Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

Περί «Τριανταφυλλιάς»! (*)

Πολλά αναπάντητα ερωτή­ματα βασανίζουν τις σκέ­ψεις κάθε Αμαλιαδίτη και Ηλείου πολίτη όσον αφορά τις κινήσεις του πρώην δρα­στήριου και ενεργητικότα­του μέλους της Κίνησης Πο­λιτών και νυν Δημάρχου Αμαλιάδας, αναφορικά με τη δια­χείριση των σκουπιδιών στο Νομό Ηλείας.
Να υπενθυμί­σουμε για ιστορικούς λόγους, ότι ο κύριος Λυμπέρης ήταν από τους πρωτεργάτες του λαϊκού ξεσηκωμού εναντίον της (και τότε, όπως και τώρα φαντάζει) ειλημμένης από­φασης της εξουσίας για δη­μιουργία ΧΥΤ Α ή ΧΥΤΥ (όπως εσχάτως εβαπτίσθη) στην πανέμορφη περιοχή της Τριανταφuλλιάς.
Μιας περιοχής που, σημειωτέον, είναι ήδη επιβαρυμένη από την εναπόθεση, εδώ και τριάντα χρόνια, σκουπιδιών στην χωματερή των Κονι­δαιΐκων, μόλις 200 μέτρα από την Αγία Ξένη Τριανταφυλλιάς!
Τι άλλαξε ξαφνικά και ο κύριος Δήμαρχος που, ενώ εμφαν­τικά ξιφουλκούσε εναντίον αυτών που υποστήριζαν την Τριανταφυλλιά για σκουπι­δότοπο, είναι τώρα υπέρμα­χος και πρωτοστατεί για το αντίθετο;

Ποιό είναι τελικά το πραγματικό πρόσωπο του κ. Λυμπέρη, αυτό που έδει­χνε πριν χρόνια με τους αγώ­νες του ή το σημερινό της υπονόμευσης της ίδιας του της πορείας.
Γιατί άραγε πριν τις εκλογές δεν είχαμε ακούσει τίποτα στις προε­κλογικές εξαγγελίες και μετά όλως αιφνιδίως το σοβαρό­τατο θέμα του ΧΥΤΥ στηνΤριανταφυλλιά τέθηκε προς ψήφιση;
Τόσο πολλά είναι πιά τα αντισταθμιστικά οφέλη που έταξαν οι κατέχοντες την εξουσία, στο Δήμαρχο Αμα­λιάδας, ο οποίος πριν λίγα χρόνια εκφωνούσε πύρινους λόγους τονίζοντας με πάθος και θέρμη ότι το θέμα της Τριανταφυλλιάς έχει κλείσει οριστικά;
Είναι χαρακτηρι­στική η έκφρασή του: «πάνω απ' το πτώμα μου θα περά­σουν όσοι θέλουν τα σκουπί­δια του Πύργου στην Τρια­νταφυλλιά».
Πραγματικά, κύ­ριοι της Δημοτικής Αρχής έχε­τε εξετάσει κατά πόσο τα αντισταθμιστικά, που τόσο έντονα διατυμπανίζετε ότι θα έχει η Αμαλιάδα, ευνόη­σαν περιοχές όπως τα Λιό­σια στην Αθήνα;

Το παράδειγ­μα του Δήμου αυτού είναι χα­ρακτηριστικότατο, γιατί από την στιγμή που δέχθηκε τα σκoυπίδια οι κάτοικοί του το μόνο που θελοuν είναι να με­ταναστεύσουν και όχι να "καρπωθούν" τα ανταποδοτι­κά οφέλη!

Γιατί κ.κ. Δήμαρχοι, όψιμοι και παλαιοί υποστηρικτές της λύσης Τριανταφυλλιάς, δεν φτιάχνετε το νέο ΧΥΤΥ μέσα στην πόλη, στο κέντρο όπως δηλώνετε ότι είναι στην Βιέν­νη, στο Παρίσι και αλλού; Ή καλλίτερα στις ακτές του χε­λωνίτη κόλπου, στην Κουρού­τα όπως είναι και στο Ισ­ραήλ, δηλαδή δίπλα στο κύμα;Μήπως, αναρωτιόμα­στε, θέλετε να το κρύψετε όσο το δυνατόν καλλίτερα σε μια περιοχή που θα είναι σε βουνό και όχι σε ένα εμφα­νές σημείο, ώστε να μην ελέγχεται από κανέναν; Ει­δικά ο κ. Αριστειδόπουλος, του οποίου ο Δήμος συνορεύει με την Τριανταφυλλιά, σε όλες του τις παραπομπές αναφέρει ότι έχοντας ιδίοις όμασοι επισκεφθεί ΧΥΤΥ του εξωτερικού, όλοι βρίσκο­νται στο κέντρο της πόλεως.
Γιατί κ.κ. Δήμαρχοι θέλετε να γίνει ΧΥΤΥ στην Τριαντα­φυλλιά στο "μπαλκόνι της Αμαλιάδας" σύμφωνα με πα­λαιότερη καλά ξεχασμένη φράση του κ. Λυμπέρη- χώρο στον οποίο η οδική πρόσβα­ση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η δαπάνη βελτίωσής του θα επιβαρύνει την τσέπη όλων μας;Είναι αλήθεια ότι από την Αμαλιάδα καθημερινά θα διέρχονται δεκάδες ογκώδη απορριμματοφόρα από δρόμους-αρτηρίες της πόλης (όπως Α. Πετραλιά. Ευαγγε­λιστρίας, Φραγκαβίλλας κ.α.) εντείνοντας το μείζον κυκλο­φοριακό πρόβλημα της πό­λεώς μας;

Γιατί άραγε ούτε ο Δήμαρ­χος Πύργου αλλά ούτε και κανείς άλλος Δήμαρχος της Ηλείας δεν κόπτεται να εξοργυοώσει τα αντισταθμι­στικά οφέλη οπό τη δημιουρ­γία ΧΥΤΥ στο Δήμο του;
Ει­δικά ο Δήμαρχος Πύργου θα μπορούσε άκοπα να προτεί­νει τα παλιά σφαγεία, το μέρος πίσω από το νοσοκο­μείο Πύργου, το Μεσολογγά­κι, αλλά και άλλους χώρους, που είναι εύκολα και γρήγο­ρα προσβάσιμοι απ' όλο το Νομό.
Αναρωτιόμαστε λοι­πόν, πώς ακόμα δεν έχουν "επαναστατήσει" οι Ηλείοι πολίτες και οι Δήμαρχοι αυ­τών καθώς χάνουν τα αντι­σταθμιστικά αλλά και τις θέ­σεις εργασίας που υπόσχεται η Δημοτική Αρχή της Αμαλιάδας στους κατοίκους της.


Ένα άλλο ερώτημα που πα­ραμένει ανεξήγητα αναπά­ντητο και αξίζει να αναφερ­θεί είναι το γιατί η πρωτοβουλία Αδαού-Λούρμπα πριν λίγα χρόνια για δημιουργία ΧΥΤΥ στην περιοχή της Γα­στούνης δεν ευδοκίμησε.

Ποιά ήταν τα πραγματικά αί­τια της ματαίωσης ποτέ δεν θα μάθουμε. Μόνο να υπο­ψιαστούμε μπορούμε, ότι τε­λικά στο βάθος του μυαλού τους, οι πολιτικοί άρχοντες είχαν αποκλειστικά την "άλωση" της Τριανταφυλ­λιάς.

Η περιοχή της Τριανταφυλ­λιάς ανέκαθεν αποτελούσε πνεύμονα ζωής αλλά και μέ­ρος αναμνήσεων για τους κατοίκους της Αμαλιάδας αλλά και του Καρδαμά, Δοu­ναιίκων κ.α., καθώς πολλές σχολικές εκδρομές παλαιοτέρων χρόνων την είχαν προορισμό.
Σήμερα qι παι­δικές αναμνήσεις, άρρηκτα συνδεδεμένες με το τοπίο έχουν δώσει τη θέση τους στο σκουπιδότοπο των Κο­νιδαιΐκων, στις θεόρατες κεραίες που υψώνονται στην κορυφογραμμή, στα "μεγαλεπήβολα" σχέδια για νέο σκουπιδότοπο και ό, τι άλλο προκύψει στο μέλλον.
Αν οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής θέλουν αξιοποίηση της περιοχής μπορούν εύκο­λα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις. Ο θρησκευ­τικός τουρισμός μέσω του μοναστηριού του Φραγκοπη­δήματος και η περιήγηση στο κάστρο της Κορυφής (ένα από τα παλαιότερα Μυκηνα'ίκά κάστρα) και γύρω από αυτό με μονοπά­τια, παιδικές χαρές θα μπο­ρούσαν να είναι η απαρχή αυτής της αξιοποίησης.
Είναι η ώρα λοιπόν Αμα­λιαδίτες και Αμαλιαδίτισ­σες να πάρουμε πάλι την πρωτοβουλία και να πιέσου­με προς πάσα κατεύθυνση, ώστε τα σχέδια για ΧΥΤΥ στην Τριανταφυλλιά να σβή­σουν οριστικά.Είναι ώρα λοιπόν Αμαλιαδίτες και Αμαλιαδίτισσες να μην μεί­νουμε αδρανείς και απαθείς στο προμελετημένο ανο­σιούργημα.
Είναι η ώρα λοι­πόν Αμαλιαδίτες και Αμα­λιαδίτισσες να αγωνιστού­με ξανά για το καλό και το ηθικό.
Για να μην είμαστε συ­ναίτιοι, για να νιώθουμε υπερήφανοι! Και κυρίως για να μην γίνουμε από οραματιστές διαχειρι­στές!
----------------------------
(*) Ανώνυμο Άρθρο στην Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ( 25 Ιουλίου 2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: