Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τήν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καί τήν ΑΝΑΠΤΥΞΗ τού Καρδαμά ( Μέρος 3ον)


ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ καί ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ
«Κ. Παλαμάς»
27200 Καρδαμάς Ηλείας

Καρδαμάς
Εφημερίς τών Συζητήσεων
Εκδότης: Άγγ. Λιβαθινός
--------------------------------------

Γιά τήν Αναγέννηση
καί τήν Ανάπτυξη τού Καρδαμά
( Καταγραφή καί Ανάδειξη Προβλημάτων. ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ )
-----------------------------
Σειρά άρθρων γιά τά προβλήματα τού Καρδαμά Ηλείας, καί γιά τήν αναγκαιότητα μίας κινηματικής συσστράτευσης τών απανταχού Καρδαμαίων γιά τήν προώθηση τής λύσης τους.

Μέρος  Τρίτον  ( συνέχεια τού 2ου μέρους )
  
ΙΙ.   Η νέα  Πραγματικότητα: 
Τέλμα καί  διαρκής οπισθοδρόμηση-Τά κύρια προβλήματα

Τό νέον διοικητικόν σύστημα ( 1998 έως σήμερα), υπό τό οποίον ο Καρδαμάς καί  όλες οι Κοινότητες τού Νομού μας κατηργήθησαν καί  εντάχθηκαν βιαίως στούς νέους «διευρυμένους» Δήμους, τό ονόμασαν «Καποδίστριας», ενώ καμμία, μά καμμία σχέση δέν έχει τό σύστημα αυτό  μέ τό ἔργο τού μεγάλου αυτού Έλληνος Πατριώτη καί  πολιτικού, τού πρώτου Κυβερνήτη τής Ελλάδος, τό διοικητικόν σύστημα τού οποίου εστηρίζετο στίς Ἐπαρχίες καί  στίς αυτόνομες Κοινότητες.
Επιχείρησαν, έτσι, μέ τήν ονομασία «Καποδίστριας» ( ενώ πρόκειται γιά πιστό αντίγραφο τού συστήματος διοίκησης τής Βασιλείας τού Όθωνος), νά προσδώσουν αίγλη στό αντικοινωνικό νέο διοικητικό σύστημά τους, που συνθλίβει τίς τοπικές Κοινωνίες, καί  στραγγαλίζει οικονομικώς καί  κοινωνικώς τά χωριά, τά γνήσια αυτά κύτταρα τής Ελληνικής Κοινωνίας, προς εξυπηρέτηση τών μεγάλων οικονομικών συμφερόντων καί πρός περιθωριοποίηση κάθε αδέσμευτης ανθρώπινης δραστηριότητος, που αρνείται νά ενταχθή στά «κλειστά κλάμπ» τών κυρίαρχων κομματικών μηχανισμών καί  τών διαπλεκομένων «παρατάξεων» τών  δημοτικών  «μεγαλοπαραγόντων»!  
Επί δώδεκα ολόκληρα χρόνια από τό 1998, ο Καρδαμάς, πάλιν καταρ-γηθείς ως Κοινότητα καί ανήκων «υποχρεωτικώς» πάλιν στόν Δήμον Αμαλιάδος, ασφυκτιά τόσον διοικητικώς όσον καί  οικονομικώς. Έχει περιέλθει πλέον σέ μίαν αξιοθρήνητον κατάσταση, σέ πραγματική κατάντια, τήν οποίαν  δέν θά έβλεπαν καί  δέν θά αντελαμβάνοντο μόνον όσοι δέν έχουν μάθει (ή δέν θέλουν ή δέν μπορούν) νά βλέπουν  καί  νά αντιλαμβάνονται τήν πραγματικότητα:
   Ο πολλαπλασιασμός, η συσσώρευση, καί  η διόγκωση τών προβλημάτων στόν σύγχρονον Καρδαμά, καί  η ανάγκη νά ξαναδημιουργήσουμε τόν Καρδαμά τής προόδου καί  τής προκοπής, τόν Καρδαμά που ονειρευόμαστε καί  αγαπάμε, επιβάλλουν τήν αντικειμενικήν έρευνα, τόν εντοπισμόν καί  τήν διαπίστωση τών οξύτατων καί κακοφορμισμένων προβλημάτων του , τήν ανάδειξή τους  καί  τόν αγώνα γιά  τήν λύση τους, χωρίς ιδιοτέλειες, χωρίς αναστολές, μέ ειλικρίνεια καί  μέ ανυπόκριτο ενδιαφέρον γιά τήν ἔξοδον τού χωριού μας από τήν μιζέρια καί  τήν ανυποληψία, στήν οποίαν τό έχουν καταδικάσει οι τοπικοί «άρχοντες» κατά τά τελευταία 25 χρόνια, καί  εν τέλει  όλα αυτά απαιτούν  τήν συνειδητή καί  ανυπόκριτη δράση  όλων μας γιά τήν  προκοπή τού  χωριού μας.

1.  Τό πόσιμο νερό, τό φυσικό αυτό αγαθό, πού απλόχερα μάς χαρίζει η φύση, είναι ανύπαρκτο στό χωριό μας, αφού, όποιος «τολμήσει» νά  πιεί από τό δίκτυο, κινδυνεύει νά υποστή ζημίες στήν υγεία του. Τό πόσιμο νερό, τό οποίον υπήρχε  άφθονο καί φθηνό στό χωριό μας, όταν λειτουργούσε ως Κοινότητα, όχι μόνον είναι λίαν  επικίνδυνο γιά τήν υγεία τών Κατοίκων, αλλά έχει γίνει καί πανάκριβο, αφού η «τιμή», που πληρώνει σήμερα ο Καρδαμαίος, χωρίς νά τό πίνει, είναι σχεδόν  δεκαπλάσια (!!!) εκείνης τού 1998, όταν τό έπινε!  
   Παραλλήλως, τό δίκτυον ποσίμου ύδατος είναι σέ κατάσταση αθλίαν, ενώ έχει τεθή σέ αχρηστία ο υδατόπυργος τού χωριού μας, έργο τό οποίον έχει πληρώσει η Κοινωνία τού Καρδαμά, καί  τό οποίον θά μπορούσε νά  ήτανε σέ λειτουργία, προσφέροντας  καλό καί  φθηνό νερό στούς συμπολίτες μας Καρδαμαίους.

2.    Οι Ὑπηρεσίες τής Κοινότητός μας έχουν καταργηθή πλήρως, μέ τήν μετακίνηση τής Γραμματέως στό Δημαρχείον Αμαλιάδος, ενώ είναι  απαραίτητο, η Γραμματεύς  νά ευρίσκεται στό Κοινοτικόν Γραφείον Καρδαμά τουλάχιστον τρείς φορές τήν Εβδομάδα, γιά τήν εξυπηρέτηση τών 1200 κατοίκων  τού χωριού μας. Η Ηλεκτρονική διασύνδεση  τού  Κοινοτικού Γραφείου Καρδαμά μέ τό Δημαρχείον Αμαλιάδος θά έλυνε αυτομάτως τό πρόβλημα τής αμέσου εκδόσεως κάθε  πιστοποιητικού καί  τήν διεκπεραίωση κάθε αιτήματος  κατοίκου τού χωριού μας, στό Κοινοτικόν Γραφείον τού χωριού μας.

3.    Ένα χωριό 1200 κατοίκων, όπως ο Καρδαμάς, μέ μεγάλη κίνηση επι-σκεπτών καί  διερχομένων, στερείται  ονοματοδοσίας καί  σήμανσης  τών οδών του, λές καί πρόκειται γιά  κάποιο χωριό τών 100 κατοίκων!

4.    Ένα χωριό 1200 κατοίκων, όπως ο Καρδαμάς, μέ μεγάλη κίνηση εποχούμενων επισκεπτών καί  διερχομένων οχημάτων, αλλά καί  χωριό από όπου διέρχεται τόσο συχνή συγκοινωνία, στερείται σήμανσης στίς εισόδους:  α) από Πύργο πρός  Καρδαμά-Αμαλιάδα καί  αντιθέτως, καί  β) από «Παλούκι» πρός  Καρδαμά καί  αντιθέτως.

5.   Ένα χωριό 1200 κατοίκων, όπως ο Καρδαμάς, μέ μεγάλη κίνηση εποχούμενων επισκεπτών καί  διερχομένων οχημάτων, καί  τόσο πολύ κοντά στήν θάλασσα  «Παλούκι» (2,5 χλμ), έχει από τό ἔτος 1982 αποκοπή από τήν φυσικήν του προέκταση, τήν θάλασσα «Παλούκι», καθώς η προσπέλαση τής διασταυρώσεως «Τρία Γεφύρια» αποτελεί κίνδυνον γιά τήν ζωήν όποιου τήν επιχειρήσει. Ήδη, έχουμε θρηνήσει ένα θάνατον στήν διασταύρωσην αυτήν, όταν  συντοπίτης μας  επεχείρησε νά τήν προσπελάσει, γιά νά επισκεφθή τά χωράφια του, αλλά καί  άλλα θανατηφόρα δυστυχήματα.
      Από τήν εποχήν τής κατασκευής τής «νέας Εθνικής οδού», είχαμε  εκφράσει στήν   Κοινοτικήν Αρχήν τίς ανησυχίες μας καί  είχαμε καταθέσει τίς προτάσεις μας, γιά δημιουργία «κάτω Διάβασης» στά «Τρία Γεφύρια», αλλά αυτή «περί άλλα ετύρβαζε», ενώ  οι «αρμόδιοι», αφού δέν ενδιαφέρθηκε η κοινοτική αρχή Καρδαμά, επροτίμησαν νά επιχωματώσουν τήν υπερύψωση τού δρόμου, αντί νά λάβουν ως αφορμή τήν (λόγω σιδηροδρομικής Γραμμής) υποχρεωτικήν υπερύψωση τού δρόμου καί νά κατασκευάσουν «κάτω διάβαση» (τόσο εύκολο  έργο τότε!)!
     Από τού έτους 2000 ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμά «Κωστής  Παλαμάς» έχει ζητήσει  εγγράφως  τήν κατασκευήν «Κάτω Διάβασης» στά «Τρία Γεφύρια», αλλά, παρ’ ότι τό θέμα έχει φθάσει στήν Βουλή,  οι δημοτικοί «άρχοντες» προτιμούν νά ξοδεύουν τίς εισφορές τών Καρδαμαίων, γιά νά «καλωπίζουν» τό κέντρο τής Αμαλιάδος! 
     Τόσον η έλλειψη σημάνσεως από Παλούκι πρός Καρδαμά καί  αντιθέτως, όσον καί  η έλλειψη «κάτω διάβασης» γιά τήν ακίνδυνη προσπέλαση τής διαβάσεως «Τρία Γεφύρια», αποτελοῦν ισχυρά απαγορευτικά εμπόδια στούς επισκέπτες τού Παλουκίου, νά επισκεφθούν τήν ( σέ απόσταση 800 μέτρων! ) αγορά τού Καρδαμά, είτε γιά νά γευματίσουν είτε γιά νά πιούν τόν καφέ τους είτε γιά νά προμηθευθούν τά αναγκαία από τά καταστήματα τού Καρδαμά.
Πόσα έσοδα χάνει έτσι η αγορά τού Καρδαμά καί  πόσο αρνητικό είναι αυτό γιά τήν ανάπτυξη τού χωριού μας;
Ποίος ωφελείται, τέλος,  από αυτόν τόν «αποκλεισμόν» τού Καρδαμά; Καί  ποίοι εργάζονται «αθορύβως» εις βάρος τού χωριού μας, αποκλείοντάς το από τήν φυσικήν παραλία του καί  οδηγώντας το στόν οικονομικόν μαρασμόν;

6.      Η οδοποιΐα  καί  η συντήρηση τών οδών στόν Καρδαμά έχει τελματώσει εδώ καί  είκοσι-τριάντα χρόνια.  Ο κεντρικός δρόμος ( οδός Δημοκρατίας) καί  ο δρόμος Ακλαδούρας ( οδός Σιδηροδρόμου-Αγίου Ιωάννου)  ευρίσκονται σέ κακήν κατάσταση, ενῶ οι υπόλοιποι δρόμοι καί  δρομίσκοι τού χωριού έχουν εγκαταλειφθή. Ο δρόμος πρός τό Κοιμητήριον ( οδός Αγ. Γεωργίου) καθίσταται απροσπέλαστος, σέ περιόδους νεροποντών, λόγω υπερχειλίσεως είτε τού Ποταμού είτε τών παροδίων αυλάκων ( γράνες).
 Παρά τό γεγονός, ότι  η οικιστική ανάπτυξη τού Καρδαμά φαίνεται νά κλίνει πρός τό βόρειο μέρος του, μέ αρκετές νεόδμητες κατοικίες εκεί, ουδεμία κίνηση γίνεται από τίς «τοπικές αρχές», τόσον γιά διάνοιξη νέων οδών όσον καί  τήν τροποποίηση τού ρυμοτομικού σχεδίου τού χωριού πρός βορράν. Έτσι, γιά παράδειγμα, θά έδινε μεγάλη ώθηση στήν οικιστική δραστηριότητα βορείως τού χωριού ένα σχέδιο διανοίξεως καί  ολοκληρώσεως  δρόμων, από τό ανατολικό μέρος τής οδού πρός Αμαλιάδα, τόσον από  τήν είσοδον «Βλάσση» ( απέναντι ἀπό τήν οικίαν Αργύρη), όσον καί  από τήν είσοδον «Βενζινάδικου Μάργαρη» στό ύψος τού Ραδιοφάρου, μέ κατεύθυνση πρός Δυσμάς  καί  μέχρι τήν περιοχήν Κυριακόπουλου-Στουφή ( περιοχή «Μάρμαρα»). Μία τέτοια οδοποιητική δραστηριότητα θά διευκόλυνε τήν πρός βορράν οἰκιστικήν ανάπτυξη τού χωριού μας, ενώ θά παρείχε τήν δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων  στήν περιοχήν αὐτήν ( πλατεία, κ.λπ).

7.      Τό Ρυμοτομικόν σχέδιον  τού χωριού μας έχει παραμείνει στάσιμον εδώ καί  40 χρόνια, ενώ εκδήλως διαφαίνεται η ανάγκη τροποποιήσεώς του καί  επεκτάσεως  τόσον τού «σχεδίου οικισμού», όσον καί  τού «σχεδίου εντός ζώνης οικισμού».
Η διάνοιξη νέων δρόμων, μαζί μέ τήν τροποποίηση καί  τήν επέκταση τού «σχεδίου οικισμού», τόσον βορείως καί  δυτικώς,  όσον καί  προς άλλες κατευθύνσεις, θά δώσει νέαν πνοή  στήν ανάπτυξη καί  στήν ζωή τού χωριού μας.

8.      Οι κεντρικοί δρόμοι τόσον προς Αμαλιάδα, όσον καί  προς τήν παραλία «Παλούκι», είναι απαγορευτικοί γιά τούς πεζούς, αφού, όποιος πεζός επιχειρήσει νά περπατήσει επ’ αυτών, κινδυνεύει σφόδρα  νά απωλέσει τήν σωματικήν του ακεραιότητα, λόγω τής πυκνής κινήσως τών οχημάτων.  
Τόσον στήν οδόν προς Αμαλιάδα, όσον καί  στήν οδόν πρός «Παλούκι», επιβάλλεται νά χαραχθούν καί  νά κατασκευασθούν:
      α) ἀπό τήν μία πλευράν κάθε δρόμου, μία πεζολωρίδα γιά τούς
          πεζούς, καί
      β) από τήν άλλην πλευρά τού δρόμου, μία ποδηλατολωρίδα γιά τούς
          ποδηλάτες.

9.      Τό δίκτυον Ομβρίων υδάτων έχει παραμείνει σέ τέλμα καί  ανολοκλήρωτο εδώ καί  κάποιες δεκαετίες. Χρειάζεται η συντήρησή του, καί  κυρίως η επέκτασή του, ώστε νά καλύψει τόσον παλαιά, ακάλυπτα ακόμη, τμήματα τού οικισμού, όσον καί  τά νέα τμήματα τού οικισμού, που αυξάνουν συνεχώς.  Εξ άλλου, δέν είναι άγνωστον στήν κοινωνία τού Καρδαμά, ότι μερικοί συντοπίτες, είτε από άγνοια είτε καλυπτόμενοι από τοπικούς «παράγοντες», διαθέτουν τά οικιακά απόβλητά τους στό δίκτυον Ομβρίων υδάτων(!), εγκληματούντες κατά τής υγείας όλου τού χωριού.
  Αυτή η κοινωνικώς αδιανόητη καί  εξαιρετικώς επικίνδυνη συμπεριφορά πρέπει νά σταματήσει ακαριαίως. Καί  αυτό αποτελεί πρώτιστο καί  αυτονόητο κοινωνικό χρέος τής τοπικής Κοινοτικής Αρχής καί τού Δήμου. Διότι οι μολυσματικές ασθένειες, που εγκυμονούνται από  μίαν τέτοια αδιανόητη καί  εγκληματική συμπεριφορά, δέν κάνουν διακρίσεις. Απειλούν όλους μας!

10.  Δίκτυον Αποχέτευσης δέν υπάρχει στόν Καρδαμά. Τούτο σημαίνει, ότι, μέχρι νά «αποφασίσει» ο Δήμος νά κατασκευάσει καί  στόν Καρδαμά τέτοιο δίκτυο γιά τήν διοχέτευση τών οικιακών αποβλήτων, κάθε οικία πρέπει νά διαθέτει καί  νά χρησιμοποιεί τόν «βόθρον» της.  Είναι κοινό μυστικό, όμως, ότι : λίγοι είναι εκείνοι, που χρησιμοποιούν «βόθρον», ενώ υπάρχουν καί  άλλοι, που δέν διαθέτουν τέτοιον γιά τά οικιακά απόβλητά τους. Είναι ακόμη κοινό μυστικό, ότι, από τούς αρκετούς εκείνους, που δέν χρησιμοποιούν «βόθρον» ( είτε έχουν τέτοιον είτε δέν έχουν),
   α) άλλοι αποθέτουν τά οικιακά απόβλητά τους  νά ρέουν στήν επιφάνεια τών ρείθρων τών πεζοδρμίων(!),
   β) άλλοι τά διοχετεύουν στό δίκτυον ομβρίων υδάτων(!),
   γ) άλλοι τά αποθέτουν στά παλαιά πηγάδια τού Καρδαμά(!) ( περίπου 45 παλαιά πηγάδια έχει  όλο τό χωριό), καί 
   δ) άλλοι τά διοχετεύουν μέ σωλήνες στήν κοίτη τού Καρδαμαίϊκου ποταμού!
   Αυτή η απίστευτη, ανεύθυνη  καί εγκληματική συμπεριφορά, που οι τοπικοί «παράγοντες»  διευκολύνουν μέ τήν εκπληκτικήν αδιαφορίαν τους, έχει οδηγήσει τό χωριό μας  στό χείλος τών κάθε είδους επιδημιών.  Ένα περίπατον άν κάνει κάποιος στό χωριό μας, από ανατολικά μέχρι δυτικά, αυτό είναι αρκετό γιά νά αντιληφθή, από τήν αφόρητη δυσωδία, τήν δραματικώς  εγκληματικήν αυτήν συμπεριφορά καί  νά συλλογισθή τούς τεράστιους κινδύνους, τούς οποίους διατρέχει η υγεία όλων μας. 
   Αυτό τό όνειδος, αυτή η ντροπή γιά τό χωριό μας,   επιβάλλεται νά απαλειφθή αμέσως, χωρίς χρονοτριβή. Γιά τό καλό τής τοπικής κοινωνίας μας. Είναι υποχρέωση τής Τοπικής Κοινοτικής Αρχής καί  τού Δήμου,  νά λύσουν πάραυτα τό ζήτημα, χωρίς καθυστερήσεις !  

  11.     Ο Καρδαμάς έχει τήν ἀγαθή τύχη νά διαθέτει ένα από τά πλέον πλούσια καί  δωρεάν αγαθά τής φύσεως: τό ιστορικό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι, που πηγάζει από τά υψώματα τής «Τριανταφυλλιάς» καί  τής Κορυφής ( Κουκουβίτσας), καί , διασχίζοντας τό χωριό μας από τήν ΝΑ πλευρά του, εκβάλλει στόν Χελωνίτη κόλπο, στήν θέση «Παλούκι». Τό ποτάμι αυτό, που μέ τά άφθονα νερά του συνέβαλε  στό παρελθόν,  νά αναπτυχθούν πέριξ αυτού, καί  σέ απόσταση μόλις 1000 μέτρων ο ένας από τόν άλλον, τρείς ιστορικοί οικισμοί ( Καρδαμάς, Χέλμη, Κουρτίκι), αλλά καί  νά βοηθήσει τόν τοπικόν πληθυσμόν στήν ανάπτυξη τών καλλιεργειών του, έδωσε στόν Καρδαμά μίαν συνεχή ανοδική ανάπτυξη καί  τήν φήμη τού χωριού μέ τούς πολλούς υδροκίνητους μύλους ( Βιοτεχνία) από τήν ἐποχήν τής Τουρκοκρατίας μέχρι περίπου τά μέσα τού 20ού αιώνος.  
  Σήμερα, αυτός ο φυσικός πλούτος, αυτή η δωρεά τής φύσεως, τό ιστορικό Καρδαμαίϊκο ποτάμι, ευρίσκεται στά πρόθυρα τής ολοσχερούς καταστροφής του, χωρίς νά «ιδρώνει τό αυτί» κανενός «αρμοδίου»!  Σήμερα, χωρίς καμμία  περιβαλλοντικήν ευαισθησία καί  χωρίς νά αντιλαμβάνονται, ότι ο υδροφόρος ορίζοντας τής περιοχής, που έχει από αιώνων διαμορφωθή κάτωθεν τής κοίτης τού ποταμού, κινδυνεύει μέ ανεπανόρθωτη μόλυνση καί  καταστροφή, κάποιοι, έχοντας εγκαταστήσει τίς χοιροτροφικές μονάδες τους  δίπλα στόν ποταμό, διοχετεύουν τά απαίσια απόβλητα τών χοιροστασίων τους στό ποτάμι τού Καρδαμά. Ενώ, άλλοι, συναγωνιζόμενοι επαξίως τούς προηγούμενους, διοχετεύουν τά οικιακά απόβλητά τους στήν κοίτη του!   Καί , σαν νά μήν έφθαναν όλα αυτά, εδώ καί  35 χρόνια λειτουργεί  στήν περιοχή «Κονιδαίϊκα», στίς παρυφές τού ποταμού, ο σκουπιδότοπος τής Αμαλιάδος, ο οποίος τώρα τελευταία έχει γίνει ο σκουπιδότοπος  καί  κάποιων Δήμων τής ορεινής Ηλείας! Είναι αξιοπρόσεκτο, ότι όλα αυτά τά «έργα» ( χοιροστάσια, σκουπιδότοπος) «αναπτύσσονται» πάντοτε στίς παρυφές ποταμῶν. Γιατί, άραγε; Ρητορικό τό ερώτημα. Έτσι, εδώ καί  δεκαετίες, τό Καρδαμαίϊκο ποτάμι έχει μεταβληθή σέ έναν τεράστιον καί  ανεξέλεγκτον βόθρο, μέ όλες τίς αρνητικές συνέπειες γιά τόν υδροφόρον ορίζοντα τής περιοχής μας καί  γιά τήν υγεία τών κατοίκων τού Καρδαμά.
Τά τελευταία χρόνια, παρά τίς αντίθετες δεσμεύσεις του, ο νύν Δήμαρχος Αμαλιάδος έχει κινήσει γήν καί  ουρανόν, προκειμένου νά δημιουργήσει νέον σκουπιδότοποπον δίπλα στίς πηγές τού Καρδαμαίϊκου ποταμού, στήν «Τριανταφυλλιά». Είναι τιμή γιά τόν Καρδαμά, ότι ο Μορφωτικός Σύλλογος τού χωριού μας μέ εκροσώπους του συμμετέχει στις δραστηριότητες τής Κίνησης Πολιτών Αμαλιάδος, γιά τήν ακύρωση τών εγκληματικών αυτών σχεδίων τού Δημάρχου Αμαλιάδος.  Διότι, εάν καταφέρουν νά δημιουργήσουν σκουπιδότοπον στήν «Τριανταφυλλιά» γιά όλην τήν Ηλεία, τότε  τό Καρδαμαίϊκο ποτάμι καί  ο υποκείμενος υδροφόρος ορίζοντας  θά καταστραφούν ολοσχερώς καί  ανεπιστρεπτί, καί  εμείς οι Καρδαμαίοι πρέπει σέ λίγα χρόνια νά μετοικήσουμε σέ άλλους τόπους!

12. Αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι, κατά τίς αλλεπάλληλες διοικητικές μεταβολές, τόσον  όταν ο Καρδαμάς ήτανε ενταγμένος στόν Δήμον Ήλιδος ή Ελίσσης ( 1833-1914) μέ τό σχέδιο τής Βασιλείας τού Όθωνος, όσον καί  όταν ανεκηρύχθη αυτόνομη Κοινότητα ( 1914 έως 1998), απώλεσε τμήματα τής κτηματικής περιφερείας του, εξ αιτίας μίας περίεργης καί  αδίστακτης  διαχρονικής «επεκτατικής» πολιτικής  τών «παραγόντων» τής Αμαλιάδος.
Έτσι, ο Καρδαμάς όχι μόνον απώλεσε τήν  περιοχήν «Παλούκι» καί  τόν Ασφαλακτόν,  περιοχές, που κατέλαβε παρατύπως η Αμαλιάδα, αλλά  οδηγήθηκε στόν απίστευτον εξευτελισμόν: Οι Πετρούλες, παραλιακός οικισμός καί  σήμερα τού Καρδαμά, νά φθάνουν δυτικώς μόλις 800 μέτρα πρίν από τήν θάλασσα!  Δηλαδή, ο  πλησιέστερος οικισμός προς τήν θάλασσα, οι Πετρούλες, νά μην έχουν διέξοδο κτηματική στήν θάλασσα, διότι η φυσική προέκταση τών Πετρουλών πρός τήν θάλασσα, πλάτους 800 μέτρων(!), «ανήκει» στήν Αμαλιάδα(!), η οποία απέχει από ἐκεί  6-7 χιλιόμετρα!     Καί  μή χειρότερα!!
 Αυτήν τήν απίστευτη εξέλιξη τής παράτυπης απωλείας τμημάτων τής κτηματικής περιφερείας Καρδαμά καί  τήν μέχρι τώρα συντήρησήν της, ουδείς από τούς τοπικούς «παράγοντες» τού Καρδαμά ευαισθητοποιήθηκε νά τήν προσβάλει καί  νά τήν ακυρώσει, διεκδικώντας τά αυτονόητα φυσικά καί  γεωγραφικά δίκαια τού χωριού μας!  
 Σήμερα, παρά τό γεγονός ότι θά είναι μία δύσκολη καί  επίπονη διαδικασία, προβάλλει επιτακτικώς η ανάγκη, μίας συντεταγμένης προσφυγής, γιά τήν αναθεώρηση τών γεωγραφικών καί  κτηματικών ορίων τής Κοινότητος Καρδαμά, γιά νά αποκατασταθή μία εξώφθαλμη  καί  εξοργιστική αδικία, αλλά καί  γιά τήν στήριξη τής ανἀπτυξης τού χωριού μας.
-------------------------

Καρδαμάς, Σεπτέμβριος 2010
-Τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά, «Κωστής Παλαμάς»
-Ο Εκδότης τής Εφημερίδος, «Καρδαμάς Εφημερίς τών Συζητήσεων»

( Ακολουθεί τό 4ον μέρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: