Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

"ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ": Σύσσωμος αντιδρά ο Καρδαμάς!

Καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια αποκαλύψεις, ότι το σχέδιο εγκατάστασης σκουπιδότοπου στην "Τριανταφυλλιά" είχε καταστρωθεί ΜΥΣΤΙΚΑ πρίν από πολύν καιρό, προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιδράσεις τού κόσμου, κι άς "διαβεβαίωναν" ο Δήμαρχος Αμαλιάδος καί τα "παπαγαλάκια"του, ότι "δεν τίθεται θέμα Τριανταφυλλιάς" καί ότι "δεν υπάρχει περίπτωση" να εγκατασταθεί στην Τριανταφυλλιά οιασδήποτε μορφής μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων!
Την ίδια στιγμή, κατά την οποίαν διεβεβαίωναν γι' αυτό τους πολίτες με τον "πλέον κατηγορηματικόν τρόπο", οι ίδιοι είχανε προωθήσει ΜΥΣΤΙΚΑ διαδικασίες ΜΕΛΕΤΩΝ για την "Τριανταφυλλιά", ώστε να φέρουν τον κόσμο "πρό τετελεσμένων γεγονότων"!
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥΣ! Απροκάλυπτη ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ τού κόσμου! Νομίζουν, ότι, με πολιτικώς ανήθικες διαδικασίες, θα εξαπατήσουν τον κόσμο καί θα περάσουν τα σχέδιά τους!
ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ!
Ήδη, η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΑ με πρωτεργάτη τον Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά, καί ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ κινητοποιήσεις τού κόσμου εναντίον τών απαραδέκτων "μυστικών" σχεδίων τού Δημάρχου Αμαλιάδος καί τών λοιπών, που τα έχουν οργανώσει.
Στον Καρδαμά Ηλείας, όλες οι κοινωνικές Οργανώσεις τού χωριού, σε συνεργασία έχουν αναλάβει την ενημέρωση τού κόσμου καί προετοιμάζουν κινητοποιήσεις.
Ήδη, συνέταξαν κοινό Έγγραφο-Ανοικτή Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος, διά τού οποίου τού ζητούν να μην συνεργήσει στο έγκλημα κατά τής περιοχής μας, που σχεδιάζουν κάποιοι τοπικοί "παράγοντες", στο όνομα τού "να διαχειρισθούμε εμείς τα κονδύλια"!
Δημοσιεύουμε παρακάτω το κείμενο αυτό, καί σημειώνουμε, ότι καλούνται όλοι οι Καρδαμαίοι καί άλλοι πολίτες, να το υπογράψουν! :
------------------------------------------------------------
Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρδαμά « Κωστής Παλαμάς »Γραφεία: Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμά
27200 Καρδαμάς Ηλείας
Τηλ. Κινητά: 697-8197763, 697-6148082
Ηλεκτρον. Διεύθυνση:
efkardamas@in.gr

Αγροτικός Σύλλογος Καρδαμά
Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμά
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρδαμά
Καρδαμάς, 07.04.08Αριθ. Πρωτ. 11

Ανοικτή Επιστολή-Διαμαρτυρία πρός τον Γ.Γραμματέα
τής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος

Όχι στον Σκουπιδότοπο τής Ηλείας στην «Τριανταφυλλιά»

Κύριε Γ. Γραμματέα,

Παρά το γεγονός, ότι, για τό θέμα τής διαχείρισης τών απορριμμάτων τής περιφερείας Αμαλιάδος καί γενικώτερα τής Ηλείας, η «λύση» τής «Τριανταφυλλιάς» έχει απορριφθεί από το σύνολο σχεδόν τών κατοίκων τής Αμαλιάδος καί τών χωριών, τα οποία θίγονται άμεσα, εν τούτοις η «λύση» αυτή επανήλθε εις το προσκήνιο μόλις τήν 1ην Απριλίου 2008, με ευθύνη τού Δημάρχου Αμαλιάδος καί χωρίς να έχει γίνει καμμία άλλη συζήτηση ή δημόσια διαβούλευση επ’ αυτού.
Συγκεκριμένα, στην Συνεδρίασή του, το βράδυ τής Τρίτης, 1ης Απριλίου 2008, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαλιάδος, μετά από εισήγηση τού Δημάρχου καί ξαφνικά γιά όλους μας, απεφάσισε, με οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου(!), να κινήσει την διαδικασία γιά εγκατάσταση ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ τής Ηλείας στην ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, με το ψευδώνυμο ΧΥΤΥ ( Χώρου Υγειονομικής Ταφής υπολειμμάτων) καί εργοστασίου " ενεργειακής αξιοποίησης"!
Με μία ψήφο διαφορά! Λές καί επρόκειτο να αποφασίσουν γιά το όνομα κάποιου δρόμου, καί όχι γιά το μέλλον καί την υγεία χιλιάδων ανθρώπων!
Λές καί δεν επρόκειτο γιά ένα θέμα, το οποίο ήτανε λυμένο από 15ετίας στην συνείδηση όλης τής Κοινωνίας τής Αμαλιάδος καί τού Καρδαμά, θέμα γιά το οποίο τότε ο λαός είχε εκφράσει την ριζικήν αντίθεσήν του!
Καί «επειγόντως», χωρίς καμμία άλλη προηγούμενη ενημέρωση τών άμεσα ενδιαφερομένων.
Τί ήθελε, άραγε, ο κ. Δήμαρχος να «κρύψει», καί έθεσε αίφνιδιαστικώς καί «επειγόντως»το θέμα σε συζήτηση τού Δημοτικού Συμβουλίου;Θεωρούμε, ότι πρόκειται περί απαράδεκτης αποφάσεως, που ελήφθη αίφνης καί άνευ ουδεμίας διαβουλεύσεως με τις κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες στο παρελθόν (1995) είχανε πρωτοστατήσει στην ακύρωση παρομοίων σχεδίων. Αποφάσεως, η οποία πλήττει όχι μόνον την Αμαλιάδα, αλλά κυρίως τον Καρδαμά, δεδομένου, ότι το Καρδαμαίϊκο Ποτάμι ( Κάρδαμος ποταμός), που διασχίζει σε όλην της την έκταση τήν κοινότητα Καρδαμά, πηγάζει πλησίον τής Τριανταφυλλιάς, και επομένως η δημιουργία οιωνδήποτε εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων εκεί ισοδυναμεί με ΒΟΜΒΑ σε ολόκληρη την λεκάνη απορροής τών υδάτων καί σε ολόκληρον τον ΥΔΡΟΦΟΡΟΝ ορίζοντα κατά μήκος τού ποταμού αυτού μέχρι την παραλία ΠΑΛΟΥΚΙ!Πέραν αυτού, η περιοχή τής «Τριανταφυλλιάς» είναι περιοχή όπου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες αγροτικές επιχειρήσεις, αλλά καί μέρος άμεσης επικοινωνίας με το χωριό μας καί με τους κατοίκους της, η υγεία τών οποίων καί το περιβάλλον θα πληγούν ανεπανόρθωτα από μία τυχόν επιλογή της ως χώρου οιασδήποτε επεξεργασίας απορριμμάτων.Επιθυμούμε να σάς γνωστοποιήσουμε, ότι το Καρδαμαίϊκο ποτάμι ( Κάρδαμος ποταμός) είναι το μοναδικό ενεργό ποτάμι μεταξύ Πηνειού καί Αλφειού! Καί επιστημονικώς θεωρείται οικολογικό έγκλημα η τοποθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας καί απόθεσης απορριμμάτων ή υπολειμμάτων στις παρυφές τών πηγών του, δηλαδή στην «Τριανταφυλλιά».
Αυτή η «απόφαση» τής ισχνής πλειοψηφίας τού Δημοτικού Συμβουλίου Αμαλιάδος σε βάρος ολόκληρης τής περιοχής τού Καρδαμαίϊκου Ποταμού καί τής περιφέρειας Καρδαμά αποτελεί, κατά την γνώμην μας, ΟΝΕΙΔΟΣ καί ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ γιά τον τόπον μας! Καί μάς ευρίσκει όλους ριζικώς αντίθετους!
Επί 35 ολόκληρα χρόνια, η περιοχή έχει υποστεί μίαν καταστροφικήν γιά τό περιβάλλον καί γιά τήν υγεία τών κατοίκων επιβάρυνση, με τήν ανεύθυνη λειτουργία τού σκουπιδότοπου στά «Κονιδαίϊκα»!
Είναι εγκληματικό, μετά από αυτό το πολύχρονο μαρτύριο, νά καλούνται πάλι οι Καρδαμαίοι καί οι κάτοικοι τής ευρύτερης περιοχής νά ζήσουν τίς επόμενες δεκαετίες μόνιμα μέσα σέ έναν απέραντον βόθρο για όλην την Ηλεία (!), πού σχεδιάζουν ανεύθυνα καί προκλητικά τοπικοί ή άλλοι «παράγοντες»!
Δηλώνουμε κατηγορηματικώς
, ότι θα αντισταθούμε με κάθε μέσον, ώστε να μήν υλοποιηθεί αυτή η περιβαλλοντική βαρβαρότητα στην περιοχήν μας!
Είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να πράξουμε για την προστασίαν τής υγείας όλων μας καί κυρίως τής υγείας τών παιδιών μας καί τών επομένων γενεών, την οποίαν υγείαν επιχειρούν κάποιοι «παράγοντες» τού νομού Ηλείας να υποθηκεύσουν πρός χάρην κάποιων «κονδυλίων» !
Κύριε Γ. Γραμματέα,
Γνωρίζουμε, ότι πασχίζετε για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα τής διαχειρίσεως τών απορριμμάτων τής περιφερείας Αμαλιάδος καί τού νομού Ηλείας.
Γνωρίζουμε, ακόμη, ότι, με βάση καί την σχετικήν Οδηγία τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Οδηγία 2000/76/ΕΚ), το θέμα τής διαχειρίσεως τών απορριμμάτων πρέπει να αντιμετωπισθεί ( από το 2010) με Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), με ταυτόχρονη κατάργηση τών ΧΥΤΑ από 01.01.2009. Δηλαδή, εγκαταστάσεις, που θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:
* Χώρο υποδοχής στερεών αποβλήτων
* Μηχανική διαλογή και χειροδιαλογή
* Μονάδα λιπασματοποίησης ή/και θερμικής επεξεργασίας
* Χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), όπου θα οδηγούνται τα μη ανακυκλώσιμα υλικά και τα υπολείμματα της επεξεργασίας.Για να είναι, όμως, οικονομικά βιώσιμη μία τέτοια διαχείριση, θα πρέπει:
α) οι ΟΕΔΑ να εξυπηρετούν μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες, ουσιαστικά τις υφιστάμενες Περιφέρειες ( εν προκειμένω ένας ΟΕΔΑ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, όπως ένας ΟΕΔΑ στην Μεγαλόπολη γιά την Περιφέρεια Πελοποννήσου που απεφασίσθη στις 29 Μαρτίου 2008) και
β) να δημιουργηθούν Μονάδες Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΜΜΑ), στις οποίες θα συγκεντρώνονται τα συλλεγόμενα από τα απορριμματοφόρα στερεά απόβλητα, θα συμπιέζονται και στη συνέχεια θα μεταφέρονται με μεγάλα αυτοκίνητα (Κοντέινερς) στους ΟΕΔΑ.
Προφανείς θέσεις για δημιουργία των ΟΕΔΑ αποτελούν οι υφιστάμενοι μεγάλοι ΧΥΤΑ, καθώς και τα λιγνιτορυχεία ή τα λατομεία, τα οποία παρέχουν τεράστια χωρητικότητα. Έτσι θα έχουμε άμεση χρήση του παραγόμενου λιπάσματος για την αποκατάσταση των εδαφών, ενώ το παραγόμενο καύσιμο (RDF) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους λιγνιτικούς σταθμούς.
Τέτοιοι υφιστάμενοι ΧΥΤΑ υπάρχουν αυτήν την στιγμή, για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην Αχαΐα, που είναι εγγύς τής Ηλείας!
Ποίοι λόγοι, λοιπόν, επέβαλαν στον κ. Δήμαρχον Αμαλιάδος να αποφασίσει «επειγόντως» καί ουσιαστικά «εν κρυπτώ» για εγκατάσταση τέτοιας μεγάλης μονάδος επεξεργασίας τών απορριμμάτων στην περιοχήν μας;
Εμείς, που υπογράφουμε την παρούσα Ανοικτήν Επιστολήν, απορρίπτουμε απολύτως, να υποθηκευθή η υγεία μας, η υγεία τών παιδιών μας καί τών επομένων γενεών, στο όνομα τού «να διαχειρισθούμε εμείς τα κονδύλια»!
Μία τέτοια αποδοχή θα ήτανε εγκληματική !
Εάν ο κ. Δήμαρχος Αμαλιάδος καί άλλοι «παράγοντες», που σπεύδουν μαζί του να «υιοθετήσουν» τήν Τριανταφυλλιά, ενδιαφέρονται να διαχειρισθούν αυτοί «τα κονδύλια» αντί εκείνων που διαθέτουν τις υποδομές για εγκατάσταση ΟΕΔΑ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος ( όπως η Αχαΐα), υπάρχουν καί άλλοι χώροι στην Ηλεία!Καί το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι υπάρχουν τέτοιοι χώροι στην Ηλεία, οι οποίοι ούτε εγγύς τού οικιστικού ιστού είναι, ούτε σε πολυκαλλιεργούμενη περιοχή είναι, αλλά καί ούτε στις παρυφές ενεργού ποταμού ευρίσκονται!
Κύριε Γ. Γραμματέα,
σάς ζητούμε να μήν συνεργήσετε στο έγκλημα, που έχουν σχεδιάσει ανευθύνως όλοι όσοι επιχειρούν να το «περάσουν» εν κρυπτώ, παρ’ ότι γνωρίζουν ότι η κοινωνία τής περιοχής μας έχει δώσει στο παρελθόν αγώνες για να μήν υλοποιηθεί αυτό το έγκλημα εις βάρος τής περιοχής μας, καί ότι αρκετοί από εκείνους, που αγωνίσθηκαν τότε κατέληξαν καί στα δικαστήρια!
Καί να ζητήσετε από τούς τοπικούς «παράγοντες» να βρούν άλλες λύσεις, στα πλαίσια τής σχετικής Οδηγίας τής Ε.Ε., γιά έναν ΟΕΔΑ Ηλείας-Αχαΐας, μακρυά από την Τριανταφυλλιά!Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε κατηγορηματικώς, ότι, όποιοι επιχειρήσουν να υλοποιήσουν το περιβαλλοντικό έγκλημα, που σχεδιάζει ο κ. Λυμπέρης σε βάρος τής περιοχής μας, με την επιλογή τής «Τριανταφυλλιάς», θα μάς βρούν όλους ενωμένους καί αποφασισμένους, γιά να αντισταθούμε καί να ακυρώσουμε αυτήν την περιβαλλοντική βαρβαρότητα «μέσ’ στο ψυχικό μας»!Ευελπιστούντες για την κατανόησή σας επί τού αίφνης και απροσδοκήτως ανακύψαντος ζητήματος , και για την θετικήν ανταπόκρισήν σας επί τού αιτήματός μας,
Διατελούμεν με εκτίμηση
Για τον Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς»
Ο Πρόεδρος -, Λιβαθινός Άγγελος
Για τον Αγροτικόν Σύλλογον Καρδαμά
Ο Πρόεδρος , Σούλης Χρήστος
Για τον Αγροτικόν Συνεταιρισμόν Καρδαμά
Ο Πρόεδρος , Γιαννόπουλος Λεωνίδας
Για το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Καρδαμά
Αρβανιτάκης Δημήτριος
Ακολουθούν υπογραφές Πολιτών καί Κατοίκων τού Καρδαμά
( Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται)
------------------------------------------

1 σχόλιο:

  1. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΙΒΑΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ!

    ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!

    roula.kardamas

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!