Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Μυκηναϊκές Αρχαιότητες τής "Τριανταφυλλιάς": τό ΚΑΣ μεθοδεύει τήν απαξίωσήν τους καί τήν "βοθροποίηση" τής αρχαιολογικής περιοχής!

------------------------------------------------------------
Μυκηναϊκές Αρχαιότητες τής "Τριανταφυλλιάς": 
τό ΚΑΣ μεθοδεύει  τήν απαξίωσήν τους καί  τήν "βοθροποίηση" τής  αρχαιολογικής περιοχής!
Έντονη αντίδραση  τών κοινωνικών Οργανώσεων 
καί τού Λαού  τού Καρδαμά!
......................................


Ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τό οποίον  υποτίθεται, ότι υφίσταται, προκειμένου νά υπερασπίζεται τόν Πολιτισμόν καί τήν Ιστορία τού τόπου μας, αποδέχεται νά παίξει τόν ρόλο τού "επιστημονικού  τσαρλατάνου", προκειμένου νά προωθηθούν πολιτικές καί ιδιοτελείς σκοπιμότητες, τής  " Κυβέρνησης"  τών  δωσιλόγων καί τών εκπροσώπων τού σκληρού πυρήνα τού κομπραδόρικου κεφαλαίου στήν χώρα μας! 
 Τό Κεντρικό  Αρχαιολογικό Συμβούλιο ( ΚΑΣ), στήν συνεδρίασήν του, τής Τρίτης, 21.12.2010,  απώλεσε καί τά τελευταία  ψήγματα επιστημονικής αξιοπρέπειας καί " έσκυψε"  στίς " απαιτήσεις"  τών " κυβερνητικών"  ανδρεικέλων!  Απαξίωσε, μέχρι σημείου προσβολής, τήν παρουσία εκπροσώπων κοινωνικών οργανώσεων στήν ανωτέρω συνεδρίαση καί επέτρεψε στόν πολιτικόν τους προϊστάμενο, τήν κ. Μενδώνη, νά συμπεριφερθή στήν αντιπροσωπεία τεσσάρων Συλλόγων ( Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμά " Κωστής Παλαμάς", Πολιτιστικός Σύλοογος  Φραγκαβίλλας,  Εμπορικός Σύλλογος Αμαλιάδος) μέ τρόπον όχι μόνον ανάρμοστον, αλλά απροκαλύπτως σκαιότατον!  Λές καί είχε απέναντί της  προσωπικούς εχθρούς, καί όχι ανθρώπους, που αγωνίζονται ανιδιοτελώς, γιά τήν υγεία τών πολιτών καί γιά τήν υπεράσπιση τού Πολιτισμού καί τής Ελληνικής Ιστορίας τού τόπου μας!  Καί, κατ'  ουσίαν, τούς απαγόρευσε νά επιχειρηματολογήσουν καί νά υποβάλουν τίς ενστάσεις τους! 
  Αυτή η απίστευτη συμπεριφορά τής κυρίας Μενδώνη καί η " μούγκα"  τών μελών τού ΚΑΣ μπροστά  στήν ασέλγεια τής κυρίας Γ. Γραμματέως τού Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι τών  εκπροσώπων τής κοινωνίας μας, έδωσαν, ως φαίνεται,  τό " πράσινο φώς"  στόν Δήμαρχον Πύργου, κ. Παρασκευόπουλον, νά " ανακοινώνει", ότι  " σέ δύο- τρείς μήνες, θά πάω τά σκουπίδια τού Πύργου στήν Τριανταφυλλιά" ! 
Εζήλωσεν ο κύριος αυτός τήν δόξα τών " ράμπο"  καί τών " τραμπούκων"  τού Πύργου κατά τό 1993-94, όταν ελεηλάτησαν τήν περιοχήν τής τριανταφυλλιάς καί μέ τά μηχανήματά τους συνέτριψαν ένα μεγάλο μέρος τών αρχαίων μνημείων στήν περιοχήν αυτήν! 
 Μέχρι νά τελεσιδικήσει η υπόθεση αυτή, άς τολμήσει ο κύριος αυτός, νά υλοποιήσει τήν ασέβειάν του! Εδώ είμαστε καί θά τόν περιμένουμε! 

 Επειδή, όμως, επιμένουμε, ότι ο ανυπόκριτος καί απροκατάληπτος διάλογος  καί τά επιχειρήματα είναι εκείνα, τά οποία οδηγούν σέ λύσεις, που εξυπηρετούν από όλες τίς πλευρές τίς κοινωνίες, εμείς συνεχίζουμε νά αντιστεκόμαστε στήν ισοπέδωση, όπου επιχειρούν νά οδηγήσουν τόν τόπον μας  οι διάφοροι " ταλιμπάν"  τής δήθεν " αυτοδιοίκησης". 
 Οι κοινωνικές Οργανώσεις καί ο Λαός τού Καρδαμά δέν θά υποκύψουν σέ απειλές, αυθαιρεσίες, προσβολές, καί αλαζονείες, ούτε καί θά αποδεχθούν τήν μετατροπήν τού υδροφόρου ορίζοντα τού Καρδαμαίϊκου ποταμού σέ έναν απέραντο βόθρον όλης τής Ηλείας, αλλά καί θά υπερασπισθούν μέ κάθε μέσον  τήν Ελληνικήν Ιστορία καί τόν Ελληνικόν Πολιτισμόν τού τόπου μας, που ξεπροβάλλει εκθαμβωτικός στούς λόφους τής " Τριανταφυλλιάς" ! 
 Αυτό, άς τό κατανοήσουν καλά ο κύριος Δήμαρχος τού Πύργου ( που πήρε, όπως φαίνεται, τήν " σκυτάλη"  από τόν κ. Λυμπέρη), αλλά καί οι άλλοι συνακόλουθοί του!-  
.................................
Παραθέτουμε, τό τελευταίο έγγραφο- διαμαρτυρία  τών κοινωνικών Οργανώσεων  καί τού Λαού τού Καρδαμά πρός τόν Υπουργόν Πολιτισμού, στόν Πρωθυπουργόν, κ.λπ.
...................................
Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρδαμά   "Κωστής Παλαμάς "
27200 Καρδαμάς Ηλείας, Τηλ. Κινητό: 697-8197763
Ηλεκτρον. Ταχυδρομείον: efkardamas@yahoo.gr
Επικοινωνία: Λιβαθινός Άγγελος, 27200 Καρδαμάς Ηλείας
Τηλ. 6978-197763
Αγροτικός Σύλλογος Καρδαμά
27200 Καρδαμάς Ηλείας
Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμά
27200 Καρδαμάς Ηλείας
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρδαμά
27200 Καρδαμάς Ηλείας
...................................
Καρδαμάς, 27.12.2010,            Αριθ. Πρωτ. 25

ΠΡΟΣ
τόν Υπουργόν Πολιτισμού
ΚΟΙΝ.
1) Γραφείον Πρωθυπουργού
2) Υπουργόν ΠΕΧΩΔΕ
3) Υπουργόν Εσωτερικών
4) Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος
5) Προϊσταμένη Ζ΄ Εφορείας Ολυμπίας


ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση τής αποφάσεως τού ΚΑΣ, περί εγκρίσεως δημιουργίας σκουπιδότοπου-ΧΥΤΥ πάνω σέ αρχαία Μνημεία ( ΘΟΛΩΤΟΙ Μυκηναϊκοί τάφοι καί Μυκηναϊκός οικισμός στήν θέση «Τριανταφυλλιά» Αμαλιάδος ) / Χαρακτηρισμός τής «Τριανταφυλλιάς» ως αρχαιολογικού χώρου

Κύριε Υπουργέ,
Παρά το γεγονός, ότι, για τό θέμα τής διαχείρισης τών απορριμμάτων τής περιφερείας Αμαλιάδος καί γενικώτερα όλης τής Ηλείας, η «λύση» τής «Τριανταφυλλιάς» έχει απορριφθεί στό παρελθόν ( 1993-1994) από τό σύνολο σχεδόν τών κατοίκων τής Αμαλιάδος καί τών χωριών, τά οποία θίγονται άμεσα, καί έκτοτε έπαυσε αυτό νά απασχολεί τήν κοινωνία μας, εν τούτοις η «λύση» αυτή επανήλθε εις τό προσκήνιο μόλις τήν 1ην Απριλίου 2008, μέ ευθύνη τού Δημάρχου Αμαλιάδος καί χωρίς νά έχει γίνει καμμία άλλη συζήτηση ή δημόσια διαβούλευση επ’ αυτού.
  Συγκεκριμένα, στήν Συνεδρίασή του, τό βράδυ τής Τρίτης, 1ης Απριλίου 2008, τό Δημοτικό Συμβούλιο Αμαλιάδος, μετά από εισήγηση τού Δημάρχου ( τού οποίου η θέση παλαιότερον ήτο «ΟΧΙ σκουπιδότοπος στήν Τριανταφυλλιά»!), «επειγόντως» καί ξαφνικά γιά όλους μας ( χωρίς καμμία διαβούλευση μέ τίς κοινωνικές Οργανώσεις), απεφάσισε, μέ οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου(!), νά κινήσει τήν διαδικασία γιά εγκατάσταση ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ τής Ηλείας στήν ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, μέ τό ψευδώνυμο ΧΥΤΥ ( Χώρου Υγειονομικής Ταφής υπολειμμάτων) καί εργοστασίου " ενεργειακής αξιοποίησης"!
  Η απόφαση αυτή πλήττει όχι μόνον τήν Αμαλιάδα, αλλά καί τόν Καρδαμά, δεδομένου, ότι τό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι ( Αλήσιος ποταμός;), που διασχίζει σέ όλην της τήν έκταση τήν κοινότητα Καρδαμά, πηγάζει εγγύς τής Τριανταφυλλιάς, καί επομένως η δημιουργία οιωνδήποτε εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων εκεί ισοδυναμεί μέ ΒΟΜΒΑ σέ ολόκληρη τήν λεκάνη απορροής τών υδάτων καί σέ ολόκληρον τόν ΥΔΡΟΦΟΡΟΝ ορίζοντα κατά μήκος τού ποταμού αυτού μέχρι τήν παραλία ΠΑΛΟΥΚΙ, όπου αυτός εκβάλλει!
 
Τήν 6ην Ιουλίου 2008, μετά από καταγγελίες περιοίκων, η Ζ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων ( Ολυμπία) διεπίστωσε λαθρανασκαφή σέ λόφον τής «Τριανταφυλλιάς», καί εν συνεχεία απεκάλυψε ΘΟΛΩΤΟΝ κτιστόν Μυκηναϊκόν τάφο, τόν μοναδικόν σέ όλην τήν έκταση τής Ηλείας, βορείως τού Αλφειού ποταμού! Η συνέχιση τών ανασκαφών έδωσε καί άλλους Μυκηναϊκούς τάφους στόν λόφον αυτόν, απεκαλύφθη δηλαδή στόν λόφον αυτόν ολόκληρο Μυκηναϊκό νεκροταφείο!
Ο ανακαλυφθείς ΘΟΛΩΤΟΣ Μυκηναϊκός τάφος οδηγούσε πλέον στό συμπέρασμα, ότι εκεί πλησίον θά υπήρχε καί αρχαίος οικισμός.

Παρά τό γεγονός τής ανακαλύψεως τέτοιας σπουδαιότητος αρχαίων Μνημείων, ο Δήμαρχος Αμαλιάδος προχώρησε στήν ανάθεση σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γιά τήν δημιουργία σκουπιδότοπου στήν θέση αυτήν ( ολιγώτερον τών 100 μέτρων απέχει από τούς τάφους ο περιφραχθείς χώρος γιά δημιουργία σκουπιδότοπου !).
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συνετάγη μόλις λίγες ημέρες μετά τήν ανακάλυψη τών Μυκηναϊκών τάφων, βρίθει ανακριβειών καί αντιπαρέρχεται τά σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, υποβαθμίζοντας αυτά μέ αντιεπιστημονικόν τρόπον.
  Τό Υπουργείο Πολιτισμού, όμως, διά τού υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/1650/74/ 31.12.2008 εγγράφου του πρός τήν Νομαρχιακήν Αυτοδιοίκηση Ηλείας καί μέ κοινοποίηση πρός ΥΠΕΧΩΔΕ, Ζ΄ ΕΚΠΑ, καί ΚΑΣ, απορρίπτει τήν δημιουργία σκουπιδότοπου στήν επιλεγείσα από τόν Δήμαρχον Αμαλιάδος θέση τής «Τριανταφυλλιάς», δεδομένου ότι, όπως διατυπώνεται μεταξύ άλλων στό εν λόγω έγγραφο τού ΥΠΠΟ, «τά ανευρεθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα είναι ιδιαίτερα σημαντικά», καθώς «πρόκειται συγκεκριμένα γιά τόν πρώτον θολωτό μυκηναϊκό τάφο , που έχει εντοπισθεί στήν περιοχή τής Ηλείας βόρεια τού Αλφειού».
Καί, εν κατακλείδι, τό Υπουργείο Πολιτισμού υποδεικνύει στήν Νομαρχία Ηλείας καί στούς λοιπούς «αυτοδιοικητικούς» παράγοντες νά βρούν άλλον τόπο χωροθέτησης τού σχεδιαζόμενου σκουπιδότοπου! ( Βλ. συνημ.1)


Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμαρχος Αμαλιάδος καί άλλοι «αυτοδιοικητικοί» παράγοντες συνέχισαν καί ενέτειναν τίς πιέσεις τους πρός πάσαν κατέθυνση, προκειμένου νά υπερβούν τά εμπόδια, που έθεταν πλέον οι θέσεις τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καί τό Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε νά προχωρήσουν στήν δημιουργία σκουπιδότοπου εκεί!
Η Ζ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων συνέχισε τίς ανασκαφές καί, στό διάστημα 2009-2010, επέτυχε τήν ανακάλυψη καί άλλων τάφων στόν ίδιον λόφο. Ακολούθως, ανεκαλύφθησαν τμήματα τού αναμενομένου οικισμού, σέ δύο διαφορετικές από τόν λόφον τών τάφων θέσεις ( μία θέση εκ τών οποίων ευρίσκεται ΕΝΤΟΣ τού περιφραγμένου από τό 1994 σχεδιασθέντος χώρου γιά τήν υποδοχή τού σκουπιδότοπου!).
Έτσι, μέ τίς μέχρι τώρα ανασκαφές, έχουν αποκαλυφθεί Μυκηναϊκός οικισμός καί Μυκηναϊκοί τάφοι, μεταξύ τών οποίων καί ο «ηγεμονικός» ΘΟΛΩΤΟΣ κτιστός Μυκηναϊκός τάφος.
Πρόκειται, δηλαδή, περί πανηγυρικής ενισχύσεως τής θέσεως τού Υπουργείου Πολιτισμού, ότι δηλαδή «τά ανευρεθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα είναι ιδιαίτερα σημαντικά».
Κατόπιν όλων αυτών τών λίαν σημαντικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων, ανεμένετο από τήν κοινωνία τής ευρύτερης περιοχής, ότι θά έπαυε πλέον η επιμονή τού Δημάρχου Αμαλιάδος καί άλλων «αυτοδιοικητικών» παραγόντων, γιά δημιουργία σκουπιδότοπου επάνω στα λείψανα τού πολιτισμού καί τής Ιστορίας μας!

Τόν Ιούλιον τού 2010, επεσκέφθη τήν περιοχήν τών ανασκαφών η Γ. Γραμματεύς τού Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, εις τήν οποίαν παρεδώσαμε, μαζί μέ τήν Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, τόν Πολιτιστικόν Σύλλογον «Φραγκαβίλλας» καί τόν Εμπορικόν Σύλλογον Αμαλιάδος, σχετικόν Υπόμνημα, υποβάλλοντες τό αίτημα, νά προσκληθούμε σέ τυχόν Συνεδρίαση τού ΚΑΣ, εάν αυτό θά συγκληθεί γιά συζήτηση επί τού θέματος.

  Τήν 21 Δεκεμβρίου 2010, παρέστημεν στήν σχετικήν συνεδρίαση τού ΚΑΣ, μαζί μέ αντιπροσωπεία από τόν Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, τόν Πολιτιστικόν Σύλλογον «Φραγκαβίλλας» καί τόν Εμπορικόν Σύλλογον Αμαλιάδος.
Ενώ αναμέναμε, νά μάς δοθούν πληροφορίες περί τών νέων εκτιμήσεων τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επί τών προσφάτων ανακαλύψεων τμημάτων Μυκηναϊκού οικισμού σέ δύο διαφορετικές θέσεις στούς παρακειμένους λόφους, αλλά καί ενώ αναμέναμε, εντός τών πλαισίων μίας απροσχημάτιστης διαβούλευσης, νά μάς δοθεί κατόπιν η δυνατότητα νά διατυπώσουμε τίς απόψεις μας καί τίς απόψεις τών τοπικών κοινωνιών, τίς οποίες εκπροσωπούμε, κατ’ ουσίαν η κ. Μενδώνη μάς απαγόρευσε νά τοποθετηθούμε! Μέ ανοικείως επιθετικό ύφος κατά τών εκπροσώπων τών τεσσάρων κοινωνικών οργανώσεων ( Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδαμά, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραγκαβίλλας, Εμπορικός Σύλλογος Αμαλιάδος), απαίτησε «νά μιλήσετε μόνον επί τού αρχαιολογικού νόμου», χωρίς νά μάς έχει δώσει καμμία πληροφορία επί τών ανακαλυφθέντων τμημάτων οικισμών.
Δέν έπραξε, όμως, τό ίδιο ( νά περιορισθεί δηλαδή «επί τού Νόμου») η παρακειμένη υπηρεσιακή παράγων τού Υπουργείου, η οποία μάς ερώτησε « γιατί όλοι οι Δήμαρχοι τής Ηλείας συμφωνούν νά γίνει τό έργο στήν «Τριανταφυλλιά» ; ».
 Έλαβε, βεβαίως, τήν απάντηση: ότι όλοι οι άλλοι Δήμαρχοι, πλής τής Αμαλιάδος, « απλώς διεκδικούν νά φύγουν τά σκουπίδια από τήν πόρτα τους», ο δέ Δήμαρχος Αμαλιάδος είναι εκείνος, ο οποίος, γιά σκοπούς, που μόνον αυτός γνωρίζει, αλλά που μπορούμε νά εικάσουμε, άλλαξε τήν από τό 1993-94 θέση του καί «απαιτεί» νά πάνε τά σκουπίδια στήν «Τριανταφυλλιά», απορρίπτοντας σχετικώς πρόσφατη πρόταση τού Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, νά πάνε τά σκουπίδια τής Ηλείας στήν Αχαΐα. Φυσικά, η κ. Μενδώνη επέτρεψε στήν αντιπροσωπεία τών Δημάρχων, νά τοποθετηθούν ελευθέρως καί χωρίς περιορισμούς!

Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι λίαν μεροληπτική στάση καί συμπεριφορά τών Διοικητικών Οργάνων τής Πολιτείας,καί δέν συνάδει μέ τήν απροσχημάτιστη διαβούλευση, τήν οποίαν επαγγέλλεται η Κυβέρνηση. Αλλά, πέραν αυτού, αποτελεί βάναυση προσβολή τών εκπροσώπων τών τοπικών κοινωνικών οργανώσεων, οι οποίοι αγωνίζονται ανιδιοτελώς γιά τήν προστασία τού Πολιτισμού μας, τής Ιστορίας μας, τής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας, καί τής υγείας τών κατοίκων τών περιοχών μας. Η εχθρική καί προσβλητική στάση τής κ. Μενδώνη απέναντι στις αντιπροσωπείες μας υποδηλώνει, ότι η ιδία τουλάχιστον, πρίν προβεί σέ συζήτηση καί διαβούλευση μέ τούς ενδιαφερομένους, είχε ήδη λάβει τίς αποφάσεις της! Αυτό τεκμαίρεται εκ τών γεγονότων.

Κύριε Υπουργέ,
ενιστάμεθα τόσον κατά τής διαδικασίας, τήν οποίαν εφάρμοσε η κυρία Μενδώνη, απαγορεύοντάς μας κατ’ ουσίαν νά ομιλήσουμε στήν σύσκεψη τού ΚΑΣ, όσον καί επί τής ουσίας τής αποφάσεως, νά επιτρέψουν τελικώς τήν δημιουργία σκουπιδότοπου-ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στήν «Τριανταφυλλιά», γιά τούς εξής λόγους, τούς οποίους, εφ’ όσον δέν μάς επετράπη νά αναπτύξουμε στήν συνεδρίαση τού ΚΑΣ, παρουσιάζουμε πρός εσάς:

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1) Η περιοχή τής «Τριανταφυλλιάς» είναι περιοχή, όπου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες αγροτικές επιχειρήσεις, αλλά είναι καί περιοχή άμεσης πρόσβασης τών κατοίκων τού χωριού μας ( Καρδαμάς), η υγεία τών οποίων καί τό περιβάλλον θά πληγούν ανεπανόρθωτα από μία τυχόν επιλογή της ως χώρου οιασδήποτε επεξεργασίας απορριμμάτων.

2) Επιθυμούμε νά σάς γνωστοποιήσουμε, ότι τό «Καρδαμαίϊκο ποτάμι» ( Αλήσιος Ποταμός;) πηγάζει εγγύς τής «Τριανταφυλλιάς» καί διέρχεται κάτωθεν τήν λόφων τής περιοχής, ακολουθεί πορείαν δυτικήν διερχόμενο μέσα από τόν οικισμόν τής Κοινότητος Καρδαμά καί εκβάλλει στόν Χελωνίτη κόλπο ( θάλασσα «Παλούκι»). Όπως σημειώνουμε καί ανωτέρω, τυχόν δημιουργία οιουδήποτε τύπου εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων εκεί ισοδυναμεί μέ ΒΟΜΒΑ σέ ολόκληρη τήν λεκάνη απορροής τών υδάτων καί σέ ολόκληρον τόν ΥΔΡΟΦΟΡΟΝ ορίζοντα κατά μήκος τού ποταμού αυτού μέχρι τήν παραλία ΠΑΛΟΥΚΙ!

3) Επί 35 ολόκληρα χρόνια, η περιοχή έχει υποστεί μίαν καταστροφικήν γιά τό περιβάλλον καί γιά τήν υγεία τών κατοίκων επιβάρυνση, με τήν ανεύθυνη λειτουργία τού σκουπιδότοπου στά «Κονιδαίϊκα» Αμαλιάδος ( απέχει περίπου 800 μέτρα, δυτικώς, από τήν «Τριανταφυλλιά»)! Είναι εγκληματικό, μετά από αυτό το πολύχρονο μαρτύριο, νά καλούνται πάλι οι Καρδαμαίοι καί οι κάτοικοι τής ευρύτερης περιοχής νά ζήσουν τίς επόμενες δεκαετίες μόνιμα μέσα σέ έναν απέραντον βόθρο γιά όλην τήν Ηλεία (!), που σχεδιάζουν ανεύθυνα καί προκλητικά τοπικοί ή άλλοι «παράγοντες»!

4) Η περιοχή τής «Τριανταφυλλιάς» είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σέ 300 περίπου μέτρα υψόμετρο, από όπου είναι πλήρως ορατοί τόσον οι οικισμοί Αμαλιάδος καί Καρδαμά, όσον καί οι παραλίες «Παλούκι» καί «Κουρούτα».

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

1) Η περιοχή τής «Τριανταφυλλιάς» ευρίσκεται σέ απόσταση περίπου 700 μέτρων από τόν οικισμόν τής Κοινότητος Κορυφής ( Κουκουβίτσας), καί περίπου ενός χιλιομέτρου από τό «Κάστρο τής Κορυφής», κάστρο τό οποίον, μαζί μέ ικανήν πρός δυτικά έκταση, έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος από τό Υπουργείον Πολιτισμού, συμφώνως πρός τήν υ’ αριθ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5672/ 274/20-3-1995 ( ΦΕΚ 247/Β/3-4-1995) απόφασήν του, η οποία αναφέρει επί λέξει: «… Σέ μικρό οροπέδιο κάτω από τό φρούριο έχουν εντοπισθεί οικιστικά λείψανα καί θέσεις αρχαίων νεκροταφείων. …..». ( Βλ. συνημ. 2)

2) Τόν Ιούλιο τού 2008, απεκαλύφθη σέ λόφον τής Τριανταφυλλιάς ( καί σέ απόσταση μόλις 100 μέτρων από τήν περίφραξη τού πρός δέσμευση γιά δημιουργία ΧΥΤΑ χώρου) ΘΟΛΩΤΟΣ κτιστός Μυκηναϊκός τάφος, καί ακολούθησε ανακάλυψη καί άλλων Μυκηναϊκών τάφων στόν ίδιον λόφο. Τούτο οδηγεί στό επιστημονικό συμπέρασμα, ότι πρόκειται περί Μυκηναϊκού νεκροταφείου, γεγονός, μέ τήν σειρά του, τό οποίον οδηγούσε στήν βεβαιότητα ( λόγω τού «ηγεμονικού» ΘΟΛΩΤΟΥ τάφου), ότι εκεί πλησίον έπρεπε νά ευρίσκεται Μυκηναϊκός οικισμός.

3) Τήν ιδίαν χρονικήν περίοδον, ο Δήμαρχος Αμαλιάδος, αδιαφορών γιά τίς λίαν σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στήν περιοχήν, αναθέτει σέ μελετητική εταιρεία τήν σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά τήν δημιουργία εκεί σκουπιδότοπου-ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, παρά τό γεγονός, ότι από τήν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διετυπώθη η πρόταση: τά σκουπίδια τής Ηλείας νά πάνε στήν Αχαΐα ( περιοχή ΦΛΟΚΑ, όπου θά εδίδοντο οι ανάλογες πιστώσεις γιά τήν δημιουργία εκεί ΟΕΔΑ ).

4) Η μελετητική Εταιρεία συντάσσει τήν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία βρίθει ανακριβειών, επί πλέον, δέ, ως μή όφειλε, αναφέρεται απαξιωτικώς στίς μέχρι τότε αρχαιολογικές ανακαλύψεις.

5) Τόν Δεκέμβριον τού 2008, τό Νομαρχιακόν Συμβούλιον Ηλείας συνεδριάζει, προκειμένου νά «εγκρίνει» τήν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( όπως προβλέπει ο Νόμος), τήν οποίαν καί «εγκρίνει» ( μέ μίαν αρνητικήν ψήφο!), χωρίς νά λάβει υπ’ όψη του τίς απόψεις τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καί τού Υπουργείου Πολιτισμού επί τού θέματος, αλλά καί τίς δικές μας ενστάσεις, κατά τήν παράστασήν μας στήν συνεδρίασην αυτήν.

6) Όμως, η Υπηρεσία τού Υπουργείου Πολιτισμού, διά τού υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ Α1/Φ7/1650/74/ 31.12.2008 εγγράφου της πρός τήν Νομαρχιακήν Αυτοδιοίκηση Ηλείας καί μέ κοινοποίηση πρός ΥΠΕΧΩΔΕ, Ζ΄ ΕΠΚΑ, καί ΚΑΣ, αποφαίνεται, ότι: «τά ανευρεθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα είναι ιδιαίτερα σημαντικά», καθώς «πρόκειται συγκεκριμένα γιά τόν πρώτον θολωτό μυκηναϊκό τάφο , που έχει εντοπισθεί στήν περιοχή τής Ηλείας βόρεια τού Αλφειού». Καί υποδεικνύει στήν Νομαρχία Ηλείας καί στούς λοιπούς «αυτοδιοικητικούς» παράγοντες νά βρούν άλλον τόπο χωροθέτησης τού σχεδιαζόμενου σκουπιδότοπου! ( Βλ. συνημ. 1)

7) Ο Δήμαρχος Αμαλιάδος καί ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηλείας αρνούνται νά αποδεχθούν τήν πραγματικότητα, όπως τήν περιγράφει τό ως άνω έγγραφον τού Υπουργείου Πολιτισμού καί «κινούν γήν καί ουρανόν», γιά νά μην λήξει τό θέμα, όπως υποδηλώνει τό ως άνω σχετικόν έγγραφον. Προχωρούν στήν απόφαση, νά διαθέσουν ίδια κονδύλια πρός τήν Ζ΄ ΕΠΚΑ, προκειμένου νά συνεχισθούν οι ανασκαφές, μέ τήν ελπίδα, ότι δέν θά βρεθεί κάτι τό ακόμη αξιόλογο!

8) Η Ζ΄ Εφορεία συνεχίζει τίς ανασκαφές μέχρι τής εξαντλήσεως τού ως άνω κονδυλίου καί φέρει στό φώς νέα ευρήματα ( νέους Μυκηναϊκούς τάφους καί τμήματα οικισμού!), τά οποία ο Δήμαρχος Αμαλιάδος καί άλλοι «αυτοδιοικητικοί» απαξιώνουν στα μάτια τής κοινωνίας μέ απαράδεκτους καί αντιεπιστημονικούς χαρακτηρισμούς ( δηλώσεις τους σέ τοπικές εφημερίδες καί σέ Ραδιοτηλεοπτικά μέσα).

9) Η Ζ΄ Εφορεία, κατόπιν αυτών τών σοβαρών νέων ανακαλύψεων, συνεχίζει τίς ανασκαφές στήν περιοχή, καί, μέχρι τό καλοκαίρι τού 2010, φέρει στό φώς ολόκληρον οικισμόν τής Μυκηναϊκής περιόδου καί άλλων περιόδων! Παραλλήλως προβαίνει στήν περίφραξη τόσον τού ΘΟΛΩΤΟΥ τάφου, όσον καί τού ανακαλυφθέντος Μυκηναϊκού οικισμού. Σημειωτέον, ότι ένα από τά, εις σχετικώς πολύ καλήν κατάσταση ευρισκόμενα, αρχαία κτίσματα κείται ΕΝΤΟΣ τού χώρου, ο οποίος προορίζετο από τό 1993-94 γιά σκουπιδότοπος καί ο οποίος έχει από τότε περιφραχθεί. Επί πλέον πρέπει νά αναφέρουμε, ότι τότε, τό 1993-94, όταν ο Δήμος Πύργου επεχείρησε πραξικοπηματικώς νά δημιουργήσει εκεί σκουπιδότοπον, τά συνεργεία τού Δήμου Πύργου κατέστρεψαν ολοσχερώς καί ελεηλάτησαν στήν κυριολεξία σκεύη καί άλλα ευρήματα, που απεκαλύφθησαν από τά εκσκαπτικά μηχανήματα εντός τού περιφραχθέντος χώρου, όπου καί ανεκαλύφθη πέρυσι τό μεγάλο κτίσμα. Ήταν τότε, που ο σημερινός Δήμαρχος Αμαλιάδος ( μέλος τότε τής Κίνησης Πολιτών Αμαλιάδος, αλλά όχι Δήμαρχος) έλεγε, ότι «γιά νά κάνουν εδώ σκουπιδότοπο, θά περάσουν πρώτα από τό πτώμα μου»!

10) Οι ανασκαφές σταματούν τήν άνοιξη τού 2010, παρά τό γεγονός, ότι δέν έχουν ολοκληρωθεί, όπως πολύ καλώς γνωρίζουμε από στοιχεία, τά οποία έχουμε εις τήν διάθεσήν μας ( στήν συνέχεια τού λόφου, όπου ευρέθη ο μεγάλος Μυκηναϊκός οικισμός, υπάρχουν επιφανειακά λείψανα οικημάτων, αλλά καί ολόκληρος αρχαίος κίονας, ριγμένος στό έδαφος, εντός τής πυκνής βλαστήσεως, κ.λπ.!).

11) Καθίσταται, πλέον, εμφανές καί εις τούς αδαείς, ότι μετά από τήν ανακάλυψη τόσον τού ΘΟΛΩΤΟΥ Μυκηναϊκού τάφου, όσον καί τών άλλων τάφων, αλλά καί τού Μυκηναϊκού οικισμού, έχουμε πλέον πλήρην επιβεβαίωση καί περαιτέρω ενίσχυση μάλιστα τής εκτιμήσεως τού Υπουργείου Πολιτισμού, τό οποίον απεφάνθη διά τού ως άνω εγγράφου του, μόνον μέ τήν τότε ύπαρξη τών Μυκηναϊκών τάφων, ότι «τά ανευρεθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα είναι ιδιαίτερα σημαντικά».


12) Έχουμε, δηλαδή, εδώ κατά τήν άποψήν μας, «οικιστικό καί ταφικό σύνολο», τουτ’ έστιν καθαρήν καί σαφήν περίπτωση «αρχαιολογικού χώρου» κατά τήν έννοια τού Άρθρου 2 παράγρ γ) τού Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002), τό οποίον αναφέρει επί λέξει: « γ) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα».

[ Επί τη ευκαιρία, επιθυμούμε νά διατυπώσουμε τήν ταπεινήν μας γνώμη επί τού συνόλου τών αρχαιολογικών  ανακαλύψεων στήν «Τριανταφυλλιά»:
Ο Αλήσιος λόφος, η Πολίχνη Αλήσιον καί ο ποταμός Αλήσιος, που αναφέρονται τόσον από τόν Όμηρο στήν Ιλιάδα του ( Ιλιάς, Β΄ 615-617 καί Ιλιάς, Λ΄ 756-757), όσον καί από τόν Γεωγράφον Στράβωνα ( Γεωγραφικά, 8.3.10), είναι ονομασίες στόν ίδιον τόπον, που δέν έχουν επιστημονικώς μέχρι σήμερον ταυτοποιηθεί στήν Ηλεία. Εμείς διατυπώνουμε τήν ταπεινήν μας εικασία, μήπως ο χώρος αυτός ( Αλήσιος Λόφος, Αλήσιον Πολίχνη, Αλήσιος Ποταμός), που περιγράφεται στά ανωτέρω έργα τού Ομήρου καί τού Στράβωνος, μήπως, λέμε, ταυτίζεται μέ τόν χώρον αυτόν τής Κορυφής καί τής «Τριανταφυλλιάς» μέ τά νεωστί αποκαλυφθέντα Μυκηναϊκά Μνημεία ( Λόφος, Μυκηναϊκός οικισμός, ποταμός-Καρδαμαίϊκο ποτάμι). Είναι, νομίζουμε, λίαν ενδιαφέρον, νά στραφεί η επιστημονική έρευνα πρός αυτήν τήν κατεύθυνση.]

13) Ούτε κατά τήν συνεδρίαση τού ΚΑΣ τήν 21.12.2010, ούτε καί προηγουμένως από τήν Υπηρεσία τού Υπουργείου Πολιτισμού, μάς ετέθη υπ’ όψη σχετική έκθεση τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας περί τής εκτιμήσεως τών μέχρι τούδε αρχαιολογικών ευρημάτων καί περί τού δέοντος γενέσθαι στήν πορεία, ώστε νά είμεθα εις θέση νά διατυπώσουμε τίς συμφωνίες μας, ή τίς επιφυλάξεις μας ή ακόμη καί τίς διαφωνίες μας. Υποθέτουμε, όμως, ότι τά νέα στοιχεία θά ετέθησαν υπ’ όψη τών συντακτών τής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπρόσωπος τών οποίων παρευρίσκετο στήν εν λόγω συνεδρίαση τού ΚΑΣ.
 
14) Επί τού θέματος τής απαραιτήτου επικαιροποιήσεως τής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), λόγω τών νέων ανακαλυφθέντων Μνημείων, σημειώνουμε τά εξής:
Δέν γνωρίζουμε, εάν οι συντάκτες τής Μ.Π.Ε. έχουν επικαιροποιήσει τήν μελέτη τους, όπως θά έπρεπε, αφού, από τής πρώτης συντάξεώς της μέχρι σήμερον, έχουν προκύψει νέα αρχαιολογικά στοιχεία, τά οποία ανατρέπουν τήν πρώτην εκτίμηση τών μελετητών.
   α) Εάν έχουν επικαιροποιήσει τήν μελέτην ( πράγμα τό οποίον εμείς αγνοούμε, καί διά τούτο αδυνατούμε νά έχουμε άποψην επί τών τυχόν διαλαμβανομένων εκτιμήσεων τών μελετητών), η νέα επικαιροποιημένη μελέτη έπρεπε, κατά τόν νόμον, νά δημοσιοποιηθεί καί νά τεθεί υπ’ όψη τού Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηλείας, ώστε αυτό νά τοποθετηθεί. Εκεί, θά είχαμε τήν δυνατότητα νά διατυπώσουμε τίς απόψεις μας. Κάτι τέτοιο μέχρι τούδε δέν έγινε.
   β) Εάν δέν έχουν επικαιροποιήσει τήν μελέτην, τότε είναι φανερόν, ότι τό ΚΑΣ εστηρίχθη στήν προγενεστέραν μελέτη, η οποία δέν περιελάμβανε τίς νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, πέραν τού πρώτου Μυκηναϊκού τάφου ( ΘΟΛΩΤΟΥ κτιστού). Σ’ αυτήν τήν περίπτωση, η απόφαση τού ΚΑΣ πάσχει, καθ’ ότι έκρινε μελέτη, η οποία δέν περιλαμβάνει τά μέχρι τούδε πραγματικά αρχαιολογικά δεδομένα, αλλά παλαιότερα καί ελλιπή ως πρός τά νεωστί δεδομένα.

15) Θεωρούμε υποχρέωσή μας, νά σάς γνωστοποιήσουμε, ότι η μεροληπτική υπέρ τών Δημάρχων καί προδήλως εχθρική καθ’ ημών στάση τής κυρίας Μενδώνη, κατά τήν συνεδρίαση τού ΚΑΣ, εξελήφθη υπό τού Δημάρχου Πύργου ως «πράσινο φώς» γιά νά «δράσει» ακαριαίως καί ανευθύνως. Μίαν ώραν μετά τήν συνεδρίαση τού ΚΑΣ, εδήλωσε εις επήκοον μελών τής αντιπροσωπείας μας στήν συνεδρίαση τού ΚΑΣ, ότι « σέ δύο, τό πολύ τρείς μήνες, θά μεταφέρω τά σκουπίδια στήν Τριανταφυλλιά»! Ο καθ’ ένας κατανοεί, πλέον, πού μπορεί νά οδηγήσει η τυχόν υλοποίηση τέτοιων ανευθύνων, αλαζονικών, προκλητικών καί αδιανοήτων δηλώσεων τού κ. Δημάρχου, πρίν κάν καθαρογραφεί καί υπογραφεί, αλλά καί πρίν κάν τελεσιδικήσει κατά νόμον  η υπόθεση αυτή.
Σάς διαβεβαιούμε, ότι η κοινωνία τού Καρδαμά, σύσσωμη, αλλά καί η κοινωνία τής ευρύτερης περιοχής, δέν πρόκειται νά ανεχθούν επανάληψη τής τακτικής «ράμπο», που ακολούθησαν οι κύριοι τού Δήμου Πύργου τό 1993-94, προκειμένου «νά διώξουν τά σκουπίδια τους από τήν αυλήν τους»!
Καί η ευθύνη γιά τίς όποιες κοινωνικές αναστατώσεις, σ’ αυτήν τήν περίπτωση, θά βαρύνει όλους αυτούς, που μέχρι τώρα λειτούργησαν καί λειτουργούν, ασελγούντες όχι μόνον επάνω στήν υγεία τών κατοίκων τής περιοχής μας, αλλά καί επί τής Ιστορίας, τού Πολιτισμού καί τής Πολιτιστικής κληρονομιάς τού τόπου μας.

Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν όλων αυτών, σάς ζητούμε:

1) Νά μην εγκρίνετε τυχόν εισήγηση τού ΚΑΣ, περί «εγκρίσεως τής Μ.Π.Ε.» στήν περιοχήν τής «Τριανταφυλλιάς», γιά τούς λόγους, που αναφέραμε ανωτέρω. Στήν Ηλεία, εάν οι κύριοι «αυτοδιοικητικοί» επιμένουν νά δημιουργήσουν ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στόν νομόν μας ( αποκλείοντας τήν συμφέρουσα οικονομικώς μεταφορά τών απορριμμάτων τής Ηλείας στήν Αχαΐα), υπάρχουν αρκετοί κατάλληλοι χώροι γιά δημιουργία ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ. Μέ πρώτον εκείνον τού «Κορωνόβραχου», περί τού οποίου έχει αποφανθεί τό Συμβούλιον τής Επικρατείας, απορρίπτοντας πρό τριετίας σχετικήν προσφυγήν κατά τής χωροθέτησής του. ( Βλ. συνημ. 3)
2) Νά παραπέμψετε τό θέμα σέ νέα συνεδρίαση τού ΚΑΣ, μέ τό ερώτημα τού χαρακτηρισμού τού χώρου τών αρχαιολογικών Μνημείων τής «Τριανταφυλλιάς» ως αρχαιολογικού χώρου, συμφώνως πρός τό άρθρον 2 παράγρ γ) τού Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002), αφού ληφθούν υπ’ όψη όλα τά νεώτερα αρχαιολογικά ευρήματα καί ακόμη η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5672/ 274/20-3-1995 ( ΦΕΚ 247/Β/3-4-1995) τού Υπουργού Πολιτισμού, διά τού οποίου χαρακτηρίζεται αρχαιολογικός χώρος ο πέριξ τού Κάστρου Κορυφής χώρος μέ τό απλούν αιτιολογικόν, ότι: «… Σέ μικρό οροπέδιο κάτω από τό φρούριο έχουν εντοπισθεί οικιστικά λείψανα καί θέσεις αρχαίων νεκροταφείων. …..». ( Βλ. συνημ. 2)

3) Νά παραγγείλετε στις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως μάς κοινοποιήσουν τήν σχετικήν έκθεση τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας γιά τά, από Ιούλιο 2008 μέχρι τούδε, ανακαλυφθέντα αρχαιολογικά Μνημεία στήν περιοχήν «Τριανταφυλλιά», προκειμένου νά λάβουμε γνώση επισήμως, όπως δικαιούμεθα, καί

4) Νά συνεχισθούν οι ανασκαφικές εργασίες στούς παραπλησίους λόφους, όπου υπάρχουν επιφανειακά καί πρόδηλα σημάδια αρχαίων Μνημείων, σέ θέσεις, δηλαδή, που μπορούμε, εάν απαιτηθεί, νά υποδείξουμε στους αρχαιολόγους. Ώστε νά αποκαλυφθεί όλο τό αρχαίο οικιστικό καί ταφικό σύνολο τής περιοχής.

Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζουμε, ότι, μέ βάση καί τήν σχετικήν Οδηγία τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Οδηγία 2000/76/ΕΚ), τό θέμα τής διαχειρίσεως τών απορριμμάτων πρέπει νά αντιμετωπισθεί ( από τό 2010) μέ Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), μέ ταυτόχρονη κατάργηση τών ΧΥΤΑ από 01.01.2009. Δηλαδή, εγκαταστάσεις, που θά αποτελούνται από τά παρακάτω τμήματα:
* Χώρο υποδοχής στερεών αποβλήτων
* Μηχανική διαλογή καί χειροδιαλογή
* Μονάδα λιπασματοποίησης ή/καί θερμικής επεξεργασίας
* Χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), όπου θά οδηγούνται τά μή ανακυκλώσιμα υλικά καί τά υπολείμματα τής επεξεργασίας.

Γιά νά είναι, όμως, οικονομικά βιώσιμη μία τέτοια διαχείριση, θά πρέπει:
    α) οι ΟΕΔΑ νά εξυπηρετούν μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες, ουσιαστικά τίς υφιστάμενες Περιφέρειες ( εν προκειμένω ένας ΟΕΔΑ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, όπως ένας ΟΕΔΑ στήν Μεγαλόπολη γιά τήν Περιφέρεια Πελοποννήσου, που απεφασίσθη στίς 29 Μαρτίου 2008) καί

   β) νά δημιουργηθούν Μονάδες Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΜΜΑ), στίς οποίες θά συγκεντρώνονται τά συλλεγόμενα από τά απορριμματοφόρα στερεά απόβλητα, θά συμπιέζονται καί στή συνέχεια θά μεταφέρονται μέ μεγάλα αυτοκίνητα (Κοντέινερς) στούς ΟΕΔΑ.

Προφανείς θέσεις γιά δημιουργία τών ΟΕΔΑ αποτελούν οι υφιστάμενοι μεγάλοι ΧΥΤΑ, καθώς καί τά λιγνιτορυχεία ή τά λατομεία, τά οποία παρέχουν τεράστια χωρητικότητα. Έτσι θά έχουμε άμεση χρήση τού παραγόμενου λιπάσματος γιά τήν αποκατάσταση τών εδαφών, ενώ τό παραγόμενο καύσιμο (RDF) θά μπορεί νά χρησιμοποιηθεί στούς λιγνιτικούς σταθμούς. Τέτοιοι υφιστάμενοι ΧΥΤΑ υπάρχουν αυτήν τήν στιγμή, γιά τήν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στήν Αχαΐα, που είναι εγγύς τής Ηλείας!
Ποίοι λόγοι, όμως, επέβαλαν στόν κ. Δήμαρχον Αμαλιάδος νά αποφασίσει «επειγόντως», καί ουσιαστικά «εν κρυπτώ», τό 2008, γιά εγκατάσταση τέτοιας μεγάλης μονάδος επεξεργασίας τών απορριμμάτων στήν περιοχήν μας; Καί γιά ποίον λόγον απέκλεισε τήν πρόταση τής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, νά μεταφέρονται τά απορρίμματα τής Ηλείας στήν Αχαΐα, όπου υπάρχουν οι σχετικές υποδομές;
Ακόμη, εάν ενδιαφέρεται γιά «αναπτυξιακά έργα» στήν Ηλεία, γιά ποίον λόγον δέν αξιοποιεί τόν «Κορωνόβραχο», ο οποίος είναι «ελεύθερος» επί τή βάσει τής αποφάσεως τού Συμβουλίου τής Επικρατείας; ( βλ. συνημ 3).
Γιατί τέλος δέν επιλέγουν άλλους χώρους στήν Ηλεία, τούς οποίους γνωρίζουν πολύ καλά καί οι οποίοι ούτε εγγύς τού οικιστικού ιστού είναι, ούτε σε πολυκαλλιεργούμενη περιοχή ευρίσκονται, ούτε αρχαία Μνημεία τής Ιστορίας μας καί τού Πολιτισμού μας περιλαμβάνουν, αλλά ούτε καί στις πηγές ή στίς παρυφές ενεργού ποταμού, που διατρέχει ένα ολόκληρο χωριό 1200 κατοίκων, ευρίσκονται;
 
Κύριε Υπουργέ,
σάς ζητούμε να μήν συνεργήσετε στο έγκλημα, που έχουν σχεδιάσει ανευθύνως όλοι όσοι επιχειρούν να το «περάσουν» εν κρυπτώ, παρ’ ότι γνωρίζουν ότι η κοινωνία τής περιοχής μας έχει δώσει στο παρελθόν αγώνες για να μήν υλοποιηθεί αυτό το έγκλημα εις βάρος τής περιοχής μας, καί ότι αρκετοί από εκείνους, που αγωνίσθηκαν τότε κατέληξαν καί στα δικαστήρια! Καί να ζητήσετε από τούς τοπικούς «παράγοντες» να βρούν άλλες λύσεις, είτε στα πλαίσια τού Νομού Ηλείας, εάν τό επιθυμούν ( π.χ. Κορωνόβραχος), είτε στα πλαίσια τής σχετικής Οδηγίας τής Ε.Ε., γιά έναν ΟΕΔΑ Ηλείας-Αχαΐας, μακρυά από την Τριανταφυλλιά!
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε κατηγορηματικώς, ότι, όποιοι επιχειρήσουν να υλοποιήσουν αυτό τό περιβαλλοντικό καί πολιτισμικό έγκλημα, που σχεδιάζει ο κ. Λυμπέρης καί οι συνεργαζόμενοι μαζί του σε βάρος τής περιοχής μας μέ τήν επιλογή τής «Τριανταφυλλιάς», θά μάς βρούν όλους ενωμένους καί αποφασισμένους, γιά νά αντισταθούμε καί νά ακυρώσουμε αυτήν τήν περιβαλλοντική καί πολιτισμική βαρβαρότητα «μέσ’ στό ψυχικό μας»!
Ευελπιστούντες γιά τήν κατανόησή σας επί τού σοβαρού γιά τήν περιοχήν μας ζητήματος , καί γιά τήν θετικήν ανταπόκρισήν σας επί τών αιτημάτων μας,

Διατελούμεν μέ εκτίμηση.
Γιά τόν Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς», Ο Πρόεδρος , Λιβαθινός Άγγελος
Γιά τόν Αγροτικόν Σύλλογον Καρδαμά, Ο Πρόεδρος , Σούλης Χρήστος
Γιά τόν Αγροτικόν Συνεταιρισμόν Καρδαμά, Ο Πρόεδρος , Γιαννόπουλος Λεωνίδας
Γιά τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Καρδαμά, Τό μέλος , Αρβανιτάκης Δημήτριος
( Συνημμένα 3)
Ακολουθούν υπογραφές Πολιτών καί Κατοίκων τού Καρδαμά
....................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: