Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Οἱ Ἀνθέλληνες παραδίδουν τὸ Ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας!

Οἱ Ἀνθέλληνες παραδίδουν τὸ Ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας! 
                Μία φορά Προδότες, πάντοτε Προδότες!

Δημοσθένους: Τό διαχρονικὸ Ὄνειδος τῶν Δωσιλόγων καὶ Προδοτῶν!
” Ἀλλ’ ἐπειδάν τῶν πραγμάτων ἐγκρατής ὁ ζητῶν ἄρχειν καταστῆι, καί τῶν ταῦτ’ ἀποδομένων δεσπότης ἐστί, τήν δέ πονηρίαν εἰδώς τότε δή, τότε καί μισεῖ καί ἀπιστεῖ καί προπηλακίζει. Σκοπεῖτε δέ. Καί γάρ εἰ παρελήλυθ’ ὁ τῶν πραγμάτων καιρός, ὁ τοῦ γ’ εἰδέναι τά τοιαῦτα καιρός ἀεί πάρεστι τοῖς εὖ φρονοῦσι. Μέχρι τούτου Λασθένης φίλος ὠνομάζετο, ἕως προὔδωκεν Ὄλυνθον. Μέχρι τούτου Τιμόλαος, ἕως ἀπώλεσε Θήβας. Μέχρι τούτου Εὔδικος καί Σίμος ὁ Λαρισαῖος, ἕως
Θετταλίαν ὑπό Φιλίππω ἐποίησαν. είτ’ ἐλαυνομένων καί ὑβριζομένων καί τίί κακόν οὐχί πασχόντων πᾶσ’ ἡ οἰκουμένη μεστή γέγονεν. τί δ’ Ἀρίστρατος ἐν Σικυῶνι, καί τί Πέριλλος ἐν Μεγάροις; ούκ ἀπερριμμένοι;”.  [Δημοσθένους ( 384-322 π.Χ.), Περί Στεφάνου 47-49]

ΑΠΟΔΟΣΗ εἰς τὴν Νέαν Ἑλληνικήν
" Ἀλλά, ὅταν αὐτός, πού ἐπιδιώκει νά καθυποτάσσει, γίνει κυρίαρχος τῶν πραγμάτων, τότε γίνεται κατακτητής ( ποδηγέτης) καί ἐκείνων (τῶν προδοτῶν), πού τοῦ παρέδωσαν τήν εξουσία. Καί τότε, ἐπειδή γνωρίζει τήν ἀθλιότητα (τῶν προδοτῶν αὐτῶν), τότε πιά, καί τούς ἀπεχθάνεται, καί δέν τούς ἔχει εμπιστοσύνη, ἀλλά καί τούς ἐξευτελίζει.
Σκεφθεῖτε τα αὐτά. Διότι, ἄν καὶ έχει παρέλθει καιρός ἀπό τά συμβάντα, οἱ νοήμονες ἄνθρωποι πάντοτε ἔχουν τήν δυνατότητα νά τά κατανοοῦν αὐτά.
Ὁ Λασθένης, μέχρι νά προδώσει τήν Ὄλυνθο, ὀνομαζότανε ( ἀπό τούς κατακτητές) φίλος.
Ὁ Τιμόλαος, μέχρι νά οδηγήσει τήν Θήβα στήν καταστροφήν, τό ἴδιο.
Ὁμοίως καί ὁ Εὔδικος μέ τόν Σῖμο τόν Λαρισαῖον, μέχρι νά παραδώσουν τήν Θεσσαλία ὑπόδουλη στόν Φίλιππο.
Ὕστερα ἀπό τίς προδοσίες αύτές, ἐγέμισεν ἡ οἰκουμένη ἀπό τούς τοιούτους προδότες, καταδιωκομένους καί ὑβριζομένους, καί πάσχοντες τά πάνδεινα.
Καί τί δεν ἔπαθεν ὁ Ἀρίστρατος εἰς τήν Σικυῶνα, καί ὁ Περίλαος εἰς τά Μέγαρα;
Δέν ἔχουν κατεξευτελισθῆ; " 
...............
Κάτω ἡ "κυβέρνηση" τῶν μειοδοτῶν καὶ Δωσιλόγων! 
.......................
[Ἀπόδοση στήν Νέαν Ἑλληνικήν: Ἄγγ. Λιβαθινός, Καθηγ. Μαθηματικῶν-τ. Λυκειάρχης]

Δεν υπάρχουν σχόλια: