βάρος τής χώρας μας!
Αλλά, γι αυτούς, πού «κυβερνούν» τήν Ελλάδα, από τής εποχής μετά τήν δολοφονία τού Κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια, μέχρι καί σήμερα, σέ κάθε τους ενέργεια προέχει ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, αλλά προέχει ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝΩΝ τών εκάστοτε αθλίων Ελληνοφώνων Πολιτικών!
 Θα αντιτείνει ίσως κάποιος, ότι  «μά υπάρχουν καί οι επιστήμονες ιατροί! Δικές τους πρέπει νά είναι οι αποφάσεις αυτές !».  Πράγματι, πρέπει νά είναι τών ιατρών οι αποφάσεις περί τού από ποιές χώρες επιτρέπεται νά έλθουν επισκέπτες στήν Ελλάδα, λόγω κορωνοϊού! Αποφάσεις μέ καθαρώς ιατρικά καί επιδημιολογικά κριτήρια!  Μέ αυτά τὰ κριτήρια,όμως,  η Βρετανία καί η Ρωσσία δέν  θα απεκλείοντο  από τήν δυνατότητα νά επισκεφθούν τήν χώρα μας οι υπήκοοί τους! Καί τούτο, διότι έχουν καλλίτερους επιδημιολογικούς δείκτες από άλλες χώρες ( π.χ, Βέλγιον Λουξεμβούργον, Ισπανία, κλπ), στίς οποίες η ελληνική Κυβέρνηση  ανοίγει διάπλατες τίς πόρτες γιά τήν είσοδον υπηκόων της στήν Ελλάδα!
Αλλά στήν προκειμένην περίπτωση οι αποφάσεις  αποκλεισμού τών χωρών αυτών ( Βρετανίας, Ρωσσίας)  είναι εμφανέστατον, ότι δέν είναι τών ιατρών! Άλλωστε,  οι «αποφάσεις»  αυτές ελήφθησαν  στό Μέγαρον Μαξίμου. Καί, όπως όλοι γνωρίζουμε, στό Μέγαρον Μαξίμου λαμβάνονται πολιτικού καί όχι ιατρικού χρακτήρος αποφάσεις.
 
Ακόμη καί αυτή, λοιπόν,  η εξοργιστική μεθόδευση τού Ιερατείου τής ΕΕ στό ζήτημα τών επισκεπτών στήν χώρα μας, εν συνεργασία μέ τήν εγχώρια Κυβέρνηση τού ελληνικού προτεκτοράτου, γιά νά «τιμωρήσουν», ως φαίνεται, τήν Βρετανία καί τήν Ρωσσία, δείχνει μέ βεβαιότητα,
ότι η Ελλάς ήδη ευρίσκεται σέ βαθειά ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ, από τήν οποίαν οφείλει νά βγή, άν θέλη νά επιβιώση ως Έθνος!
Καί αυτό μπορεί άμεσα νά επιτευχθή ΜΟΝΟΝ μέ ένα γενναίο καί επαναστατικό GREXIT (όπως στήν Βρετανία μέ τὸ BREXIT), δηλαδή μέ τήν άμεσον ΕΞΟΔΟΝ τής χώρας μας από τὰ δεσμά τής ΕΕ καί τού Ευρώ!
Έτσι μόνον μπορούν νά τεθούν  οι στέρεες βάσεις
·         γιά τήν Εθνικήν Ανεξαρτησία τής (ήδη υποτελούς)  Ελλάδος,
·         γιά τήν Οικονομικήν της Αυτοτέλεια, καί εν συνεχεία
·         γιά τήν Κοινωνικήν της Απελευθέρωση!-

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ..: Βασίλης Τράπαλης

ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ....
 ( Βασίλης Τράπαλης)
  
Μέ βαθύτατη θλίψη επληροφορηθήκαμε τό δυσάρεστο γεγονός τής αποδημίας εις Κύριον τού εξαίρετου φίλου καί σπάνιου Ανθρώπου, Βασίλη Τράπαλη!
Ο Βασίλης, πρό τριμήνου περίπου έχασε τόν αγαπημένο του γυιό, Άκη! Καί δέν άντεξε τόν χαμό τού σπλάχνου του!
  Ο έντιμος καί αξιαγάπητος αυτός άνθρωπος είχε αποκτήσει δεσμούς μέ τό χωριό μας, τόν Καρδαμά, καί ιδιαιτέρως μέ τόν Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά " Κωστής Παλαμάς" !

Σέ κάθε Εκδρομή τού Συλλόγου (από τό 1978, μέχρι τό 1991), ο Βασίλης ήτανε ο αγαπημένος μας Οδηγός!  Καί σέ κάθε Εκδήλωση τού Συλλόγου μας, πάντοτε παρών, κι άς μήν ήτανε Καρδαμαίος!
Μέ τό χαμόγελό του, μέ τήν καλωσύνη του, καί μέ τήν ακένωτη ευχάριστη διάθεσή του, εξασφάλιζε στά μέλη τού Συλλόγου μας, που συνταξίδευαν ή εδιασκέδαζαν μαζί του, μίαν ανεπανάληπτα εορταστική καί φιλική διάθεση!

  Δυστυχώς, τό θλιβερό γεγονός περιήλθε εις γνώσην μας, μετά τήν Κηδεία! Καί δέν παρευρεθήκαμε στήν εκφορά τής σορού από τόν Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αμαλιάδος!
Φίλε Βασίλη, θά είσαι πάντα στήν Καρδιά μας!
Αιωνία σου η μνήμη!
Θερμά συλλυπητήρια στήν ευγενικήν Οικογένειά του!

 Καί ο μεγάλος Θεός, νά αναπαύση τήν ψυχούλα σου καί από τό δυσβάστακτο βάρος τής απωλείας τού αγαπημένου σου γυιού, Αλέξανδρου, απωλείας τήν οποίαν δέ άντεξες!
   
Στήν ΜΝΗΜΗ τού αγαπημένου μας Βασίλη Τράπαλη, δημοσιεύουμε μία παλαιά φωτογραφία, μέ τό Λεωφορείο του έξω από τά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς", τό καλοκαίρι τού 1981, καθώς ετοιμαζόμαστε νά πραγματοποιή- σουμε τότε Εκδρομή τού Συλλόγου μέ Οδηγόν μας, όπως πάντα, αυτόν τόν αξιαγάπητον Άνθρωπον! 

  Φίλε Βασίλη, μέ θλίψη σέ αποχαιρετούμε μέ μίαν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ μελωδία τού Κώστα Χατζή καί τής Σώτιας Τσώτου, Μελωδία- Ύμνον στήν ανθρώπινη Φιλία : "ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ..." ! 
Ο (εδώ καί 42 καί πλέον χρόνια ) φίλος σου, Άγγελος, καί τά μέλη τού Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά " Κωστής Παλαμάς", Σύλλογος τόν οποίον τόσο αγάπησες!

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

Παγκοσμιοποίηση, η «Μαύρη Εξέγερση» και η «Αριστερά»


Παγκοσμιοποίηση, η «Μαύρη Εξέγερση» και η «Αριστερά»
( Ανακοίνωση τού Μετώπου γιά τήν Κοινωνική καί Εθνικήν Απελευθέρωση- ΜΕΚΕΑ)

  Η έκρηξη οργής των μαύρων στις ΗΠΑ για την κτηνώδη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, που μετατράπηκε σε παναμερικανική εξέγερση, είναι εν πολλοίς δικαιολογημένη και οδήγησε, πέραν των επιθέσεων εναντίον αστυνομικών τμημάτων, και σε μη ελεγχόμενες από τους φιλελεύθερους παγκοσμιοποιητές καταστάσεις, όπως οι επιθέσεις στο CNN, σε τράπεζες και σε άλλα σύμβολα της υπερεθνικής ελίτ
 Βέβαια, δεν είδαμε παρόμοιας έκτασης εξέγερση την
εποχή Ομπάμα, στην οποία επίσης υπήρχαν πολλά περιστατικά φόνων από μπάτσους, ούτε όταν βομβάρδιζε παρέα με τη Χίλαρι τον λαό της Λιβύης και το καθεστώς Καντάφι, που αγωνιζόταν για τους μαύρους της Αφρικής.
  Οι λόγοι του κύκλου της βίας στην Αμερική ανάγονται όχι μόνο σε φυλετικές προκαταλήψεις που προέρχονται από παλιά και εκδηλώνονται ακόμα και σήμερα σε σώματα του κράτους όπως η Αστυνομία, αλλά και σε ανταγωνισμούς που είναι αναπόφευκτοι σε μια παγκοσμιοποιητική πολυπολιτισμική κοινωνία όπου αυτό που «ενώνει» τους πολίτες είναι ο καταναλωτισμός και ο ατομικισμός, ενώ παράλληλα καλλιεργείται έντονα από το κατεστημένο ο διαχωρισμός με βάση το χρώμα του δέρματος, το φύλο, τη σεξουαλικότητα και άλλα πολιτικά ασήμαντα χαρακτηριστικά, δηλαδή οι λεγόμενες «πολιτικές ταυτότητας».
  Ο κυριότερος λόγος όμως είναι οι βαθιές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που έχουν φτάσει σε πρωτοφανή ύψη λόγω της εμβάθυνσης και επέκτασης τις τελευταίες δεκαετίες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο της Νέας Διεθνούς Τάξης της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης —και όχι απλώς λόγω του «καπιταλισμού», όπως διακηρύσσει η παλαιολιθική αντισυστημική αριστερά που σήμερα διαδηλώνει στην Ελλάδα γενικώς και αορίστως «κατά του ιμπεριαλισμού, του καπιταλισμού και του ρατσισμού», λες και ζούμε κάπου στη δεκαετία του ’60!
 Οι ανισότητες αυτές βγαίνουν στο προσκήνιο ανά πάσα στιγμή, αρκεί να υπάρξει μια αφορμή για να ανάψει το φιτίλι. Έτσι, σήμερα στις ΗΠΑ, όπου ήρθε να προστεθεί και η μεγάλη πανδημία του κορωνοϊού με δεκάδες χιλιάδες θύματα κυρίως ανάμεσα στα φτωχά στρώματα και ειδικά τους Αφροαμερικανούς, καθώς και η πελώρια οικονομική κρίση που την ακολουθεί και έχει ήδη προκαλέσει 30 εκατομμύρια νέους ανέργους, η εξέγερση βέβαια μαζικοποιείται από πλατιά λαϊκά στρώματα που βλέπουν ότι το μέλλον τους είναι προδιαγεγραμμένο προς την εξαθλίωση.

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Ἡ ΔΙΩΞΗ τῶν Πατρίων Παραδόσεων καί ἡ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τῶν Ἑλλήνων !!!

                   ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ τοῦ Κορωνοϊοῦ :
Ἡ ΔΙΩΞΗ τῶν Πατρίων Παραδόσεων καί ἡ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τῶν Ἑλλήνων !!!

  Ἔχουμε εἰπῆ κατ' ἐπανάληψη καί μετ' ἐπιτάσεως, ὅτι, μέ ἀφορμή τήν ἐμφάνιση τῆς Ἐπιδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τήν ἐξ αὐτοῦ ἀδήριτον ἀνάγκη νά ληφθοῦν κάποια μέτρα, ἴσως ἐν πολλοῖς ἀντιδημοφιλῆ, ή καί ἀντιδημοκρατικά πρός χάριν τῆς Δημοσίας Ὑγείας,
   ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ (γνωστοί βυσσοδομοῦντες κατά τῶν κοινωνικῶν καί δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καί τῆς ἐκφράσεως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν), θά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ
* νά ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΟΥΝ, νά ΣΤΡΕΒΛΩΣΟΥΝ, καί νά ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΟΥΝ κάθε πλευρά τῆς Κοινωνικής δραστηριότητος, κάθε ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ, καί, ἔστω σχετικῶς, ΕΛΕΥΘΕΡΟ (μέχρι τοῦδε) θεσμό τῆς Κοινωνίας μας, αλλά καί
* νά "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ" κάθε ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, καί Ε Φ Ι Α Λ Τ Ι Κ Ο μέτρο κατά ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΘΕΣΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ, καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ μέσα στήν τάλαινα Ἑλληνική Κοινωνία! 
   Τά παραδείγματα, πλέον, εἶναι ἀρκετά, ἐπαληθεύοντα εἰς τό ἀκέραιον τίς ἐκφρασθεῖσες ἀνησυχίες μας!
Ἀρκεῖ νά ἀναφερθοῦν δύο μόνον, γιά νά καταστῆ, ἀκόμη καί στόν πλέον δύσπιστον ἤ ἀφελήν, σαφής ἡ "κυβερνητική" στόχευση κατά ΘΕΣΜΩΝ καί ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ τῆς πλειοψηφίας ( καί ὄχι ἁπλῶς κατά κάποιοων περιθωριακῶν μονάδων!):
1) Εἴδαμε, ἐπί παραδείγματι, τίς ἀπαίσιες καταδιώξεις ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ἱερέων καί τῶν μέ τά Ἱερά τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ἐκκλησίας ἐνασχολουμένων, εἴτε διότι περιέφεραν ἀνά τήν πόλη καί ἐπάνω σέ ... καρότσα αὐτοκινήτου τήν Ἱεράν Εἰκόνα μίας Μονῆς τῆς Αἰγιαλείας, εἴτε διότι ἐτόλμησε ὁ Ἱερεύς νά "κοινωνήση" ( ἀπό τήν ... πίσω πόρτα τής Ἐκκλησίας) ἔνα μικρό παιδάκι καί τόν Πατέρα του!!!
Ἀλλά παρακολουθοῦμε διαβάζοντες καί τά ζοφερά προβλεπόμενα γιά τούς Ιερούς Ὀρθοδόξους Ναούς, ἀπό τήν ἐρχομένην Κυριακή, 17 Μαΐου, τά ὁποῖα θυμίζουν ἐποχές ΔΙΩΞΕΩΝ καί ΧΛΕΥΑΣΜΟΥ τῆς ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ πίστεως τῶν Ἑλλήνων.
Καί, ἐνῶ οἱ "κυβερνῶντες" ἐπιδεικνύουν τόση ἐχθρότητα καί τέτοιαν ἀπαξίαν γιά τήν ΠΙΣΤΗ τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν, τήν ἴδια στιγμή ἀφήνουν νἀ "ἀλωνίζουν" στήν χώρα οἱ ὀλίγοι, ἀλλά ἐπαρκῶς θορυβοῦντες, πιστοί ἄλλων δογμάτων!
Πρόσφατον εἶναι τό ἀπαράδεκτον ἀπό πάσης ἀπόψεως ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ἐπί τῆ βάσει τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύεται ἀκόμη καί ἡ ΚΩΔΩΝΟΚΡΟΥΣΙΑ  καί ἡ λειτουργία τῶν Μεγαφώνων (!!!) στούς Ὀρθοδόξους Ἱερούς Ναούς (λές καί οἱ καμπάνες  ΄ἤ τά μεγάφωνα  μεταδίδουν τόν... κορωνοϊό!!!), ἀλλά τήν ἴδια στιγμή( γιά νά μήν κατηγορηθῆ η "κυβέρνηση" γιά ...ρατσισμό-ἀπό ποίους, ἄρα γε; !!!) ἀφήνει ἀνενόχλητους τούς ΜΟΥΕΖΙΝΗΔΕΣ νά διαλαλοῦν τήν Μουσουλμανική πραμάτεια τους, φωνασκοῦντες ἀπό τούς Μιναρέδες!!!
Δέν καταλαβαίνουν, ὅμως, οἱ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅτι ἔτσι καταδεικνύονται διαπρύσιοι καί ἀδίστακτοι ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ( δηλαδή κατά τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ 98% τοῦ Λαοῦ, που κατοικεῖ αὐτήν τήν χώρα, ἡ ὁποία, ακόμη, ὀνομάζεται Ἑλλάς!).
2) Δεύτερον τραγικόν παράδειγμα τῆς τυφλῆς κατά ΘΕΣΜΩΝ καί ΠΡΟΣΩΠΩΝ πολιτικῆς τοῦ "κυβερνητικοῦ" κονγκλάβοιυ, εἶναι ἡ πρόσφατος ἐπιχείρηση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ μέσα στίς Αἴθουσες Διδασκαλίας τῶν Λυκείων καί Γυμνασίων, καί οὕτω τῆς συντριβῆς καί τοῦ χλευασμοῦ τῆς Ἱερότητος καί τῆς, μεγίστης παιδαγωγικῆς καί κοινωνικῆς ἀξίας, διδακτικῆς καί μαθησιακῆς διαδικασίας στήν Τάξη.
Μέ ἀφορμή, δηλαδή, τόν Κορωνοϊόν καί τυχόν ἀπουσίες μαθητῶν ἀπό τά μαθήματα, σπεύδουν ἄρον-ἄρον καί ἐγκαθιστοῦν ΚΑΜΕΡΕΣ ... ἀναμεταδόσεως, δῆθεν γιά νά "μποροῦν νά παρακολουθοῦν τό μάθημα καί οἱ ἀπουσιάζοντες" !!!
Τόσο ἁπλά, καί τόσο σκοτεινά καί ἐπαίσχυντα!
Η ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΦΙΕ ( γιά Μαθητές τε καί Καθηγητές!) μέσα στήν ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ!!!
Ποιός νά τό περίμενε! 

Τί ἔχουν νά ἰδοῦν, ὡς φαίνεται, ἀκόμη τά μάτια μας, σ' αὐτήν τήν χιλιοβασανισμένη καί τάλαινα Χώρα! Μέ τόσους καί τέτοιους ἄχρηστους καί ἐπικίνδυνους ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ "πολιτικούς", ἄν ἐξακολουθήσουμε νά μένουμε ἀδρανεῖς, μοιραῖοι καί ἄβουλοι !!!-
Ἄγγελος Λιβαθινός
.....................
Διαβάστε καί τό ἐξαίρετον ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ, κ. Μπουζάκη, στήν Πελοπόννησον Πατρῶν!
            

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Τα συστημικά αίτια της κρίσης του κορωνοϊού και το ιστορικό δίλημμα για την ανθρωπότητα

      Τα συστημικά αίτια της κρίσης του κορωνοϊού

      και το ιστορικό δίλημμα για την ανθρωπότητα

             [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗN ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΕΚΕΑ)]
Η πελώρια και πρωτοφανής κρίση της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού, τέτοια που δεν υπήρξε άλλη στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε έκταση, διάδοση και κίνδυνο για την ίδια τη συνέχιση του ανθρώπινου γένους, προβλέπεται να έχει –και ήδη έχει–συγκλονιστικές συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο σε σχέση με τη ζωή και την υγεία των εκατομμυρίων άμεσων θυμάτων του, αλλά και την οικονομική ζωή των ίδιων αλλά και των πολλαπλάσιων έμμεσων θυμάτων του που κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή, χωρίς βέβαια να προσμετρήσουμε τις ψυχολογικές και άλλες συνέπειες.  
  Το κρίσιμο επομένως ερώτημα που ανακύπτει για το ίδιο το μέλλον του ανθρώπινου γένους είναι αυτό στο οποίο βέβαια οι «συστημικές αναλύσεις» των επίσημων ΜΜΕ δεν μπορούν ν’ απαντήσουν. Και αυτό γιατί περιορίζονται, σαν τους νεκροθάφτες, να μετρούν νεκρούς και το πολύ ν’ αναφέρουν και κάποιες μελέτες τεχνοκρατών για τα τεχνικά αίτια της κρίσης και τις προβλέψεις, αλλά ποτέ για τα συστημικά αίτια της κρίσης, δηλαδή: γιατί προέκυψε η κρίση στην ιστορική αυτή συγκυρία; Ήταν τυχαίο γεγονός ή μήπως ήταν μια κρίση που περίμενε να ξεσπάσει, εάν βέβαια ξεπεράσουμε τις ανόητες συνωμοσιολογικές θεωρίες κάθε είδους που βρίθουν στις μέρες μας.
  
  Ανεξάρτητα επομένως από τις επιμέρους αιτίες της εμφάνισης του  κορωνοϊού, το κρίσιμο ερώτημα για εμάς δεν είναι οι αιτίες του, ακόμη και αν παράχθηκε σε κάποιο εργαστήριο (πράγμα όχι και τόσο περίεργο!), αλλά το πώς εξηγείται η μαζική εξάπλωσή του, γεγονός που αναφέρεται στη συστημική διάστασή του. Το γιατί δηλαδή η παγκόσμια αυτή πανδημία πήρε έκταση που καμία άλλη πανδημία στην ανθρώπινη Ιστορία δεν είχε πάρει, παρά την τεράστια μυθολογία που αναπτύσσεται συστηματικά και αναπαράγεται από πτωχούς τω πνεύματι ότι π.χ. και η εποχική γρίπη περίπου ίδιες συνέπειες έχει! Και αυτό, διότι βέβαια εάν τα αίτια της μαζικής εξάπλωσής του είναι συστημικά, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, τότε είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί ο επόμενος ιός, ακόμη και αν ξεπεράσουμε τον σημερινό, με πολύ βαριές συνέπειες.
  Οι βασικοί θεσμοί αυτού του νέου παγκοσμιοποιημένου συστήματος, όπως ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), η ΕΕ, η αμερικανική ΝAFTA και άλλοι διηπειρωτικοί θεσμοί και συμφωνίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των «απελευθερωμένων αγορών» και μερικών δεκάδων Πολυεθνικών που τις ελέγχουν, μετέφεραν σε χρόνο ρεκόρ το κέντρο της πανδημίας από τη μακρινή Κίνα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και κατόπιν στις ΗΠΑ, προκαλώντας μια πρωτοφανή διασπορά τόσο χρονικά όσο και χωροταξικά, δηλ. γεωγραφικά, ακριβώς δηλαδή σε εκείνες τις αναπτυγμένες χώρες που αποτελούν τα κέντρα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και είναι περισσότερο ενσωματωμένες στη Νέα Διεθνή Τάξη της. 
  Έτσι ένας ιός που κανονικά θα έπρεπε να αφορά μόνο μια επαρχία της Κίνας και ούτε καν ολόκληρη την Κίνα, μετατράπηκε ταχύτατα σε παγκόσμια πανδημία.[i] Είναι, δηλαδή, το επιβεβλημένο από τις Πολυεθνικές άνοιγμα και απελευθέρωση των αγορών για ανθρώπους και εμπορεύματα (αυτό που συνοπτικά ονομάζουμε «Παγκοσμιοποίηση») που αποτελεί το κύριο συστημικό αίτιο της κρίσης, το οποίο σε συνδυασμό με την τεράστια αύξηση της ουσιαστικά ανεξέλεγκτης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων οδήγησε στη σημερινή κρίση και θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε πολλές κρίσεις στο μέλλον.
   Από την άλλη μεριά, κατά ένα όχι περίεργο τρόπο, οι περιφερειακές χώρες όπως η Ελλάδα και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή του Τρίτου κόσμου, δεν πλήγηκαν πολύ, όντας χώρες με μικρότερη συγκέντρωση στην οικονομία και στο βαθμό διεθνοποίησής τους (το οποίο μπορεί να εξηγηθεί και από τον μικρότερο αριθμό διεθνών αεροπορικών συνδέσεων που έχουν αυτές οι χώρες), πέρα από το ζήτημα της μεγαλύτερης αραιοκατοίκησης των ανθρώπων, γενικά στις χώρες αυτές.

Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 03.05.20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ Κορωνοϊοῦ, μέχρι 03.05.20

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ :     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
1. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ  καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Κρουσμάτων Κορωνοϊοῦ, καί 
2.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ καὶ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ   
ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέχρι 03.05.20
 
Ἀπό σήμερα, καί κάθε Ἑβδομάδα, θά παρουσιάζουμε ἐδῶ  τά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἑβδομαδιαίων ( ἀντί τῶν Ἡμερησίων μέχρι τοῦδε)  καί τῶν Ἁθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  καί ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ Κορωνοϊοῦ, ἀπό 01.03.20, ἐπί τοῦ Γενικοῦ Πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 
 
1.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:   Ἀπό 01.03.20 μέχρι  σήμερον (9ην Ἑβδομάδα καταγραφῆς τῶν κρουσμάτων) διαπιστωμένα κρούσματα ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2475, καί κατανέμονται ἀνά ἑβδομάδα, ὅπως δείχνει τό κατωτέρω ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Κ1)  κατανομῆς Ἑβδομαδιαίων Κρουσμάτων 
2. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ  ΘΑΝΑΤΟΙ: Οἱ διαπιστωμένοι νεκροί  ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό 01.03.20 μέχρι σήμερον) ἀνῆλθον  στοὺς 144, στόν ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ, καί  κατανέμονται ἀνά ἑβδομάδα, ὅπως δείχνει τό κατωτέρω ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Θ1) κατανομῆς  Ἑβδομαδιαίων  Θανάτων !  
 Κατωτέρω ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ:
 
 
1.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν ἙΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:
 
α) Ἡ κόκκινη τεθλασμένη γραμμή  δείχνει τὴν κατανομήν τῶν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ κρουσμάτων (Διάγραμμα  κατανομῆς Συχνοτήτων Ἑβδομαδιαίων  κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἑκάστη κορυφὴ τῆς τεθλασμένης  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.
β) Η ΜΠΛΕ τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' ΕΒΔΟΜΑΔΑΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  κατανομῆς Συχνοτήτων ἈΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ κρουσμάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα. 
ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν διαγραμμάτων συχνοτήτων, καταγράφεται μειουμένη τάση κρουσμάτων, Ἑβδομαδιαίων  τε  καί ἀθροιστικῶν

2.1. ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ τῶν Ἑβδομαδιαίων καὶ τῶν Ἀθροιστικῶν  ΘΑΝΑΤΩΝ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν  Γενικὸν Πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος:  
α) Ἡ  καφφέ τεθλασμένη γραμμή  δείχνει τὴν κατανομήν τῶν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ  ΘΑΝΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ κατανομῆς Συχνοτήτων Ἑβδομαδιαίων  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ  ἑκάστη κορυφὴ τῆς τεθλασμένης  μετρᾶται στὸν δεξιὸν  κατακόρυφον ἄξονα.

β) Η  μαύρη   τεθλασμένη γραμμὴ  δείχνει τὴν κατανομὴν τῶν καθ' Ἑβδομάδα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ  Θανάτων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  κατανομῆς ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ Συχνοτήτων  Θανάτων), καὶ ἡ τιμή, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἕκαστον τῶν σημείων-κορυφῶν τῆς τεθλασμένης γραμμῆς, μετρᾶται στὸν ἀριστερὸν κατακόρυφον ἄξονα. - 
 ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν διαγραμμάτων συχνοτήτων, καταγράφεται καί ἐδῶ μειουμένη τάση ΘΑΝΑΤΩΝ, Ἑβδομαδιαίων  τε  καί ἀθροιστικῶν
 
«Ὑγιείας νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος».
[ Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ νόσος εἶναι γείτονες μὲ μεσοτοιχία]
Αίσχύλος, Τραγικός Ποιητής(525-456 π.Χ.)
.-

 Ἄγγελος  Λιβαθινός  Καθηγητής Μαθηματικῶν