Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Η Χούντα τών Δωσιλόγων

Τό Όνειδος  τής Ελλάδος!
==========================

Χάϊλ!


Οι  Εχθροί του!...

Απεργία 11.05.2011

Απεργία 11.05.2011

Απεργία 11.05.2011


Απεργία 11.05.2011


======================
...  καί  οι  διαχρονικοί "Ιθαγενείς" φίλοι του! 

========================


Δυστυχία σου Ελλάς
μέ τά τέκνα, που γεννάς!
Ώ Ελλάς, Ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα!
( Γ. Σουρής, 1853-1919)

Δεν υπάρχουν σχόλια: