Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Ο κατήφορος τού Δημάρχου Αμαλιάδας!

ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ!
Ο κατήφορος τού Δημάρχου Αμαλιάδας!

Οι μάσκες έπεσαν και τα αποκαλυπτήρια έγιναν! Μαζί τους κατέρρευσαν και οι τελευταίες προσπά­θειες που καταβλήθηκαν, ώστε πρωτίστως ο Δήμαρ­χος Αμαλιάδας, ο κ. Λυμπέ­ρης, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει τις ευθύνες που επιβάλει το αξίωμά του και να μην κα­ταδικάσει με τις πράξεις του την πόλη.

Κύριε Λυμπέρη, ως Δή­μαρχος Αμαλιάδας, έχετε χρέος :
-Να περιφρου­ρείτε, προάγετε και διευρύ­νετε τα πραγματικά συμφέ­ροντα της πόλης.
-Να μεριμνείτε για το πα­ρόν και το μέλλον της.
-Να διαμορφώνετε με έργα υποδομής, αλλά και με θε­σμικές πρόνοιες, ευνοϊκές συνθήκες, για να αναπτύσ­σεται η οικονομική δραστη­ριότητα, που αποτελεί τον απαραίτητο παράγοντα για την ανάπτυξη της πόλης.
Έχετε χρέος να προστα­τεύετε το περιβάλλον σε όλες του τις μορφές και, συ­νακόλουθα, την υγεία τών πολιτών.
Κύριε Λυμπέρη,
για όλα αυτά και για πολλά ακόμη, οι πολίτες σάς ψήφισαν και σάς ανέδειξαν τρεις φορές στο αξίωμα του Δημάρχου, πράγμα που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία τής πόλης.
Η τρίτη θητεία στο αξίω­μα του Δημάρχου, λόγω υψί­στης τιμής που σας απέδω­σε η πόλη, λογικά θα περί­μενε κανείς, να σας γεμί­σει με περισσότερες ευθύ­νες, μεγαλύτερη εγρήγορ­ση, αλλά και με μεγαλύτε­ρη συστολή και μετριοφρο­σύνη.
Αντί αυτών τι έχουμε;-Έχουμε τον Δήμαρχο Αμα­λιάδας, να ξιφουλκεί υπέρ της κατασκευής του σκουπιδότοπου του Νομού Ηλείας, στην Τριανταφυλ­λιά.
-Να ακυρώνει ο ίδιος όλες τις άλλες δυνατότητες που προσφέρονται, για τα σκου­πίδια του Νομού και να επι­μένει στην Τριανταφυλλιά.
-Να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των λυμάτων του Νομού, δηλαδή αστικά, βιο­μηχανικά, αγροτικά, κτηνο­τροφικά, λυματολάσπη, σφαγεία και λοιπά, στην Τριανταφυλλιά.
-Να πρωτοστατεί στην τα­χεία διεκπεραίωση της όλης υπόθεσης, ώστε να μην δο­θεί αρκετός χρόνος στους πολίτες να γνωρίσουν το πρόβλημα και να νιώσουν τις τραγικές συνέπειες που θα προκύψουν για την πόλη, και επομένως να αντιδρά­σουν.-Έχουμε τον κ. Λυμπέρη να ακυρώνει ο ίδιος, τις έως πρότινος θέσεις του, που ήσαν ενάντια στην Τρια­νταφυλλιά!

Από το 1994 έως πρόσφα­τα, να θεωρεί ότι τα σκου­πίδια του Πύργου είναι βλα­πτικά και καταστροφικά γιά την Αμαλιάδα. Σήμερα, δε, να ανακαλύπτει ότι, όχι μόνον τα σκουπίδια τού Πύργου καί τα υπόλοιπα τού Νομού, αλλά καί το σύνολο τών υπολοίπων λυμάτων, π.χ. βιομηχανικών, κτηνοτροφικών, σφαγείων, κ.λπ., είναι ωφέλιμα γιά την Αμαλιάδα! Τόσο δε ωφέ­λημα, που «πρέπει να προλάβουμε», ώστε να μην βρε­θεί άλλος και μας τα πάρει!
Πρό παντός έχουμε τον κ. Λυμπέρη, να επιδεικνύει μία απίστευτη αλαζονεία, να περιφρονεί τις αντιρρήσεις τών πολιτών, να απαξιώνει τούς εμμένοντες σταθερά στην άρνησή τους!
Ιδιαιτέρως δε αυτούς που αγωνίστηκαν και ανέτρε­ψαν το 1995 τον σκουπιδότο­ τού Πύργου στην Τρια­νταφυλλιά.Φράσεις τού κ. Λυμπέρη, όπως: «είναι κάτι περίεργοι που αντιδρούν», ή ότι «όλοι αυτοί είναι φαντάσματα τού παρελθόντος»(!!), είναι δηλωτικές τού επιπέδου , που επιθυμεί ο κ. Δήμαρχος να διεξαχθεί ο δημόσιος διάλογος γιά αυτό το τεράστιο θέμα, αλλά φυσικά είναι καί θέμα προσωπικότητας.
Κύριε Δήμαρχε,
αποφασίσατε να αναλάβετε κατ’αποκλειστικότητα την εξυπηρέτηση τών συμφερόντων τού Πύργου καί τού υπόλοιπου Νομού, σε βάρος τών συμφερόντων τής πόλης!
Η ζημία που προκαλείτε στην Αμαλιάδα με τις ενέρ­γειές σας αυτές είναι ανεπανόρθωτη!Σάς θυμίζω, ότι ψηφισθήκατε για τρίτη φορά Δήμαρχος, χωρίς να αναφέρετε, ότι θέλετε να φτιάξετε τον σκουπιδότοπο τού Νομού στην Τριανταφυλλιά! Απ’ εναντίας, λέγατε σε όλους, ότι η πολιτική σας είναι «ΟΧΙ στην Τριανταφυλλιά»! Σε εμένα συγκεκριμένα μού είπατε: «Δεν υπάρχει καμμία περίπτωση εγώ να συναινέσω υπέρ τής Τριανταφυλλιάς»! Την αξιοπιστία της διαβε­βαίωσής σας, ας την κρί­νουν οι αναγνώστες του άρθρου αυτού. Είναι και αυτό το φαινόμενο, ένα σημείο των καιρών. Σε μία εποχή όπου όλα πωλούνται και αγοράζονται, γίνεται κατα­νοητή αυτή η αναξιοπιστία του Δημάρχου.
Εδώ ο κ. Λυμπέρης εφαρ­μόζει το γνωστό ''ο σκοπός αγιάζει τα μέσα". Να ξέρε­τε όμως ότι πολλές φορές αυτό γίνεται και μπούμερα­γκ.
Αλλά, τελικά πέστε μας, ποιός είναι ο σκοπός; Μην μας αφήνετε, μόνοι μας να τον υποπτευόμαστε!
Κύριε Λυμπέρη,
υπάρχει ακόμη χρόνος, να επανέλθε­τε σε πράξεις και ενέργειες που ωφελούν την πόλη. Θα ωφεληθείτε και εσείς μαζί της.
Για το θέμα τής Τριαντα­φυλλιάς θα επανέλθουμε πολλές φορές.
Σπύρος Ηλιόπουλος , Αμαλιάδα, 11.4.2008--------------------------------------------
Εδημοσιεύθηκε: 1) στην Ημερησία εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Αμαλιάδος ( 12.4.2008), καί 2) στην Ημερησία Εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ» Πύργου ( 13.4.2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: