Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Ἐκυκλοφόρησε τό 47ο φύλλο τῆς Ἐφημερίδος "Καρδαμᾶς"


Ἐκυκλοφόρησε τό 47ο φύλλο τῆς Ἐφημερίδος "Καρδαμᾶς,  Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων", περιόδου Ἀπριλίου-Ἰουνίου 2013, καλύπτον καί τήν περίοδον Ὀκτωβρίου 2012- Μαρτίου 2013, περίοδον γιά τήν ὁποίαν δέν ἐξεδόθη ἡ Ἐφημερίδα, λόγω τεχνικῶν κυρίως προβλημάτων.
  Εἰς τό φύλον αὐτό περιλαμβάνονται:
1) Ὡς κύριο θέμα, ἡ ἐγκατάσταση ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ ( καί μέ δαπάνες τού ἰδίου Συλλόγου)  ἑνός ἐκτυπωτῆ εἰς τό Ἀγροτικόν Ἰατρεῖον Καρδαμᾶ, γιά τήν ἠλεκτρονικήν συνταγογράφηση τῶν φαρμάκων καί τῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων ὑπό τῆς Ἀγροτικοῦ Ἰατροῦ Καρδαμᾶ.
2) Κύριον Ἄρθρον  τοῦ Ἐκδότου, κ. Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ, ὑπό τόν τίτλον: "Γιά τήν ἔξοδον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας ἀπό τήν Κόλαση: κονιορτοποίηση  τοῦ Φαύλου, Δωσίλογου, καί Ἀπολυταρχικοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος, καί συγκρότηση ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ"
3) Ἐπετειολόγιον-Σελίδες Ἱστορίας, ὑπό τοῦ Ἄλκη Λατίνου,
4)  Ὁ ἀνεξάντλητος πλοῦτος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὑπό τοῦ Ἄλκη Λατίνου,
5) "Τό Ποδαρικό", ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας, κ.κ.  Γερμανοῦ,
6) "Ἀνθρωπογεωγραφία τοῦ Καρδαμᾶ" ( Τό Μαθητολόγιον τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ, ἀπό τοῦ 1896), ὑπό τοῦ Ἄγγελου  Λιβαθηνοῦ,
7) "Φωτογραφία  καί Τοπική Ἱστορία", Ἔρευνα-Ἐπιμέλεια ὑπό Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ,
8) "Τό Ταξίδι πρός τόν Ἀμερικανικόν "Παράδεισον""( Οἱ πρῶτοι Καρδαμαῖοι Μετανάστες πρός τήν Ἀμερική( 1892-1924), ἡ ἀποβίβαση στό νησί "Ἔλις -Ἄϊλαντ", τό νησί τῶν " ἐλπίδων καί τῶν δακρύων"), Ἱστορική Ἔρευνα ὑπό τοῦ Ἀκτήμονος
9) Ἀλληλογραφία-Διατριβές Ἀναγνωστῶν
10) Κοινοτικά Καρδαμᾶ ( τακτική Ἐνημέρωση ὑπό τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβούλου, Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ)
11) "Μύθοι τοῦ Αἰσώπου" ( Ἀρχαῖον Κείμενον, καί Ἀπόδοση εἰς τήν Νέαν Ἑλληνικήν), παρουσίαση ὑπό Ἄλκη Λατίνου,
12) "ΤΟΠΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ. Πρωτοδημοσιευόμενα Ἱστορικά Ντοκουμέντα γιά τόν Καρδαμᾶ. Ὁ Πάρεδρος τῆς Κοινότητος Καρδαμᾶ, κατά τό ἔτος 1838 ( Νικολάκης Κολιόπουλος). Ἱστορική  Ἔρευνα Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ,
13) Κοινωνικά, καί διάφορα τοπικά θέματα-Εἰδήσεις, κ. ἄ.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, μποροῦν νά προμηθευθοῦν τήν Ἐφημερίδα ἀπό τόν Ἐκδότην της, κ. Ἄγγελον Λιβαθηνόν( 697-8197763, 27200 Καρδαμᾶς Ἠλείας).

Μορεῖτε νά ἰδῆτε τήν Ἐφημερίδα, ὅπως τυπώνεται, ἐάν ἐπίλέξετε τόν  κατωτέρω σύνδεσμον:  "Καρδαμᾶς, Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων"
----------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!