Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΙΤ (καί) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!

 ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΙΤ (καί) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ! 

Τοῦ Ἄγγελου Λιβαθινοῦ

 Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες εἴχαμε συνταρακτικές ἐξελίξεις στό ποδόσφαιρο, 'ὡς τό δημοφιλέστερο ἄθλημα στόν κόσμο. 
  Κάποιοι μεγαλοσχήμονες τοῦ χρήματος ( Ἀννιέλι, Ἀμερικανοί ἰδιοκτῆτες Ἀγγλικῶν ὁμάδων, κλπ) ἐπροχώρησαν αἰφνιδίως στήν ἀνακοίνωση δημιουργίας κλειστῆς Λίγκας ὁμάδων ποδοσφαίρου, ἔξω ἀπό τήν ΟΥΕΦΑ καί ΦΙΦΑ, τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ χρηματοδοτουμένου ( μέ τά ἀσύλληπτα ποσά δισεκατομμυρίων δολλαρίων) ὑπό τοῦ οἰκονομικοῦ κολοσσοῦ τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, τῆς J.P.Morgan.
  Τό θέμα ἔλαβε τεράστιες διαστάσεις σέ διάφορεςς χῶρες
καί κυρίως στήν Ἀγγλία,
εἰς τήν ὁποίαν οἱ φίλαθλοι ἀντέδρασαν ἀκαριαίως καί μέ σφοδρότητα, ὥστε οἱ ἕξ (6) πλούσιες ὁμάδες τῆς Ἀγγλίας, πού ἐμφανίζοντο
συνιδρύτριες τῆς Νέας κλειστῆς Λίγκας, δηλαδή τῆς European Super League, ἀνέκρουσαν πρύμναν καί ἀνακοίνωσαν τήν παραίτησήν τους ἀπό τό ἐγχείρημα. Τό BREXIT φαίνεται, ὅτι ἐμπόλιασε πολλές συνειδήσεις, ἰδίως τῶν λαϊκῶν στρωμμάτων, στήν Ἀγγλία!
  Μέ τό θέμα ἀσχολήθηκε καί ἀντέδρασε ἐντόνως και ὁ Πρωθυπουργός Τζόνσον, καί ἤδη τό θέμα αὐτό εἶναι στήν παγκόσμια ἐπικαιρότητα.
 
  Τό σχέδιο αὐτό, τῆς δημιουργίας τῆς “νέας Λίγκας” στόν χῶρο τοῦ πλέον δημοφιλοῦς ἀθλήματος στόν κόσμο ( στό ποδόσφαιρο, πού ἀγκαλιάζει δισεκατομμύρια ἀνθρώπους) ἐντάσσεται στό γενικώτερο Σχέδιο τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ (ΥΕ) τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, γενικώτερον σχέδιον τό ὁποῖον στοχεύει στήν ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ἀλλά καί κάθε ΘΕΣΜΟΥ, πού ὑπηρετεῖ καί τροφοδοτεῖ τήν ὕπαρξη, ἐπιβίωση, καί ἀνάπτυξη τῶν ΕΘΝΩΝ, καί τῆς διακριτῆς κουλτούρας κάθε Ἔθνους, καθώς τά Ἔθνη καί οἱ Ἐθνικές Κουλτοῦρες ἀποτελοῦν σφοδρά ἐμπόδια στά "θέλω" τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ, δηλαδή στήν ἀσύδοτη δράση τοῦ ὑπερεθνικοῦ διεθνοῦς Κεφαλαίου καί στήν συγκέντρωση τοῦ οἰκονομικοῦ πλούτου σέ λιγώτερα χέρια καί στά πολυεθνικά μεγαθήρια!`
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, γιά τόν ὁποῖον ἐβγῆκε μπροστά ὁ τεράστιος οἰκονομικός κολοσσός ( J.P. Morgan) τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, καί ἐπρόσφερε γιά τό σατανικό αὐτό σχέδιο τῶν παγκοσμιοποιητικῶν κύκλων τεράστια χρηματικά ποσά τῆς τάξεως τῶν δισεκατομμυρίων δολλαρίων!
 
  Οἱ Ἄγγλοι εἶναι οἱ περισσότερον ὑποψιασμένοι ἀπό κάθε ἄλλον εὐρωπαϊκόν Λαόν, περί τό ζήτημα τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν Ἐθνῶν ἀπό τήν μέγγενη τῆς ΥΕ τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, ἀφοῦ ἔζησαν στό πετσί τους τόν λυσσαλέον ἀγῶνα τῆς ΥΕ γιά νά ἀκυρώση τό BREXIT, δηλαδή τήν σφοδρήν ἐπιθυμία τοῦ Βρετανικοῦ Λαοῦ, νά ἀποδεσμευθῆ ἀπό τόν “λάκκον” τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως (ΕΕ), δηλαδή τοῦ προκεχωρημένου Ὀργάνου τῆς ΥΕ στήν Εὐρώπη.
Καί ἐπειδή τά ἐγγλημστικά σχέδια τῆς ΥΕ κατά τῶν Ἐθνῶν τά ἔχει βιώσει ὁ Βρετανικός Λαός μέ τό BREXIT ( τό ὁποῖον κατάφερε τελικῶς καί τό ἐκέρδισε), ἡ ἐμπειρία του αὐτή τόν ὅπλισε , ὥστε νά ἐκδηλώση τήν ἀκαριαία ἀντίδρασή του στό νέο, ἰσοπεδωτικό σχέδιο γιά τά ἐθνικά χαρακτηριστικά τῶν ποδοσφαιρικῶν Συλλόγων καί τοῦ ἀθλήματος τοῦ Ποδοσφαίρου τῶν διαφόρων χωρῶν!
 
  Τό βέβαιον εἶναι, ὅτι ἡ Ὑπερεθνική Ἐλίτ, καί τά ἄλλα ὄργανα τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, θά ἐπανέλθουν, διότι ὁ στόχος τους, γιά τήν διάλυση τῶν Ἑθνῶν ( καί δημιουργία πληθυσμιακῶν ἀμαγλαμάτων) καί γιά τόν ἀφανισμό κάθε Ἑθνικοῦ χαρακτηριστικοῦ στίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες ( καί δημιουργία ἑνός παγκόσμιου πολιτιστικοῦ “χυλοῦ”), παραμένει γι’ αὐτούς σέ πρώτην προτεραιότητα.
  Γι’ αὐτό οἱ Λαοί (καί, εἰδικώτερα ἐδῶ, οἱ φίλαθλοι) δέν ἐπιτρέπεται νά ἐφησυχάσουν! 
Τἀ ὅσα Ἐθνικά χαρακτηριστικά ἔχουν ἀπομείνει σέ κάθε ἄθλημα (καί εἰδικώτερον στό Ποδόσφαιρο, ὡς τό δημοφιλέστερον ἄθλημα) εἶναι στό στόχαστρο τῆς ΥΕ τῆς Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης, καί μόνον οἱ φίλαθλοι ( οἱ Λαοί, δηλαδή) εἶναι εἰς θέση νά τά προστατεύσουν, ὅπως ἔκαναν τώρα στήν Ἀγγλία οἱ Ἄγγλοι φίλαθλοι, καί μάλιστα μέ ἐκκωφαντικόν τρόπον!-
 
Ἄγγελος Λιβαθινός
21 Ἀπριλίου 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: