Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Καί ἀπελθών ἀπήγξατο!

Τό διαχρονικό τέλος τῶν δωσιλόγων καί τῶν προδοτῶν! 

                                                              Καί, ἀπελθών, ἀπήγξατο!                                                          

        
"Τότε, ἰδών Ἰούδας ὁ παραδιδούς αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, ἐπέστρεψε τά τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καί τοῖς πρεσβυτέροις, λέγων· ἥμαρτον, παραδούς αἷμα ἀθῶον. οἱ δέ εἶπον· τί πρός ἡμᾶς; σύ ὄψει. καί,  ρίψας τά ἀργύρια ἐν τῶ ναῶ, ἀνεχώρησε, καί ἀπελθών ἀπήγξατο". ( Ματθαῖος 27/κζ: 3-10)


Καί δι' αὐτούς, τί καινόν;

Οἱ σύγχρονοι Ἰσκαριῶτες τῆς Πατρίδος, ἄραγε, ἔχουν τήν δύναμη καί τό φιλότιμο τοῦ Ἰούδα, γιά νά πράξουν μόνοι τους, ὅπως ὁ Ἰούδας,  τό αὐτονόητο;


Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει, ὅτι, ὅταν οἱ Δωσίλογοι καί οι Προδότες δέν πράττουν  αὐτοβούλως τό κατά τόν Ἰούδα αὐτονόητο, τότε ἀναλαμβάνει ὁ Λαός νά  τούς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο! 
Ὁ καιρός γάρ ἐγγύς! - 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!