Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Δημοσθένους : Η απογείωση τής πολιτικής φαυλότητος καί διαφθοράς !

Εις τήν προηγούμενην ανάρτησή μας, παρουσιάσαμε ένα απόσπασμα από τόν λόγον "περί τού Στεφάνου" τού μεγάλου Ρήτορος καί Πολιτικού τής Αθήνας, Δημοσθένη, λόγος ο οποίος αναφέρεται στό διαχρονικό όνειδος όλων εκείνων, που προδίδουν τήν πατρίδα τους, δηλαδή τών προδοτών καί τών δωσιλόγων.
Επίκαιρα τά μηνύματα τού αποσπάσματος αυτού, σήμερα, που ο Ελληνικός Λαός καί η χώρα μας βιώνουν μία νέα κατοχή, τήν κατοχή τού πλανητικού ιμπεριαλισμού, μέ εκπρόσωπόν του τό αδίστακτο ΔΝΤ, μέ ευθύνη τών συγχρόνων δωσιλόγων, που "κυβερνούν" σήμερα τόν τόπον μας!

Τό απόσπασμα, που ακολουθεί, ανήκει σέ ένα άλλον λόγο, τόν περίφημον Γ΄ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΝ τού Δημοσθένη, που εκφωνήθηκε από τόν ίδιον πρός τούς Αθηναίους τό 349 π.Χ., δηλαδή πρίν από 2.360 χρόνια!
Καί μοιάζει σάν νά περιγράφει τό σήμερα στήν Ελλάδα! Στήν σημερινήν Ελλάδα τής πολιτικής διαφθοράς, τής φαυλότητος καί τής πολιτικής αναισχυντίας!
-----------------

"Ας λάβει κάποιος τόν λόγο, νά μού είπη, ποίος άλλος, εκτός από εμάς τούς ιδίους, είναι η αιτία, γιά τήν οποίαν ο Φίλιππος απέκτησε τόση δύναμη;
Φίλε μου, θά μπορούσε νά μού ειπή κάποιος, άν τούτα ( τά εξωτερικά) ευρίσκονται σέ τόσο κακήν κατάσταση, ωστόσο τά πράγματα μέσα στήν ίδια τήν πόλη ( τά εσωτερικά) είναι πολύ καλλίτερα.
Τί θά μπορούσαμε, όμως, νά αναφέρουμε (εδώ);
Τίς επάλξεις, που ασβεστώνουμε,
τούς δρόμους, που επισκευάζουμε,
τίς βρύσες καί άλλες τέτοιες φλυαρίες;
Κοιτάξτε καλύτερα τούς πολιτικούς, που ασχολούνται μέ αυτά.
Άλλοι, από φτωχοί έχουν γίνει πλούσιοι,
άλλοι από αφανείς, διάσημοι,
καί άλλοι έχουν κατασκευάσει κατοικίες, πολυτελέστερες από τα δημόσια κτίρια.
Όσο έχει μειωθή ο πλούτος τής πόλης, τόσο έχει αυξηθή η προσωπική τους περιουσία".
--------------------------------------

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο
" ή φρασάτω τις εμοί παρελθών άλλοθεν ισχυρός γέγονεν ή παρ' ημών αυτών Φίλιππος.
αλλ', ώ τάν, εί ταύτα φαύλως, τά γ' εν αυτή τή πόλει νύν άμεινον έχει. καί τί άν ειπείν τις έχοι; τάς επάλξεις άς κονιώμεν, καί τάς οδούς άς επισκευάζομεν, καί τάς κρήνας, καί λήρους; αποβλέψατε δή πρός τούς ταύτα πολιτευομένους, ών οι μέν εκ πτωχών πλούσιοι γεγόνασιν, οι δ' εξ αδόξων έντιμοι, ένιοι δέ τάς ιδίας οικίας τών δημοσίων οικοδομημάτων σεμνοτέρας εισί κατεσκευασμένοι, όσω δέ τά τής πόλεως ελλάτω γέγονεν, τοσούτω τά τούτων ηύξηται".( Δημοσθένους, Ολυνθιακός Γ΄, 29. Απόδοση στήν Νέαν Ελληνικήν: Άγγελος Λιβαθινός)

Δεν υπάρχουν σχόλια: