Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ διήλθε από τόν Καρδαμά, μέ Καρδαμαίους Λαμπαδηδρόμους!


Η Ολυμπιακή Φλόγα, που άναψε τό πρωΐ  τής Πέμπτης, 10 Μαΐου, 2012  στήν Αρχαία Ολυμπία, μέ τελικόν προορισμόν τό Λονδίνο γιά τούς εφετεινούς θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, διήλθε, τελικώς, από τόν Καρδαμά, τήν Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012, καί ώρα 14.45, προερχομένη από τόν Πύργο καί κατευθυνομένη  στήν Αμαλιάδα καί εκείθεν στήν Αρχαία Ήλιδα.  
Η Φλόγα έφθασε στόν Καρδαμά, μέσω Λατιφίου Καρδαμά, διά τής οδού Δημοκρατίας, μέ όχημα τής Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής(ΕΟΕ), τό οποίο,  στό ύψος τής Οδού Ν. Μπελογιάννη ( Πρατήριον υγρών καυσίμων  Ν. Βισβάρδη), εστάθμευσε, προκειμένου νά τήν παραλάβη ο καρδαμαίος αθλητής-Λαμπαδηδρόμος, Αθανάσιος Κων. Θεοδωρόπουλος, συνοδευόμενος υπό τεσσάρων νέων, δρομέων, εκ Καρδαμά.
  Προηγουμένως, είχε αφιχθή  μέ άλλο όχημα τής ΕΟΕ ο Υπάλληλος τής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Χρόνης Καραμαλίκης, ο οποίος παρέδωσε στόν αθλητήν Αθανάσιον Θεοδωρόπουλον τήν Δάδα. 

  Μέ τήν άφιξη τού οχήματος τής ΕΟΕ, τό οποίον μετέφερε τήν Φλόγα, ο Λαμπαδηδρόμος, Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, παρέλαβε μέ τήν δάδα του τήν Φλόγα, καί διά τής κεντρικής οδού Καρδαμά ( οδός Δημοκρατίας) κατευθύνθηκε πρός τήν Αμαλιάδα.  Ο Λαμπαδηδρόμος Θεοδωρόπουλος, ακολουθείτο υπό τεσσάρων νεαρών δρομέων-αθλητών εκ Καρδαμά:
·          υπό τής Παυλίνας Τριχά καί  τού Αντωνίου Χασαλεύρη, εκπροσωπούντων τόν Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς», καί 
·          υπό  τού Χρήστου Θεοδωροπούλου καί  τού Γεωργίου Παναγιωτοπούλου, εκπροσωπούντων τοόν Αθλητικόν Σύλλογον  Καρδαμά «ΘΥΕΛΛΑ».
Ακολούθως, καί στό ύψος τής οδού Αναπαύσεως, ο Λαμπαδηδρόμος Θεοδωρόπουλος παρέδωσε τήν Φλόγα, η οποία διά οχήματος τής ΕΟΕ κατηυθύνθη πρός τήν Αμαλιάδα.

Πρό τής αφίξεως τήν Ολυμπιακής Φλόγας, πλήθος κόσμου ανέμενε αυτήν εκατέρωθεν τής οδού Δημοκρατίας, ενώ μαθητές τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, παρατεταγμένοι στά πεζοδρόμια, έφεραν μαζί τους ωραίες πινακίδες(πλακάτ), εις τίς οποίες είχαν ζωγραφίσει φιλειρηνικά συνθήματα.

Κατά τήν άφιξη καί τήν διέλευση τής Ολυμπιακής Φλόγας  στήν κεντρικήν οδόν Καρδαμά, τά παρατεταγμένα εκατέρωθεν τής οδού πλήθη κόσμου εξεδήλωσαν τά φιλο-ολυμπιακά καί ειρηνικά  συναισθήματά τους διά παρατεταμένων χειροκροτημάτων καί διά επευφημιών πρός τόν δρομέα-Λαμπαδηδρόμον  Αθαν. Θεροδωρόπουλον καί πρός τούς  τέσσαρες νέους  Καρδαμαίους, παραστάτες-δρομείς. 
 
Στήν ωραίαν αυτήν εκδήλωση, εκτός από τό πλήθος κόσμου καί τούς μαθητές τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, παρευρέθησαν:  δασκάλες τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, ο Πρόεδρος τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά καί Κοινοτικός Σύμβουλος, κ. Λιβαθηνός Άγγελος, ο Γραμματέας  τού Μορφωτικού Συλλόγου, κ. Αγγελόπουλος Ανδρέας, οι κ.κ. Χασαλεύρης Διονύσιος καί Μαυρίας Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος καί Μέλος αντίστοιχα τού Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου,  Αντιπροσωπεία τού Αθλητικού Συλλόγου Καρδαμά «ΘΥΕΛΛΑ» μέ 

επικεφαλής τόν κ. Αυγέρη  Αλέξιον, Αντιπροσωπεία τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Καρδαμά μέ επικεφαλής τόν κ. Αρβανιτάκη Δημήτριον, Αντιπροσωπεία τού Αγροτικού καί Αλιευτικού Συλλόγου Καρδαμά, Αντιπροσωπεία τού Αγροτικού Συνεταιρισμού Καρδαμά, οι Γονείς  καί συγγενείς τών αθλητών-δρομέων, ο Ομογενής εξ Αμερικής, κ. Αρβανιτάκης Νικόλαος, μετά τής συζύγου του, κ. Σταυρούλας, κ.ά.-
…………………………..
Δέον νά σημειωθή, ότι τό έτος 2008, καί γιά πρώτην φορά από τού έτους 1936, η Φλόγα δέν διήλθεν από τόν Καρδαμά,  εξ αιτίας ανοήτων καί απαραδέκτων παρεμβάσεων  κάποιων αμετανοήτων «παραγόντων» τής αυτοδιοικητικής  νομενκλατούρας  Αμαλιάδος. ( Βλ. ΕΔΩ  ΕΔΩ,  καί  ΕΔΩ).
Κατόπιν, όμως, επιμόνων καί επιπόνων προσπαθειών καί ενεργειών τού  Προέδρου τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά καί Κοινοτικού Συμβούλου, κ. Λιβαθηνού Άγγελου,  μέ έγγραφα πρός τήν Ελληνικήν Ολυμπιακήν Επιτροπήν, επετεύχθη η εκ νέου διέλευση τής Φλόγας από τό χωριό μας εφέτος, όπως συνέβαινε από τού έτους 1936 .
( Βλ. έγγραφα: 
1)  τής Κοινότητος Καρδαμά πρός τήν ΕΟΕ, κατόπιν προτάσεως τού κ. Λιβαθηνού, ΕΔΩ
2)  τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά πρός τήν ΕΟΕ, κατόπιν προτάσεως τού κ. Λιβαθηνού, ΕΔΩ
3)  τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ως απάντηση εις τά ανωτέρω έγγραφα, ΕΔΩ! ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: