Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τήν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καί τήν ΑΝΑΠΤΥΞΗ τού Καρδαμά

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ καί ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ
«Κ. Παλαμάς»
27200 Καρδαμάς Ηλείας

Καρδαμάς
Εφημερίς τών Συζητήσεων
Εκδότης: Άγγ. Λιβαθινός
--------------------------------------

Γιά τήν Αναγέννηση
καί τήν Ανάπτυξη τού Καρδαμά
( Καταγραφή καί Ανάδειξη Προβλημάτων. ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ )
-----------------------------
Σειρά άρθρων γιά τά προβλήματα τού Καρδαμά Ηλείας, καί γιά τήν αναγκαιότητα μίας κινηματικής συσστράτευσης τών απανταχού Καρδαμαίων γιά τήν προώθηση τής λύσης τους.
Μέρος Πρώτον

Αντί Προλόγου
  Δώδεκα ολόκληρα χρόνια λειτουργίας τού νέου «αυτοδιοικητικού χάρτη» (1998-2010), μέ τούς διευρυμένους Δήμους ( σύστημα «Καποδίστριας), είναι αρκετά γιά νά αισθανθούν έντονα οι τοπικές κοινωνίες τήν εγκατάλειψη καί τόν μαρασμό, στόν οποίον τίς οδήγησαν οι τοπικοί «παράγοντες» είτε από ανεπάρκεια, είτε από ηθελημένη καί σκοπούμενη άρνησή τους νά αντιταχθούν στίς καταστροφικές επιλογές τών Δημάρχων ή τής κεντρικής Διοίκησης, οι οποίοι «τά έδωσαν όλα» γιά τίς Έδρες τών Δήμων εις βάρος τών χωριών καί τών Κοινοτήτων!
  Τό χωριό μας, ο Καρδαμάς, υπέστη μέ εκκωφαντικόν τρόπο τίς συνέπειες μίας βαθειά αντιδραστικής καί αντικοινωνικής πολιτικής τού Δήμου Αμαλιάδος, οι «άρχοντες» τού οποίου τόν οδήγησαν στήν σημερινή κατάντια καί ανυποληψία.
  Αλλά, η τέτοια αντικοινωνική πολιτική τού Δημάρχου Αμαλιάδος εις βάρος τού χωριού μας ( όπως καί εις βάρος άλλων χωριών τού Δήμου) θά μπορούσε νά είχε ανατραπή ή τουλάχιστον νά εἶίε δραστικά περιορισθή πρός όφελος τής τοπικής μας κοινωνίας, εάν οι εκάστοτε «εκπρόσωποι» τού χωριού μας ( από τό 1998 έως καί σήμερα) έπρατταν τό αυτονόητο, δηλαδή προέβαιναν εις τήν μελέτη, τήν ανάδειξη, τήν προβολήν τών προβλημάτων τού χωριού μας, καί αγωνίζοντο, μαζί μέ τίς κοινωνικές οργανώσεις τού χωριού μας, ανυποχώρητα γιά τήν λύση τους, ώστε σήμερα τό χωριό μας νά μήν ευρίσκετο στήν τραγικήν κατάσταση, που βιώνουμε όλοι μας.

 
Ατυχήσαμε, λοιπόν, ως τοπική Κοινωνία, στό επίπεδο τής θεσμικής εκπροσώπησης τού χωριού μας καί τής προώθησης τής λύσης τών προβλημάτων του, τά οποία διογκούνται καί κακοφορμίζουν μέ τήν πάροδον τού χρόνου. Καί η ευθύνη γι’ αυτήν τήν αποτυχία ανήκει ολοκληρωτικά στήν «τοπικήν Αρχή», μέ τήν πολιτικήν που υπηρέτησε, εφάρμοσε καί εφαρμόζει!

Καί ακολουθεί ο οδοστρωτήρας τών τοπικών κοινωνιών, που τόν βάφτισαν «Καλλικράτη»!
Έπεται η ολοκληρωτική συντριβή τών τοπικών κοινωνιών, εάν δέν αντιδράσουμε συντεταγμένα, καί εάν δέν απομονωθούν οι ( γνωστές ή καί προαλειφόμενες) θεραπαινίδες τής καθεστωτικής εξαχρείωσης καί τής «εκσυγχρονιστικής» κατάντιας!

 Η Ιστορία διδάσκει, ότι, σέ τέτοιες περιπτώσεις θεσμικής κατάπτωσης, προβάλλει η αδήρητη ανάγκη: η ίδια η τοπική Κοινωνία νά πάρει στά δικά της χέρια τήν υπόθεση τής υπεράσπισης τών συμφερόντων της καί τής αξιοπρέπειάς της.
Καί αυτό μπορεί νά γίνει είτε μέ μεμονωμένες δράσεις είτε ( τό ωφελιμώτερο καί αποτελεσματικώτερο) μέ συλλογική δράση ατόμων καί συλλογικοτήτων.

Αυτήν τήν κοινωνικήν αναγκαιότητα επιχειρεί νά θεραπεύσει η απόφαση συνεργασίας τού Μορφωτικού καί Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς» καί τής εφημερίδος τού χωριού μας «Καρδαμάς, Εφημερίς τών Συζητήσεων», προκειμένου νά αναδειχθούν, καί νά προωθηθούν πρός τήν λύσην τους τά κακοφορμισμένα προβλήματα τού Καρδαμά.
 Η συνεργασία καί η Πρωτοβουλία αυτή δεν επιχειρούν νά υποκαταστήσουν Αρχές καί Θεσμούς. Ασκείται, όμως δι’ αυτής τής Πρωτοβουλίας τό αναφαίρετο δικαίωμα καί η υποχρέωση τής τοπικής κοινωνίας μας, νά εκφράσει τήν έντονην δυσφορία της γιά τήν εγκατάλειψη τού χωριού μας καί τήν αποφασιστικότητά της, νά αγωνισθή ανυποχώρητα, γιά νά προωθηθούν πρός λύσην τά χρονίζοντα προβλήματά του.

Τό κείμενο, που ακολουθεί, αποτελεί μίαν κραυγήν αγωνίας γιά τό παρόν καί τό μέλλον τού χωριού μας, καί ταυτοχρόνως μίαν έκκληση πρός όλες τίς υγιείς δυνάμεις τού Καρδαμά γιά κοινωνική συσστράτευση, μέ σκοπόν τήν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καί τήν ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που αξίζουν τό χωριό μας καί οι άνθρωποί του.
Φίλε Καρδαμαίε Αναγνώστη, τό βιβλιαράκι αυτό μελέτησέ το καλά! Δώσ’ το καί σε άλλους νά τό μελετήσουν. Συζήτησε μέ τούς φίλους σου καί τούς γείτονές σου τό περιεχόμενό του.
Ίσως έχεις νά προσθέσεις καί δικές σου ιδέες ή προτάσεις. Είναι καλοδεχούμενες.
Συζήτησέ τες μέ τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου, μέ τούς φίλους σου, μέ τούς συντοπίτες μας. Στείλε τες στήν Εφημερίδα τού χωριού μας, γιά νά δημοσιευθούν.
Αλλά πρό πάντων λάβε μέρος στίς συζητήσεις, που θά ακολουθήσουν γιά τά προβλήματα τού χωριού μας. Στείλε τήν γνώμη σου καί τίς ιδέες σου σ' αυτό τό ιστολόγιο.

Νά τελειώνουμε μέ τά «παιχνιδάκια» τών λαθρεπιβατών τής «εξουσίας», καί μέ τόν νοσηρόν αντικοινωνικόν ναρκισσισμό τών «τοπαρχών» τής ανεπάρκειας, τής ανικανότητος καί τής καθεστωτικής αυθάδειας!
Όχι άλλο σκοτάδι, πλέον, στόν Καρδαμά! -
------------------
Καρδαμάς, Σεπτέμβριος 2010
-Τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά, «Κωστής Παλαμάς»
-Ο Εκδότης τής Εφημερίδος, «Καρδαμάς Εφημερίς τών Συζητήσεων»
( Ακολουθεί τό 2ον μέρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: