Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Καί ἀπελθών ἀπήγξατο!

Τό διαχρονικό τέλος τῶν δωσιλόγων καί τῶν προδοτῶν! 

                                                              Καί, ἀπελθών, ἀπήγξατο!                                                          

        
"Τότε, ἰδών Ἰούδας ὁ παραδιδούς αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, ἐπέστρεψε τά τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καί τοῖς πρεσβυτέροις, λέγων· ἥμαρτον, παραδούς αἷμα ἀθῶον. οἱ δέ εἶπον· τί πρός ἡμᾶς; σύ ὄψει. καί,  ρίψας τά ἀργύρια ἐν τῶ ναῶ, ἀνεχώρησε, καί ἀπελθών ἀπήγξατο". ( Ματθαῖος 27/κζ: 3-10)


Καί δι' αὐτούς, τί καινόν;

Οἱ σύγχρονοι Ἰσκαριῶτες τῆς Πατρίδος, ἄραγε, ἔχουν τήν δύναμη καί τό φιλότιμο τοῦ Ἰούδα, γιά νά πράξουν μόνοι τους, ὅπως ὁ Ἰούδας,  τό αὐτονόητο;


Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει, ὅτι, ὅταν οἱ Δωσίλογοι καί οι Προδότες δέν πράττουν  αὐτοβούλως τό κατά τόν Ἰούδα αὐτονόητο, τότε ἀναλαμβάνει ὁ Λαός νά  τούς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο! 
Ὁ καιρός γάρ ἐγγύς! - 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: