Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013: Οἱ ἐκ Καρδαμᾶ Ἐπιτυχόντες !

Ἀνεκοινώθησαν, περί τά τέλη Αὐγούστου 2013, τά ὀνόματα τῶν  μαθητῶν τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Λυκείων  τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχαν  τήν εἰσαγωγήν τους σέ σχολές τῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα Πανεπιστημίων καί τῶν ΤΕΙ.  Κατόπιν αὐτοῦ, καταχωρίζουμε ἐδῶ τά ὀνόματα τῶν ἐκ Καρδαμᾶ μαθητῶν Λυκείων τῆς Ἀμαλιάδος, οἱ ὁποῖοι,  κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τήν εἰσαγωγήν τους σέ Πανεπιστήμια ἤ ΤΕΙ.
 Ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μέ ἐπιτυχία τόν καλόν, ἀλλά δύσκολον, ἀγώνα, θερμῶς συγχαίρουμε, καί τούς εὐχόμεθα νά ἔχουν καλές σπουδές καί ἕνα μέλλον  γεμᾶτο ἐπιτυχίες καί ἀντάξιο  τοῦ καλοῦ ἀγώνα, πού ἔδωσαν. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ
1) Ἀθανασοπούλου Μάρθα  τοῦ Κωνσταντίνου,  
Τμῆμα  Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Ἱστορίας ( Πάντειον Πανεπιστήμιον)
2) Βισβάρδη  Σοφία  τοῦ Κωνσταντίνου, 
Τμῆμα  Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καί Τεχνολογίας Ὑπολογιστῶν ( Πολυτεχνική Σχολή Πανεπ. Πατρῶν)
3) Θεοδωρόπουλος  Ἀθανάσιος τοῦ Κωνσταντίνου, 
Σχολή  Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καί Ἀνάπτυξης ( Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν)
4) Θεοδωρόπουλος  Σπυρίδων  τοῦ Ἀθανασίου
Σχολή Οργάνωσης καί Διαχείρισης Ἀθλητισμοῦ ( Πανεπ. Πελοποννήσου, Σπάρτη)
5) Θεοδωροπούλου Ἀθανασία τοῦ Γεωργίου,
Σχολή Οργάνωσης καί Διαχείρισης Ἀθλητισμοῦ ( Πανεπ. Πελοποννήσου, Σπάρτη)
                                                                                      
ΤΕΙ
1) Βαγενᾶς  Λύσανδρος  τοῦ Κωνσταντίνου,
Λογιστικῆς καί Χρηματοοικονομικῆς ( ΤΕΙ  Δυτ. Ἑλλάδος, Μεσολόγγι)
2) Λαβαζοῦ  Ἰωάννα τοῦ Ἡρακλέους,
ΟΠΤΙΚΗΣ  καί ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ( ΤΕΙ  Ἀθηνῶν)
3) Παναγιωτόπουλος Βασίλειος τοῦ Ἀνδρέα,
Διοίκησης  Ἐπιχειρήσεων ( ΤΕΙ  Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη)

Ἐπί πλέον, ἀνεκοινώθησαν καί τά ὀνόματα τῶν ἐπιτυχόντων σέ Ἀστυνομικές ἤ Στρατιωτικές Σχολές.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1) Βαγενᾶς  Θεόδωρος  τοῦ Κωνσταντίνου, 
Σχολή Ἀστυφυλάκων
............................................

... Ἡ Ἰθάκη  σ' ἔδωσε τ' ὡραῖο ταξεῖδι.
Χωρίς αὐτήν δέν θά 'βγαινες  στόν δρόμο.
                  ........
Κι ἄν φτωχική τήν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δέν σέ γέλασε. 
Ἔτσι σοφός πού ἔγινες, μέ τόση πεῖρα, 
ἤδη θά τό κατάλαβες ἡ Ἰθάκες τί  σημαίνουν. 

( Κ.Π. Καβάφης, Ἰθάκη) 
...............................

ΘΕΡΜΕΣ  ΕΥΧΕΣ!
Ἄγγελος  Λιβαθηνὸς
Καθηγ. Μαθηματικῶν, Ἐπίτ. Λυκειάρχης 
----------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!