Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΟΧΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ" ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΪΚΟ ΠΟΤΑΜΙ!Στό θλιβερό  καί απαίσιο 1993 επιχειρεί νά μάς μεταφέρει η "αυτοδιοικητική"( τρομάρα της! ) νομενκλατούρα τού Πύργου, μέ τήν αιφνιδιαστική, απαράδεκτη καί αντικοινωνική της επιχείρηση, νά μεταφέρει "στήν αυλή τού γείτονα" ( Τριανταφυλλιά-Καρδαμαίϊκο Ποτάμι
) τά δικά τους σκουπίδια! Ό, τι ακριβώς έκαναν οι Πύργιοι καί τό 1993 ( ως άλλοι "ράμπο"!), αλλά απέτυχαν, διότι οι κάτοικοι τής Αμαλιάδος καί τού Καρδαμά, ενωμένοι αντέδρασαν καί ακύρωσαν τό επιχειρηθέν ΑΙΣΧΟΣ τού Πύργου "μέσ' στήν πόρτα μας".
Τό έγκλημα, που επιχειρεί νά διαπράξει ( γιά μίαν ακόμη φορά στά τελευταί 20 χρόνια) μία ομάδα "παραγόντων" τού Πύργου εις βάρος τής ΥΓΕΙΑΣ τών Κατοίκων τού Κάρδαμά καί τής ευρύτερης περιοχής, εις βάρος τού Περιβάλλοντος τής Περιοχής ( καταστροφή υδροφόρου ορίζοντος  Καρδαμαίϊκου Ποταμού μέχρι τίς εκβολές του στό Παλούκι), καί εις βάρος τής ΙΣΤΟΡΙΑΣ  τού τόπου μας καί τής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας ( Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι, καί Μυκηναϊκός οικισμός στήν Τριανταφυλλιά-δίπλα στό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι), ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ!
Δέν είναι δυνατόν νά αφήσουμε τόν κάθε ανεύθυνον, νά κανιβαλίσει  τήν ΥΓΕΙΑ μας, τό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας, καί τήν ΙΣΤΟΡΙΑ καί τόν ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ τού τόπου μας! 
Παραθέτουμε τό κείμενο-καταγγελία τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς" επί τού εν λόγω θέματος: 

Τό κείμενο μπορείτε νά τό διαβάσετε ΕΔΩ ( PDF).
..............................................
Αλλά, μπορείτε νά τό δείτε  καί αμέσως παρακάτω, εάν έχετε ρυθμίσει τό Η/Υ σας, νά αναγνωρίζει τά ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (  νεολογιστί: ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ):

Μορφωτικός  καί Πολιτιστικός                                         Καρδαμᾶς, 28 Ἰουλίου 2014
        Σύλλογος Καρδαμᾶ                                                                   Ἀριθ.Πρωτ.  11
      "Κωστῆς  Παλαμᾶς"
...............................................
    27200  Καρδαμᾶς Ἠλείας
       Τηλ. 697 8197763
Ἠλεκτρον. Ταχ/μεῖον:  meskardama@gmail.comΔιαμαρτυρία καί Καταγγελία
(  ΟΧΙ  ΣΤΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ,
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ)

Τό Δ.Σ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς Παλαμᾶς», λαβόν ὑπ’ ὄψη του τήν «ἐπείγουσα ἀπόφαση» τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πύργου, διά τῆς ὁποίας, γιά μίαν ἀκόμη φοράν ( καί κατ’ ἐπανάληψη κατά τήν τελευταίαν εἰκοσαετία) οἱ «παράγοντες» τοῦ Πύργου ἐπιχειροῦν νά «διώξουν ἀπό τήν πόρτα τους τά δικά τους σκουπίδια» καί νά τά μεταφέρουν «στήν αὐλή τοῦ γείτονα», δηλαδή στήν «Τριανταφυλλιά», δίπλα στό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι, ἀπεφάσςισε ὁμοφώνως τά κάτωθι:

  1. Καταγγέλλει πρός πᾶσα κατεύθυνση τήν διαχρονικήν, καί ἀπό πάσης ἀπόψεως ἀπαράδεκτην, επιμονή «παραγόντων» τού Πύργου, νά μεταφέρουν τά δικά τους σκουπίδια «στήν αὐλή τοῦ γείτονα». Ἀπό τό 1993  μέχρι καί σήμερα παριστάμεθα διαχρονικοί μάρτυρες μίας ἀδιανόητης  καί ἀντικοινωνικῆς συμπεριφορᾶς «αὐτοδιοικητικῶν παραγόντων» τοῦ Δήμου Πύργου, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἄλλοι «Ράμπο», ἐπιχειροῦν «μέ τό ἔτσι θέλω» νά μεταφέρουν τά σκουπίδια τής περιφερείας τους  στήν περιοχήν τῆς «Τριανταφυλλιᾶς», δίπλα ἀκριβῶς ἀπό τό Καρδαμαίϊκο ποτάμι, ἐνῶ εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ περιφέρειες Πύργου καί  Ὀλυμπίας διαθέτουν ἀρκετούς χώρους, πρός θεραπείαν τοῦ  προβλήματος τῶν ἀπορριμμάτων τους!
Ἡ προσπάθεια «παραγόντων» τοῦ Δήμου Πύργου, νά ἐγκαταστήσουν «Δεματοποιητή» στήν «Τριανταφυλλιά»-δίπλα στό Καρδαμαίϊκο ποτάμι γιά τήν ἐναπόθεση ἐκεῖ τῶν σκουπιδιῶν τους, ἐμᾶς τούς Καρδαμαίους  μᾶς εὑρίσκει ριζικά ἀντίθετους καί θά ἀγωνισθοῦμε μέ κάθε μέσον γιά νά μήν ὑλοποιηθῆ αὐτός ὁ ἀνεύθυνος καί ἐγκληματικός «σχεδιασμός», ὁ ὁποῖος θά ἀποτελοῦσε βόμβα τόσον κατά τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων τοῦ Καρδαμᾶ καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, όσον καί κατά τοῦ Περιβάλλοντος, καθώς εἶναι  κατανοητόν, ὅτι ὅλος ὁ ὑδροφόρος ὁρίζοντας, κατά μῆκος τοῦ Καρδαμαίϊκου ποταμού ( μέχρι  τίς ἐκβολές του στό Παλούκι)  θά  μολυνθῆ ἀνεπανορθώτως καί, κατ’ οὐσίαν, θά καταστραφῆ, μέ ὅλες τίς ὁδυνηρές συνέπειες ἑνός τέτοιου γεγονότος.
Πέραν ὅλων τῶν ἀνωτέρω, μᾶς πλημμυρίζει μέ βαθεία θλίψη τό γεγονός, ὅτι «αὐτοδιοικητικοί Παράγοντες»  τοῦ Πύργου ἐπιχειροῦν νά ἀσελγήσουν ἀπροκαλύπτως ἀπέναντι σέ ἕναν χῶρο, ὁ ὁποῖος, ὅπως προσφάτως ἀποκαλύφθηκε ἀπό τήν Ἀρχαιολογικήν Σκαπάνη, ἀποτελεῖ ἕναν σπάνιον ἀρχαιολογικόν χῶρον τοῦ τόπου μας, μέ  ἐξαιρετικά καί σπάνια γιά τήν Ἠλεία  ἀρχαιολογικά μνημεῖα τῆς Μυκηναϊκῆς Περιόδου ( Θολωτοί-κτιστοί  Μυκηναϊκοί Τάφοι, τῶν ὁποίων ὅμοιοι δέν ἔχουν ἀνακαλυφθῆ εἰσέτι, ἀπό τἀ ἐδῶθεν τοῦ Ἀλφειοῦ μέρη μέχρι τά βόρεια σύνορα τῆς Ἠλείας, Μυκηναϊκός Οἰκισμός, κλπ)! 
Ἀλήθεια, οἱ ἐν λόγω «αὐτοδιοικητικοί παράγοντες» τοῦ Πύργου ἔτσι ἐννοοῦν τήν προστασία τῆς Ἱστορίας τοῦ τόπου μας  καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς; Μέ τό νά μετατρέπουν τέτοιους Ἱστορικούς καί Ἀρχαιολογικούς χώρους σέ σκουπιδότοπους;
Ἐξέλιπε, ἄραγε, ὁλοσχερῶς ἡ ντροπή  ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον;

  1. Τό Δ. Σ. τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς Παλαμᾶς», ὅπως καί ὅλος ὁ Λαός τῆς Κοινότητός μας, ἔχουμε ἤδη  κατ’ ἐπανάληψην ἐκφράσει τήν ριζικήν ἀντίθεσήν μας στήν τυχόν δημιουργία ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ στήν «Τριανταφυλλιά», εἴτε αὐτός λέγεται ΧΥΤΑ εἴτε λέγεται ΧΥΤΥ, μέ ἤ χωρίς «ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας» ἀπορριμμάτων. Καί συμμετέχουμε ἐνεργῶς σέ ὅλες ἐκεῖνες  τίς ἐνέργειες, πού στοχεύουν στήν ἀκύρωση τοῦ σχεδιαζόμενου ἐγκλήματος κατά τοῦ περιβάλλοντος, κατά τῆς ὑγείας τῶν Κατοίκων τῆς περιφερείας μας, καί κατά τῆς Ἱστορικῆς καί Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας. 
      Καλοῦμε, δέ, κάθε καλοπροαίρετον πολίτη, κάθε συντοπίτη, πού ἔχει στοιχειῶδες ἐνδιαφέρον γιά τόν τόπον, ὅπου ζοῦμε, νά συσστρατευθῆ μαζί μας, γιά νά ἀκυρώσουμε στήν πράξη τά σχέδια μετατροπῆς τῆς «Τριανταφυλλιᾶς» καί τοῦ Καρδαμαίϊκου Ποταμοῦ σέ ἕναν ἀπέραντο βόθρον τῆς Ἠλείας.
Σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, ἐμεῖς οἱ Καρδαμαῖοι ζοῦμε τό μαρτύριο  μέ τόν σκουπιδότοπον στά «Κονιδαίϊκα»!
Δέν θά ἐπιτρέψουμε, πλέον, νά καταστραφῆ ἡ ζωή μας καί ἡ ζωή τῶν παιδιῶν μας γιά ἄλλες τόσες δεκαετίες, μέ τήν σχεδιαζόμενη  ἐγκατάσταση στήν «Τριανταφυλλιά» καί στίς παρυφές τοῦ Καρδαμαίϊκου Ποταμοῦ μίας ἀκόμη ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ!
·         Σε κανένα μέρος τού κόσμου δεν γίνεται σκουπιδότοπος δίπλα σε ποτάμι, σε πολυκαλλιεργούμενη περιοχή και στον οικιστικόν ιστό!  Ἡ ΥΓΕΙΑ καί τό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ἔχουν προτεραιότητα!
·         Οἱ λαοί, πού ἀγαπᾶνε τόν τόπον τους, προστατεύουν τήν ΙΣΤΟΡΙΑ  τους  καί τήν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ τους, καί δέν ἀσελγοῦν ἐπάνω τους! –

  Τό παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ νά κοινοποιηθῆ ὅπου πρέπει καί νά δημοσιευθῆ στόν Τύπον ( συμβατικόν καί Ἠλεκτρονικόν).
Νά κυκλοφορήσει, δέ, εὐρύτατα στόν Καρδαμᾶ, πρός ὑπογραφήν του ὑπό ὅλων τῶν συντοπιτῶν  μας, καί ἀκολούθως νά ἐπαναδημοσιοποιηθῆ δεόντως. 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον  τοῦ Συλλόγου
Ὁ Πρόεδρος                  Ὁ Ἀντιπρόεδρος               Ὁ Γραμματέας              Ὁ ταμίας                 Τό Μέλος
Ἄγγ. Λιβαθηνός         Διον. Χασαλεύρης          Ἀνδρ. Ἀγγελόπουλος       Γεώρ. Μητσόπουλος    Χαρ. Μαυρίας
.............................
 Μπορείτε νά διαβάσετε τό κείμενο αυτό σέ ΑΡΧΕΙΟ PDF,   ΕΔΩ! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!